Lehti 1/2012 Prosessiautomaation kenttälaitteet

Ilmoittajien nettisivulinkit Lehti nro 1 2012 

http://www.siemens.fi/fi/siemens_osakeyhtio.htm

http://www.burkert.fi/

http://www.phoenixcontact.fi/

http://www.kytola.com/

http://www.prosys.fi/

http://www.tausen.fi/

http://www.jklpaviljonki.fi/tekniikka2012/

http://www.automaatiocaravaani.fi/

www.automatica-munich.com/visitor

www.easyFairs.com/Prosanahki


www.metso.com/fi/

www.btg.com

www.malux.fi

www.ael.fi

www.zenrobotics.com/recruitment/wetware

www.moretec.fi

 

Päätoimittajalta
Valitsemme vienninedistäjän vaaleilla

Tänä vuonna Suomessa on useammat vaalit. Ensin käydään taistoon presidentin virasta parin
kierroksen verran ja syksyllä yksi kierros kuntapäättäjien paikkoja. Presidentinvaaleissa on
mielenkiintoinen tilanne kun ehdokkaita on niin eri kokemuksella. Raskaimman sarjan valtiomies
on varmasti Paavo Lipponen, joka pelästyttää lapsia vaalimainonnallaan televisiossa. Toisena
kokemuksen perusteella tulee Paavo Väyrynen, joka on omaksunut itseironian mainoksiin ja
kopioinut Englannista muki-idean. Kolmantena on kansansuosikki Sauli Niinistö, jolla on osaamista
varsinkin talouspuolelta, mutta ei niinkään ulkopolitiikasta.

Pääkirjoitus, Jami Maijanen
Käyttöinsinöörin paras kaveri on instrumentti- ja automaatioammattilainen
Automaatio ja automaatioammattilainen on välttämätön osa prosessien suunnittelua ja hallintaa.
Prosessilaitteista vastaavaan pitää keskittyä siihen, mitä hän haluaa mitattavan ja säädettävän
ei siihen miten tai millä. Instrumentti- ja automaatioammattilainen kyllä keksii ja kehittää ratkaisut.
Silloin kun prosessin hallinnan kehittäminen tehdään hyvässä yhteistyössä, niin lopputulokset
ovat erinomaisia.

Tapio Vesiluoma ja Timo Sahlberg, Metso Automation
Paras tapa hankkia kenttäautomaatio

Kenttäautomaation hankintaosuuteen kiinnitetään liian vähän huomiota investointeja suunniteltaessa.
Projektin onnistuminen ja varsinkin laitoksen tuloksekas käyttö vaativat onnistuneen kenttälaitehankinnan.
Nykypäivän prosessit harvoin toimivat ilman automaatiota, joka koostuu toiminnot kokoavasta ja
niitä hallitsevasta ohjausautomaatiosta sekä mittaukset ja ohjaukset toteuttavasta niin sanotusta
kenttäautomaatiosta laitteineen ja kaapelointeineen.

Juha Taipale, Metso Endress+Hauser Oy
Kenttäinstrumentoinnin etätuki – Katsotaan etänä, mikä on hätän
ä
Lähes kaikki myytävät kenttäinstrumentit sisältävät prosessorin ja sulautettua softaa. Lisäksi niihin sisältyy
ohjelmisto ja ajuri konfigurointia varten. Työkaluina ovat tietokone ja hallintaohjelmisto. Teknisesti
on aivan sama suoritetaanko konfigurointi ja vikadiagnostiikka laitteen vierestä vai 500 kilometrin päästä.

Jukka-Pekka Pajusaari, Sensonor Oy
Kenttäväylien diagnostiikka PA ja FF kenttäväylissä

Kenttäväylien avulla saadaan kattavaa diagnostiikkaa kenttälaitteista helpottamaan kunnossapidon
tilannearviota, päätöksentekoa ja etenkin ennakkohuoltoa kehittyneiden ohjelmistojen avulla. Näiden avulla
voidaan kenttäväylän hankinnalle luoda perustelut ja takaisinmaksuaika.

Hannu Toroi, Hantor-Mittaus Oy
Dynaamisella rajapintatunnistuksella toteutettu nestefaasien erottelu annosprosesseissa

Prosessiteollisuuden yhtenä haasteena ollut keskenään sekoittumattomien aineiden erottaminen toisistaan on
selätettävissä uusilla menetelmillä. Kahden keskenään sekoittumattoman nesteen automaattinen erottelu
annosprosesseissa voidaan toteuttaa tehokkaasti uuden, impedanssimittaukseen perustuvan
mittausjärjestelmän avulla.

 
Jouni Erikkilä, Honeywell Oy
Lisää tehokkuutta ja tuottavuutta turvallisuudesta tinkimättä

Uudella automaatiolla saadaan lisää tuottavuutta ja turvallisempi laitos. Fortumin Inkoon voimalaitos on kokenut
uudistuksia Honeywellin ja Fortumin aloitettua edelleen jatkuvan projektiyhteistyönsä vuonna 2008. 70-luvulla
käyttöönotetuista voimalaitosyksiköistä kaksi on uusittu automaatioltaan nykyisiä vaatimuksia vastaaviksi. 

