5th ACM Mobile Systems Conference

San Juan, Puerto Rico, 11.-14.6.2007

Antti Vehkaoja

Vuosittain järjestettävä, Association for Computing Machineryn (ACM) sponsoroima MobiSys-konferenssi järjestettiin tänä vuonna Puerto Ricossa. Lisäksi konferenssin yhteydessä pidettiin kolme varsinaisen konferenssin aihetta läheisesti sivuavaa yksipäiväistä workshoppia: HealthNet (Workshop on Systems and Networking Support for Health Care and Assisted Living Environments), MobiOpp (Mobile Opportunistic Networking) ja MobiEval (System Evaluation for Mobile Platforms: Metrics, Methods, and Tools).  MobiSys-konferenssi on nk. ”one-track”-konferenssi, johon hyväksytään tarkalla seulalla aihepiirin parhaat paperit. Tänä vuonna 105 lähetetystä paperista hyväksyttiin lopulta 22 esitettäväksi. Suullisen esityksen lisäksi monet olivat valmistaneet myös demonstraation tutkimustuloksistaan. MobiSys:in yhteydessä nyt ensimmäistä kertaa järjestettyyn HealthNet-workshoppiin oli 45 lähetetystä paperista valittu 20, joista 13 oli suullisia esityksiä. Myös tässä nähtiin posterisession yhteydessä pari demonstraatiota.

Useimmat esiintyjistä olivat kotoisin Yhdysvalloista, joten puhujien esiintymistaito omalta osaltaan paransi esitysten seurattavuutta vaikkakin niiden aiheet olivat minulle välillä varsin vieraita.
 
Oma paperini, ”A Resource Optimized Physical Movement Monitoring Scheme for Environmental and on-Body Sensor Networks”, käsitteli EMFi-materiaalista rakennetulla lattia-anturilla sekä kiihtyvyys- ja gyroskooppiantureilla mitattujen signaalien käyttämistä ihmisen liikkeiden luokittelussa ja näiden signaalien yhdistämisellä saavutettavaa tehokkuusetua. Kyseisen tutkimuksen tein talvella 2007 vieraillessani UC Berkeleyssä.

Konferenssin keynote-puheen piti Willy Zwaenepoel EPFL -yliopistosta (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne) Sveitsistä. Humoristisessa mutta herättelevässä puheessaan Zwaenepoel kertoi mielipiteensä siitä, miksi akateemisesta tutkimuksesta syntyy niin vähän oikeasti hyödyllisiä ja kaupallisesti arvokkaita tuloksia ja miksi suurin osa käytännöllisistä keksinnöistä tehdään tiedeyhteisön ulkopuolella. Syyksi tähän Zwaenepoel piti sitä, että saadakseen tutkimustuloksiaan julkaistuksi konferensseissa ja tieteellisissä aikakauslehdissä, pitää tutkijoiden valita tutkimusongelmansa siten että niiden ratkaisemiseen vaaditaan tarpeettoman monimutkaisia keinoja. Tämä ei puolestaan toimi kaupallisessa ympäristössä.
 
Konferenssipaikkana toimi saaren pääkaupungin San Juanin lähellä sijaitseva Ritz-Carlton-hotelli. Hotelli oli tasoltaan erittäin laadukas, joskin sen tarjoamista palveluista ehti aikataulullisista syistä johtuen nauttimaan harmillisen vähän.

Konferenssin verkkosivu löytyy osoitteesta: http://www.sigmobile.org/mobisys/2007/

Lisätietoja: etunimi.sukunimi@tut.fi