Lehti 2-1988 (Ei teemaa)

Hyvä lukija
Nyt on sitten vihdoinkin kiitosten aika. Suurkiitos osoitetaan niille, jotka ovat vapaa-aikansa uhraten kirjoittaneet artikkeleita lehtemme aikaisempiin ja tähän numeroon. Kiitosten tarjoaminen on sitäkin aiheellisempaa, kun muunlainen palkitseminen on ollut varsin minimaalista. Ja tulee jatkossakin olemaan.

Käsittääkseni Automaatioväylälehdessä julkaistut artikkelit tavoittavat saman lukijapiirin kuin firmojen omat lehdet, jopa huomattavasti laajemmankin. Firmojen lehtien artikkeleistakaan ei kirjoittajalle heru palkkioksi kuin korkeintaan vaivainen kiitos.

Automaatio väylän artikkeleiden sekä teknillinen että kielellinen taso on hyvä. Jos samaa tasoa jatketaan ensi vuonna, näyttää lehden tulevaisuus valoisalta. Vuoden 1989 lehtien artikkeleista ja kirjoittajista sovitaan tammikuun -89 alussa. Otan yhteyttä sinuun.

Vuonna 1989 julkaistaan neljä numeroa. Niiden teema-aiheet ovat

I/89 Automaation suunnittelu ja työkalut
II/89 Interkama messunumero
III/89 Automaation kunnossapito IV/ 89 Automaatiojärjestelmien yhteenliittäminen.

Kirjoittajat pyritään valitsemaan siten, että kutakin teema-aihetta tarkastellaan mahdollisimman monelta kannalta. Tämän luulisi johtavan siihen, että lehdestämme alkavat kiinnostua muutkin kuin Suomen Säätöteknillisen Seuran luetteloidut jäsenet. Hyvä lukija, jaa omassa työyhteisössäsi tai organisaatiossasi tietoa Säätöteknillisen Seuran toiminnasta ja tämän lehden roolista tiedon levittäjänä.

Lehtemme sisältää myös runsaasti lyhyitä tuote-esittelyjä sekä kotimaisista että ulkolaisista tuoteuutuuksista. Nämä uutiset antavat lehdelle lievää kaupallista väriä ja varmasti osaltaan aiheuttavat keskusteluja ammatti-ihmisten kesken. Ala kehittyy jatkuvasti kiihtyvällä vauhdilla. Myös meidän, suomalaisten automaatioammattilaisten, tulee pitää peukaloamme ajan valtimolla. Joten lyhyet, nasevat tuote-esittely: tervetuloa lehtemme sivuille, mainosten kera.

Seura tarvitsee uusia nuoria jäseniä. Joka vuosi valmistuu korkeakouluista ja opistoista runsaasti toinen toistaan välkympiä ammattimiehiä ja -naisia. Älkää hautautuko tehtaisiin, suunnittelutoimistoihin, tutkimuslaitoksiin jne. Teitä tarvitaan työnne lisäksi kipeästi myös seuramme toiminnan edistämisessä. Jäseneksi tulijan ohjeet ovat toisaalla lehdessämme.

Toivotan hyvää ja menestyksekästä uutta vuotta 1989.

Osmo Härkönen
päätoimittaja
 
Soili Ylisuutari, Suomen Sokeri Oy, Teknillinen Suunnittelu
Automaation saneeraaminen kilpailuvalttina tiukentuvilla sokerimarkkinoilla
Sokerin kulutus Suomessa on vakiintunut, jopa taantuva. Kasvaakseen kypsillä peruselintarviketeollisuuden markkinoilla on yrityksen erikoistuttava tuottamaan vain suuria määriä bulkkituotetta halvalla tai laajennettava tuoteskaalaa jalostetumpiin, pitemmälle kehitettyihin tuotteisiin. Uuden sokerilain mukana sokerin jalostus siirtyy vapaampaan kilpailutilanteeseen, kun valtion tuki kotimaista juurikasta käyttävien tehtaiden jalostuskustannuksilta poistuu. Koti- ja ulkomaisten raaka-aineiden hinnat kuitenkin tasataan keräämällä sokeriveroa. Edelleen kotimaassa viljeltävän juurikkaan määrä on kiintiöity, mutta sen lisäksi raakasokeria saa tuoda rajoittamattoman määrän.

Jorma Tasa, Altim Control Oy
Hajautetut prosessiliitännät Alcont-automaatiojärjestelmän elintarviketeollisuussovelluksessa
Altim on kehittänyt Alcont-automaatiojärjestelmäänsä prosessiohjauksen osajärjestelmän Aldixin, joka liittää ohjattavan prosessin kokonaisjärjestelmään. Prosessiliitännät voidaan sijoittaa samoihin laitetiloihin ohjausjärjestelmän kanssa tai hajauttaa prosessin toiminnallista jakoa noudattaviin kokonaisuuksiin. Aldix-osajärjestelmällä toteutetaan myös ohjelmoitavia logiikkatoimintoja. Prosessiliitäntöjen hajautus kentälle vähentää merkittävästi kenttäkaapelointia ja nopeuttaa käyttöönottoa. Samalla se lisää koko järjestelmän luotettavuutta.

Erikoistutkija Juhani Lempiäinen,VTT, Konepajan tuotantotekniikan laboratorio
Kiinnostaako tuotantoautomaation lähitulevaisuus?
VTT panostaa alan tutkimukseen 1989 – 1991Tuotteiden elinkaaret ovat lyhenemässä. Tuotantoteknologiat kilpailevat tasapäisesti kohti yhä eksoottisempia sovelluksia ja pienempiä osuuksia kokonaistuotannosta. Yrityksillä on tarve supistaa reagointiaikaansa markkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Teollisuus panostaa selvästi joustavuuteen ja automaatioon tuotantomenetelmissä. VTT vastaa alan kehitystarpeisiin uudella tutkimusohjelmallaan "Joustava tuotantoautomaatio piensarjatuotannossa".