Lehti 1-2006 (Mittaus, analysointi ja anturit)

Pääteemana mittaus, analysointi ja anturit.

Nimiökansi_1_06_150px.jpg

Pääkirjoitus: Mitä on vuorten takana?
Mikrosysteemitekniikkaa makrosovelluksiin?
Foundation kenttäväylän teknologia
Kalibrointi osana mittausepävarmuuden poistamista
Emeritusprofessori uskoo hyvään tulevaisuuteen
Emeritusprofessori Olli Aumala
Automaatioväylän tekijät esittäytyvät
Viivakoodi paikannuksessa
SoC-teknologia avaa uusia ovia mittausjärjestelmien suunnittelijoille
Langaton mittausjärjestelmä prosessiantureiden vertailuun
Mallinnus osana laadunvarmennusta(osa 1)
Honeywellille uusi toimitalo Kuopion Tiedepuistoon
Innovatiivinen tuote –kilpailu yllätti
Teollisuuden ja biosignaalien mittaustekniikan kehitysnäkymiä
Uusi lähestymistapa suunnittelun tutkimukseen
Puhalluksen parempi hallinta parantaa teräksen saantoa
Virtausmittauksen tulokset poikkeavat avautuman kasvaessa
Langattomuus esillä sähköautomaation messuilla
Uutis- ja tuoteväylä
Järjestösivut SAS
Matkaväylä: IFAC ja Suomen Automaatioseura
Nimitysuutiset
Helpotusta talvisiin liikkeellelähtöihin
Järjestösivut SMSY

Pasi Kallio, Tampereen teknillinen yliopisto
Mikrosysteemitekniikkaa makrosovelluksiin?
Mikrosysteemitekniikka on kaupallisesti vakiintunutta teknologiaa, joka on näkymättömissä osana jokapäiväistä elämäämme monessakin eri tuotteessa. Mikrosysteemitekniikan tarjoamia etuja voitaisiin kuitenkin hyödyntää nykyistä paljon laajemmin suomalaisessa perusteollisuudessa.

Martti Hakonen,  Emerson Process Management Oy
Foundation kenttäväylän teknologia
Kenttäväyläartikkelisarjan kolmannessa osassa keskitytään tekniikkaan. Käsittelyaiheina ovat yhteensopivuuden kannalta tärkeät toimilohkot ja laitekuvaustekniikka sekä tiedonsiirron perusteet ja muut protokollan erityispiirteet.

Jarmo Hyvärinen, Beamex Oy
Kalibrointi osana mittausepävarmuuden poistamista
Epävarmuuden arviointi osana kalibroinnin hallinnointia ei ole saanut yrityksissä sille kuuluvaa roolia. Tilanne on muuttumassa ja työntekijöitä koulutetaankin kalibroinnin kursseilla yhä enemmän arvioimaan epävarmuutta.

Petri Koivula, Yoso Oy
Emeritusprofessori uskoo hyvään tulevaisuuteen
Automaatioväylän toimittaja vietti talvisen aamupäivän emeritusprofessori Olli Aumalan kanssa hänen kotonaan Tampereella. Keskustelu polveili yhteiskunnallisista asioista yksityisiin kokemuksiin ja havaintoihin ympäröivästä maailmastamme.

Petri Koivula, Yoso Oy
Emeritusprofessori Olli Aumala
Olli Aumala on syntynyt Turussa 1939, josta hän äitinsä kanssa joutui lähtemään talvisodan pommituksia pakoon kolmen kuukauden iässä. Takaisin Turkuun Olli Aumala palasikin vasta suorittamaan aliupseerikoulua.

Automaatioväylän tekijät esittäytyvät
Tämän vuoden aikana tuomme lehdessä esille henkilöitä, jotka vastaavat Automaatioväylä-lehden julkaisemisesta. Automaatioväylä rakentuu kahden yhdistyksen SAS ja SMSY pohjalle. Päätoimittajan apuna toimii yhdistysten jäsenistä koostuva toimitusneuvosto, jonka tehtävänä on luoda yhteyksiä kirjoittajiin.

Petri Koivula, Yoso Oy
Viivakoodi paikannuksessa
Paikannuksen ohjaus vaatii tarkkuutta ja luotettavuutta ja varsinkin kaartuvat pinnat koetaan teollisuudessa erittäin haasteellisina. Uusilla viivakoodisovelluksilla voidaan paikannusta ohjata aina 10000 metriin saakka.

Lauri Kinnunen
SoC-teknologia avaa uusia ovia mittausjärjestelmien suunnittelijoille
SoC (System-on-Chip) – teknologian tarjoama helppo konfiguroitavuus avaa kokonaan uusia mahdollisuuksia mittausjärjestelmien suunnitteluun. Eräs merkittävimmistä hyödyistä on mahdollisuus hyödyntää jo tehtyä suunnittelua tulevissa järjestelmäsukupolvissa.

