Automaatioväylä 1/2022 on ilmestynyt

Lehdessä juttuja muun muassa seuraavista aiheista:

Suuret tulokset automaatiosta yllättävät
Liiketoimintaprosessien automaatio
Metropolian Roboboost-hanke
Visio tulevaisuudesta
Mangan LNG-terminaali
Älykäs sairaala
Eurooppalainen konedirektiivi
Älykkäät kaupungit
Työelämälähtöistä opiskelua LABissa
Vaikuttaja: Antti Varis

Nykyisen käytännön mukaisesti lehden verkkoversio löytyy paperilehdessä olevasta QR-koodista.
Näille kotisivuille linkki verkkolehteen tulee seuraavan lehden ilmestymisen aikoihin.

Verkkolehtiin pääsee myös etusivulta klikkaamalla lehden etusivun yläosan palkkia.