Automaatioväylä 3/2019 on ilmestynyt

Lehden teema on Smart City

Alla on poimintoja sisällysluettelosta

Testausalue uusille energiainnovaatioille
IoT sensoroinnin trendit
Robotit lihantuotannossa
IEC 61131-3 – uusi standardi
Automaatio kiinnostaa myös naisia

Nykyisen käytännön mukaisesti lehden verkkoversio löytyy nyt paperilehdessä olevasta osoitteesta. Näille kotisivuille linkki verkkolehteen tulee noin kuukauden päästä.

Edellisen numeron 2/2019 verkkolehti löytyy tästä