Lehti 1-1989 (Automaation suunnittelu)

Pääteemana automaation suunnittelu

Hyvä lukija
Tässä lehtemme numerossa on teema-aiheena prosessiautomaation suunnittelu. Ei järjestelmien suunnittelu vaan projektien suunnittelu; niiden vaatimat suunnitteluohjelmat ja tarjolla oleva laitteisto. Koskettelemme sekä kotimaata että vientiä. Vientihän on taloudellisen kasvumme a ja o tulevina vuosina.

Vielä 80-luvun alussa Lähi-Idän öljymaat rakensivat paljon ja komeasti. Instrumentointi ja automaatio olivat uustuotteita ja vaativat melkoisen osan projektien aktiviteeteista. Silloin suomalaiset haukkasivat ison osan tästä kakusta. Konsulttitoimistojen ja koneistotoimittajien suunnitteluviennistä suuntautui kaksikolmannesta Lähi-Itään ja viidennes OECD-maihin. Nyt Lähi-Itä on menetettyä markkina-aluetta. Öljyn hinta on romahtanut ja sodat ovat vieneet loputkin töistä. Paras on jäädä odottelemaan parempia aikoja, jotka varmasti vielä tulevat.

Kun suunta on nyt selvästi kääntynyt, on meidän raaputettava entistä enemmän vientituloistamme länsimaista. Tänä päivänä jo saadaankin yli puolet suunnittelun vientivolyymistamme lännestä ja vain alle kolmannes kehitysmaista ja Lähi-Idästä.

Suomalainen suunnitteluinsinööri on kysyttyä tavaraa Euroopassa ja jopa kaikkialla maailmassa. Nyt liittyessämme Euroopan Yhteisöön (EY), tulevat rajat poistumaan myös suunnitteluosaajien työnhaulta. Jo tänään useat suomalaiset mm. teollisuusautomaation suunnittelijat työskentelevät ulkomaisessa suunnittelutoimistoissa. Uusien lähtijöiden on syytä tietää muutamia EY-jäsenyydcn tuomia etuja:

Eurooppalaisten Insinöörijärjestöjen liitto FEAN myöntää hakemuksesta kansainvälisen todistuksen saavutetuista insinööritaidoista. FEAN:iin kuuluu noin 1 milj. eurooppalaista insinööriä 23 maasta.

Vähimmäisvaatimukset INSINÖÖRIPASSIA varten ovat:

– lukiotasoinen yleissivistävä koulutus,
– insinööri- tai diplomi-insinööritutkinto,
– vähintään yhden eurooppalaisen pääkielen hallinta (englanti, saksa, ranska)

Nämä vaatimukset täyttäessäsi voit rekisteröityä FEAN:in koulutusrekisteriin 1.-ryhmään. Tästä liittymisestäsi saat kansainvälisen todistuksen, INSINÖÖRIPASSIN. Todistus on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Todistuksesta selviää mm.:

– ulkolaiselle työnantajalle se, että olet suorittanut insinööritutkinnon.
– suomalaisen insinöörikoulutuksen taso verrattuna muiden maiden insinöörikoulutukseen.
– Euroopan maissa, Afrikassa ja Arabimaissa se auttaa Sinua paperisodassa mm. työluvan saamiseksi.

EUROINSINÖÖRIN nimike anotaan myös FEAN:lta. Vaatimuksena Euroinsinööri-nimikkeen saamiseksi on mm. että:

– hakija on aiemmin tai tässä samassa yhteydessä rekisteröity koulutusrekisterin ryhmään 1.
– hakijalla on työkokemusta valmistumisen jälkeen vähintään kolme vuotta.

Euroinsinööri-nimikkeen käyttöoikeus on elinikäinen. Lisäksi euroinsinöörin-tittelin saa kirjoittaa käyntikorttiin. Hakemukset käsittelee ensin kansallinen rekisteritoimikunta ja lopullisen päätöksen tekee FEAN:in pysyvä komitea. Suomessa paljon puhuttu insinöörien vaatimusluokitus ei toimi vieläkään. Työnantajat ovat olleet tietoisia palkkakaavasta, mutta eivät ole osanneet serveerata tätä mahtiajatusta organisaatioihinsa. Emme myöskään tiedä, miten muissa EY-maissa luokitusasioihin on suhtauduttu. Tämäkin asia selviää EY-liittymisen myötä.

No niin kollegat. Siitä vaan euroinsinööriksi EY-alueelle ja muuallekin. Aika näyttää, mitä tapahtuu kun insinöörejä enenevässä määrin alkaa siirtyä ulkomaille ja paluulennolla tulee tilalle euroinsinöörejä muista EY maista. Muutaman vuoden kuluttua näemme, muodostuuko saldo positiiviseksi tai negatiiviseksi.

Seuraavan lehtemme numeron teema-aihe on Interkama-messut. Siinä selvittelemme seikkaperäisemmin EY:n asetelmaa. Täytyyhän sitä tietää asiasta jotakin, kun olemme taas kerran lähdössä Düsseldorfiin.

Osmo Härkönen
päätoimittaja

Eino Vestala, Tampereen kaupungin sähkölaitos
Automaatiosuunnittelu käyttäjän kannalta
Nykyaikaisen digitaalisen automaatiojärjestelmän suunnittelussa järjestelmän loppukäyttäjän ja järjestelmätoimittajan intressit ovat – tai ainakin niiden pitäisi olla – paljolti yhteneväiset prosessisuunnittelusta aina hyväksytyn loppudokumentoinnin luovutukseen asti. Itse asiassa yhteisen mielenkiinnon pitäisi säilyä koko järjestelmän eliniän.

Puutteellinen suunnittelu aiheuttaa poikkeuksetta molemmille osapuolille ylimääräisiä kustannuksia jo toteutusvaiheessa ja merkitsee aikanaan valmistuvan hankkeen pysyvää käytettävyyden alenemista. Seuraavassa on pyritty valottamaan eräitä Tampereen kaupungin sähkölaitoksen voimalaitosprojektien ja kaukolämpöjärjestelmä automatisoinnissa tärkeiksi osoittautuneita suunnittelunäkökohtia.