28th Annual International Conference of the IEEE Engineering

 
Pasi Kallio, Tampereen teknillinen yliopisto

 

28th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, August 30-September 3, 2006, New York City, USA

 

IEEE:n lääke- ja biotieteellisen tekniikan alan vuotuinen konferenssi pidettiin elo-syyskuun vaihteessa sateisessa New Yorkissa. Massiivisessa viisipäiväisessä konferenssissa oli kaiken kaikkiaan yksitoista teemaa, jotka oli järjestetty parhaimmillaan kuuteentoista rinnakkaiseen sessioon lääketieteellisten signaalien käsittelystä ja kuvantamisesta mikro- ja nanotekniikoiden biosovelluksiin ja biorobotiikkaan.

 

Konferenssissa pidettiin kahdeksan kutsuttua 45 minuutin plenary –esitelmää ja noin 1200 suullista esitelmää teknisissä sessioissa. Suomalaisia oli konferenssissa esiintyjinä toistakymmentä. Lääketieteellisten tekniikan automaatiosovelluksia konferenssissa käsiteltiin monipuolisesti. Mielenkiintoisia sessioita olivat muun muassa lääketieteellisten diagnostiikkalaitteiden systeemiteoreettisia näkökulmia käsitellyt sessio, monet lääke- ja biotieteellisen robotiikan sessiot, sekä uusia antureita ja toimilaitteita ja etenkin näiden langattomia verkkoratkaisuja lääketieteellisissä sovelluksissa käsitelleet sessiot.

Oma esitykseni oli osana konferenssia edeltävänä päivänä järjestettyä elävien solujen mikrorobotiikkaratkaisuja käsitellyttä työpajaa (Workshop on Robotic Cellular Surgery using Haptic and Vision feedback). Työpajassa käsiteltiin laajasti solumanipulaation sovellusalueita in vitro –hedelmöityksestä ja transgenetiikasta toksisuustutkimukseen ja lääkeainekehittelyyn. Lisäksi työpajassa esiteltiin kehitettyjä mikromanipulaattorirakenteita ja –toimilaitteita ja käsiteltiin elävien solujen karakterisointia mikrorobottiratkaisuilla ja voimamittauksen ja voimatakaisinkytkennän hyödyntämistä solumanipuloinnissa. Oma esitykseni käsitteli solumanipuloinnin automaation haasteita. Koko päivän tapaamisessa oli kuusi puhujaa Yhdysvalloista sekä yksi puhuja Kanadasta, Japanista, Sveitsistä ja Suomesta. Vilkasta keskustelua sisältänyt työpaja tarjosi erittäin hyvän tilaisuuden niin oman työn esittelyyn kuin ajatusten vaihtoon alan muiden tutkijoiden kanssa. Merkittävä ero verrattuna moneen puhtaasti automaatio- ja robotiikka-alan konferenssiin oli myös solubiologian taustan omaavien henkilöiden osallistuminen tapaamiseen. Näin keskustelussa esille tulivat myös loppukäyttäjien tarpeet ja näkemykset, jotka jäävät usein teknologisissa konferensseissa puuttumaaan.