COMADEM’08

Ilkka Seilonen, TKK

COMADEM'08 – The 21st International Congress and Exhibition on Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management

COMADEM-konferenssi (http://www.teris.cz/comadem2008.htm) järjestettiin 21. kerran Prahassa, Tsekin tasavallassa 11.-13.6.2008. Konferenssin tarkoituksena on tuoda yhteen teollisuuden tuotantolaitteiden kunnonvalvonnan, diagnostiikan ja kunnossapidon tutkijoita ja alan yrityksiä. Konferenssin erityisenä teemana oli tänä vuonna energia ja ympäristökysymykset. Valitettavasti nämä nykyisin sinänsä ajankohtaiset aiheet eivät kuitenkaan näkyneet tarjolla olleessa ohjelmassa. Konferenssin yhteydessä oli myös yrityksille suunnattu pienehkö näyttely, jossa oli näytteilleasettajia mm. Venäjältä ja Tsekin tasavallasta. Konferenssin osallistujalista oli varsin kansainvälinen. Tosin selkeä enemmistö osallistujista oli Euroopasta.  

Konferenssin esitykset lähestyivät aihepiiriään useista eri näkökulmista. Ohjelma sisälsi mm. värähtelyjen analysointia, materiaalien arviointia, elinajan arviointia, vika-analyysiä ja akustista emissiota käsittelevät istunnot. Esitellyissä tutkimuksissa käytetyt menetelmät olivat varsin perinteisiä matemaattisia menetelmiä kuten signaalianalyysiä, todennäköisyyslaskentaa ja sumeaa päättelyä.

Oma kiinnostukseni kohdistui enemmän tietojärjestelmien käyttöön kunnonvalvonnan ja kunnossapidon liiketoimintaprosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Tähän aihepiiriin liittyviä esityksiä konferenssissa ei ollut kovin monta mutta muutama kuitenkin. Oma esitykseni ”Application Integration for Condition Monitoring: A Case Study with Installed Base Information” esitteli case-tutkimuksen ns. palvelupohjaiseen arkkitehtuuriin (engl. Service-Oriented Architecture, SOA) perustuvan tietotekniikan soveltamisesta kunnonvalvonnan ja kunnossapidon tietojärjestelmien integroinnissa. Muissa tähän aihepiiriin liittyvissä esityksissä tulivat esille mm. kunnossapitostrategioiden ja kunnossapidon tietojenjärjestelmien käytön kehittyneisyyden vaikutus kunnossapidon tuloksellisuuteen.

Yleisesti COMADEM'08:sta jäi sellainen vaikutelma, että tämä jo kohtuullisen pitkäikäinen konferenssi on löytänyt vakiintuneet uomansa ja avaukset uusille tutkimuksen suunnille olivat varsin vähäisiä. Matkakohteena Praha on toki historiallisine vanhoine kaupunkeineen ainakin yhden vierailun arvoinen. Tällä kertaa myös samaan aikaan käynnissä olleet jalkapallon EM-kisat toivat oman lisänsä konferenssin iltaohjelmaan.

Seuraava COMADEM-konferenssi järjestetään kesäkuussa 2009 Espanjassa.