Automaatioväylä 2/2020 on ilmestynyt

Lehden teema on Prosessiautomaatio

Alla on poimintoja sisällysluettelosta

Automaatiota logistiikkakeskuksessa
Simuloinnilla parempaan tulokseen
Sukellus mikrobien maailmaan
Tapaturmariskit robotiikassa
Opetusmeijerin digitalisointi
Automatisoitu biokaasulaitos
Prosessimallinnuksen kimppuun
Automaatioalan vaikuttaja: Pasi Laine
Fiksu omaisuudenhallinta
Toimitusneuvosto: Pasi Haravuori

Nykyisen käytännön mukaisesti lehden verkkoversio löytyy paperilehdessä olevasta QR-koodista.
Näille kotisivuille linkki verkkolehteen tulee seuraavan lehden ilmestymisen aikoihin..

Verkkolehtiin pääsee myös etusivulta klikkaamalla lehden etusivun yläosan palkkia.