Olli Sihvo, Bosch Rexroth Oy
Uusi tekniikka on voinut jo ratkaista ongelmasi Kysyminen on ilmaista

Liikkeen ohjaamisen ja toteuttamisen tekniikka on kehittynyt vauhdilla. Olemme tilanteessa, jossa alan toimittajilla olisi
uuden polven sovelluksia ongelmiin, jotka vielä muutamia vuosia sitten olivat vaikeita tai kalliita ratkaista. Usein
ongelmaan olisi löydettävissä valmis ratkaisu jos sen olemassa olemisesta oltaisiin vain tietoisia. Koneenrakentajien
kannattaisikin itse aktiivisemmin lähestyä meitä järjestelmätoimittajia ja kysyä suoraan ratkaisuehdotusta.

 

Tuomo Saukkonen, Automaatioväylän toimitusneuvosto
Uusi jäsen toimitusneuvostoon
Tuomo Waljuksen jäädessä pois Automaatioväylä-lehden toimitusneuvostosta tarjoutui minulle mahdollisuus
osallistua lehden tekoon toimitusneuvoston jäsenenä. Otin tarjouksen mielenkiinnolla vastaan. Ensimmäiseen
palaveriin osallistuessani minulle kerrottiin jokaisen toimitusneuvoston uuden jäsenen kirjoittavan artikkelin,
jossa esittelee itsensä. Käytän tämän mahdollisuuden itseni esittelyn lisäksi esittelemällä ajatuksiani
automaatiokunnossapidon kehityksestä sekä toiveitani teille lehden lukijoille.


Ilari Tervakangas
Ensimmäiset CAD-mallinnukset SM-kilpailut järjestetään Tekniikka 2012- messuilla Jyväskylässä

Tekniikka 2012 -messuilla Jyväskylän Paviljongissa 10.–12. lokakuuta järjestetään Suomen ensimmäiset
tietokoneavusteisen suunnittelun SM-kilpailut. Kilpailun järjestelyistä vastaa CAD/CAM-yhdistys ry yhteistyössä
Jyväskylän Messut Oy:n kanssa. Kyseessä on avoin kilpailu kaikille alan toimijoille. Kilpailuun voi osallistua mikä
yritys tahansa omalla tai edustamallaan järjestelmällä ja parhaalla osaajilla.


Pasi Ahonen, Matti Mantere, VTT
Tero Kauppinen, Tuija Kyrölä, Huoltovarmuuskeskus
Teollisuuden tietoturvahaasteet kasvaneet

Teollisuuden automaation tietoturvassa on paljon kehitettävää. Tämä johtuu ydinosaamisen kehittymisestä
tuotannon kehittämiseen ja siitä, ettei automaatiojärjestelmiin ole uskottu liittyvän tietoturvaongelmia. Tietoturva
on aiemmin hoidettu eristämällä automaatiojärjestelmä verkosta. Silloin normaalit tietoturvakäytännöt ovat voineet
jäädä kehittymättä. Suomen tilanne on kuitenkin kohtuullinen verrattuna muihin maihin. Tietoturvamme lienee tältä
osin melko lailla samalla tasolla kuin monessa muussakin Länsi-Euroopan maassa.

Petri Saraste, Fluidcontrol Oy ja Automaatioväylän toimitus
Säätölaitteiden sähköiset turvatoiminnot
Säätölaitteiden turvatoimintojen varmuuden on oltava absoluuttinen ja siksi perinteisesti on luotettu
mekaanisiin laitteisiin. Mahdollisuuksia on kuitenkin muitakin, kuten itsenäisesti toimivat energiavarastot.
Turvatoiminnot sähkötoimilaitteissa on perinteisesti tehty jousien avulla, mikä on hyväksi todettu varma
toimintamalli. Jouset asettavat kuitenkin omat haasteensa esimerkiksi toimilaitteen tarkkuudelle, vasteajoille
ja toistettavuudelle. Markkinoilla on jo useamman vuoden ajan ollut uudenlaisia sähkötoimilaitteita, joissa jouset on
korvattu superkondensaattorilla.

Petri Koivula, Automaatioväylä
SPS-messut Nürnbergissä
Tämänvuotisille SPS-messuille Suomesta osallistui näyttelyvieraita useamman matkanjärjestäjän toimesta.
SPS-messuilla yritykset perinteisesti esittelevät automaation uutuudet ja se on yksi tärkeimmistä alan messuista
Euroopssa.

Petri Koivula, Automaatioväylä
Automaatioväylän pikkujoulut

Automaatioväylän pikkujoulut vietetään vuosittain 12.12. Kutsun saavat artikkelien kirjoittajat ja lehdessä ilmoittajat.
Pikkujouluun pääsee siis mukaan kirjoittamalla julkaistavan artikkelin, Viime vuonna Automaatioväylän väki
kokoontui Pasilan toimistolla viettämään rauhallisen hetken ennen varsinaista joulua.

Sami Matinaho
Automaatioseuran Turvallisuusjaosto eli ASF
Kuluvan vuoden aikana tällä palstalla esitellään Automaatioseuran jaostoja ja toimikuntia. Ensimmäisenä on
vuorossa Turvallisuusjaosto, ehkäpä siitä syystä, että turvallisuus on ympäristöasioiden ohella merkittävimpiä
tapoja mitata yritysten vastuullisuutta omassa toiminnassaan.