Automaatioväylä 5/2019 on ilmestynyt

Lehti on Teknologia 19-messujen teemanumero.

Alla on poimintoja sisällysluettelosta

Tulevaisuuden työnantajat messuilla
Teknologian kehitys haastaa ihmisen
Teräksen ja teknologian älykäs liitto
ICT-arkkitehtuurin optimointi
Kohti monikäyttöisempiä simulaatiomalleja
Robotit oppivat kokoonpanoa esimerkistä
Optimoitu lietteen kuivatus
IIoT-ratkaisut kokonaispalveluna
Rakentamisen tuottavuuden kasvua robottien avulla
Operatiivista älykkyyttä tuotannon digitalisaatiolla
Eurosim 2019 Pohjois-Espanjassa

Nykyisen käytännön mukaisesti lehden verkkoversio löytyy nyt paperilehdessä olevasta osoitteesta.
Näille kotisivuille linkki verkkolehteen tulee seuraavan lehden ilmestymisen aikoihin.

Edellisen numeron 4/2019 verkkolehti löytyy tästä

Verkkolehtiin pääsee myös etusivulta klikkaamalla lehden etusivun yläosan palkkia.