Automaatiosäätiö tukee monipuolisesti teollisuuden ja tutkimuslaitosten yhteistyötä

Automaatiosäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää automaatioalan tutkimusta, suomalaisen alan tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden tieteellisiin kokouksiin osallistumista, julkaisutoimintaa, ammatti- ja oppikirjallisuuden tuottamista sekä muuta automaatioalaa edistävää toimintaa maassamme. Apurahoja ja avustuksia myönnetään vain Suomen Automaatioseuran jäsenille.

Tiedämme kaikki, miten tärkeää on varmistaa suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä myös hyödyntämällä uusimmat automaation mahdollisuudet sekä tuotantoprosesseissa että tuotteissa. Automaatio-osaamisen kehittyminen ja tietotaidon hyödyntäminen mahdollistuu vain teollisuuden ja korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tiiviin yhteistyön kautta.

Automaatiosäätiön avulla yritykset voivat osallistua juuri niitä kiinnostavan automaatioalueen tukemiseen. Lahjoituksen avulla voidaan rahoittaa esimerkiksi opinnäytetöiden tekemistä ja kirjoittamista. Lahjoitus on lisäksi verovähennyskelpoinen.

Uutena tukimuotona tarjoamme erityisesti teollisuusyrityksille suunnattua mahdollisuutta hakea avustusta merkittäviin ulkomaisiin automaatiolan kongresseihin osallistumiseen (IFAC, IMEKO, jne). Omaa esitelmää ei välttämättä edellytetä – perusteltu tarve riittää. Tavoitteena on edistää uusien teknologioiden ja menetelmien tuntemusta ja hyödyntämistä teollisuuden tarpeisiin ja ongelmiin.

Hakemukset
Hakemusasioissa asiamiehemme antaa mielellään lisätietoja ja auttaa käytännön kysymyksissä.

Asiamies TkT Olli Ventä
VTT Automaatio, 02044 VTT
Puh. (09) 456 6556, fax (09) 456 6752
Sähköposti: olli.venta@vtt.fi

Lisätietoja tapahtumista
Suomen Automaatioseura ry
Asemapäällikönkatu 12 B
00520 Helsinki
Puh. 020 198 1220
Fax 020 198 1227
Sähköposti: office@atu.fi