Lauri Kinnunen
Langaton mittausjärjestelmä prosessiantureiden vertailuun
Oulun yliopiston mittalaitelaboratorio on yhteistyössä VTT Elektroniikan kanssa kehittänyt SoC-teknologiaa hyödyntävän langattoman mittausjärjestelmän. Helposti konfiguroitava järjestelmä soveltuu erityisesti teollisuusprosessien antureiden vertailu- ja tarkistusmittauksiin.

Kari Aaljoki
Mallinnus osana laadunvarmennusta(osa 1)
Reaaliaikainen analysointi on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina. Analysaattorien, tietotekniikan kehittyminen on tuonut uusia määritteitä varsinkin on-line analytiikkaan. Prosessinohjauksessa käytettävät ”soft sensors” ovat hyvä esimerkki uudenlaisista mahdollisuuksista laadukkaiden tuotteiden valmistuksessa.

Risto Rissanen
Honeywellille uusi toimitalo Kuopion Tiedepuistoon
Honeywellin teollisuusautomaation toiminnot muuttavat saman katon alle ensi vuoden keväällä, kun Kuopion Tiedepuiston Innotekniaan nouseva uusi toimitalo valmistuu. Uusiin tiloihin sijoittuvat tuotekehitys, markkinointi, tuotehallinta, projektitoiminnot, pääosa myynnistä, integrointikeskus sekä kaikki tukitoiminnot.

Petri Koivula, Yoso Oy
Innovatiivinen tuote –kilpailu yllätti
Jyväskylässä järjestettyjen SähkoTeleValo-messujen yhteydessä pidetyn Innovatiivinen Tuote-kilpailun osanottajien määrä yllätti messujärjestäjät positiivisesti. Kaiken kaikkiaan 36 yritystä oli lähettänyt kilpailuun 51 tuotetta tai palvelukonseptia.

Juha Palve, VTT
Teollisuuden ja biosignaalien mittaustekniikan kehitysnäkymiä
Mittaus- ja anturitekniikka on yksi nopeimmin kasvavia elektroniikkateollisuuden osa-alueita. Teknologian kehittyminen on tehnyt mahdolliseksi mitata kustannustehokkaasti monia sellaisia asioita, joista aiemmin ei ole pystytty saamaan täsmällistä tietoa. Anturit sulautuvat enemmän ja enemmän osaksi päivittäistä elämäämme: kulkuvälineisiin, älykkäisiin kodinkoneisiin, jopa vaatteisiimme.

Uusi lähestymistapa suunnittelun tutkimukseen
Tuoko kognitiotiede uuden näkökulman insinöörien suunnittelun ja ajattelun tutkimiseen? Diplomi-insinööri Kalevi Nevala väitteli 29.12.2005 Jyväskylän yliopistolla aiheenaan: ”Sisältöperusteinen suunnitteluajattelu. Lähestymistapaa etsimässä”.

Lauri Kinnunen
Puhalluksen parempi hallinta parantaa teräksen saantoa
Oulun yliopiston Säätötekniikan laboratorio on yhteistyössä Ruukki Productionin kanssa kehittänyt konvertterin nykyisten mittausten käytettävyyttä ja testannut uusia mittausmahdollisuuksia. Tulokset parantavat konvertterin hallittavuutta. Uusista menetelmistä on merkittävin kuva-analyysiin perustuva roiskeiden määrän mittaus, jolla on mahdollista vähentää rautahäviöitä ja parantaa teräksen saantoa. Suuriakin taloudellisia hyötyjä on näköpiirissä. 

Lauri Kinnunen
Virtausmittauksen tulokset poikkeavat avautuman kasvaessa
Oulun yliopiston Systeemitekniikan laboratorio on tutkinut älykkään venttiilin toimintaa virtauksen mittauksessa ja säädössä vertaamalla 
sitä magneettisen virtausmittariin. Älykäs venttiili antaa virtausmittauksessa yhtäpitäviä tuloksia, kun avautuma on alle 60 prosenttia. Tämän yläpuolella tulokset ovat epäluotettavia.  

Petri Koivula, Yoso Oy
Langattomuus esillä sähköautomaation messuilla
Marraskuun lopussa Nurnbergissä pidetyillä sähköautomaation messuilla oli nähtävissä useita mielenkiintoisia langattoman automaation ratkaisuja. Suomesta messuille osallistui ryhmä automaatioalan ammattilaisia ja lukuisa määrä yksittäisiä messuvieraita.

Uutis- ja tuoteväylä
Järjestösivut SAS
Matkaväylä: IFAC ja Suomen Automaatioseura
Nimitysuutiset

Rainer Hakaoja
Helpotusta talvisiin liikkeellelähtöihin
Autoilijan talvisia riesoja ja jännityksen aiheita ovat pakkasaamujen liikkeellelähdöt. Jos ei ole arvannut ajastaa oikeaa lähtöaikaa, saattaa koko liikkeellelähtö jäädä siltä erää. Ilman ajastinta moottoria on lämmitetty koko yö ja kallista sähköä on kulunut ihan turhaan.

Järjestösivut SMSY