Lehti 2-2008 (Suunnittelu, asennus, alihankinta ja projektointi)

kansi_2_08_150pxPäätoimittajalta
Mainonta on osaamista ja osumista

Yrityksen näkyvyys markkinoilla ja nimen jääminen potentiaalisten asiakkaiden mieleen vaatii tarkkaa suunnittelua ja vielä tarkempaa toteutusta. Muutama vuosi sitten oli eräällä yrityksellä mainos jossa todettiin, ettei sillä ole merkitystä ketkä tunnet vaan ketkä tuntevat sinut. Tuo lause on jäänyt mieleen ja sen sisältö on vuosien mittaan tullut aina uudelleen todennetuksi.

Tapio Saarenpää
Ydinvoimalla ilmastonmuutosta vastaan

Ilmastonmuutos on aikamme ehdottomasti suurin uhka ihmiskunnalle. Euroopan komission tammikuussa julkistama ilmasto- ja energiapaketti on tervetullut aloite ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Paketti kuitenkin rajoittuu vain uusitutuviin energiamuotoihin, eikä siksi ole riittävän tehokas keino ekokatastrofin torjumiseksi.

Pekka Pellinen
Tekniikka arkipäiväistyy – entä tekniikan tekijät?

Tekniikan arkipäiväistyminen on meille kaikille tuttu ilmiö. Uudet tekniset ratkaisut – aivan erityisesti tietotekniikka – löytävät tiensä hyvinkin arkisina pidettyihin laitteisiin ilman, että kukaan kiinnittää asiaan sen suurempaa huomiota.

Tuomas J. Lukka ja Harri Valpola
Tekoälyn toinen tuleminen

Tekoäly on aihe, jota on tutkittu, hypetetty ja pelätty jo 60-luvulta alkaen. Käytännön tulokset ovat jääneet varsin laihoiksi; toisaalta siinä vaiheessa kun jokin alun perin tekoälytutkimuksen piirissä kehitetty algoritmi ymmärretään hyvin, sitä ei enää välttämättä nähdä tekoälyyn liittyvänä.

Juhani Erkkilä
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Suunnittelun rooli on yhä enemmän kokonaisuuksien hallintaa ja yhteistyö loppukäyttäjien kanssa tiivistyy entisestään. Prosessiteollisuus on ulkoistanut runsaasti omaa suunnitteluaan keskittyen tuotannon tehokkaaseen
toimintaan.

Juha-Matti Myyry
Prosessilaitoksen tiedonhallinta

Nykyaikaisen laitoksen kehittäminen ja ylläpitäminen vaatii tehokkaat tiedonhallintajärjestelmät. Samalla osaamisen on vastattava uusia toimintamalleja ja teknologioita. Uuden IC-teknologian (information and communications technology) hyödyntäminen antaa laitoksen tilaajalle hyötyjä kaikilla toiminnan osa-alueilla: suunnittelussa, hankinnassa, rakennuttamisessa, käyttöönotossa sekä laitoksen käytössä ja ylläpidossa.

Rami Hirsimäki
Informaatiohallinta – Globaalin rakennuttamis-projektin iso haaste

Käytännön informaatiohallintaratkaisut ovat verkottuneen ja hajautetun suunnitteluympäristön suuria haasteita. Monesti asiakasprojektin onnistuminen on kiinni informaation hallinnasta.  Tässä artikkelissa valotetaan niitä käytännön informaatiohallintaratkaisuja, joilla verkottuneessa ja hajautetussa suunnitteluympäristössä asiakasprojekteissamme on taklattu isoja haasteita.

Petri Koivula
Automaation seitsemän kuolemansyntiä
sarjan Osa 2/7, haastattelussa Pekka Yrjölä

Automaatioalan ammattilaiset kertovat näkemyksiään Suomen automaation kehityksestä ja tulevaisuudesta. Mitä olisi voitu tehdä toisin ja mikä todellisuudessa vaikutti päätöksentekoon eri asioissa. Istuimme Pekka Yrjölän kanssa keskustelemaan automaatiosta ja miettimään, mitkä voisivat olla automaation seitsemän kuolemansyntiä.

Ilkka Korhonen
Lämpövuomittaukset Osa 2/2

Lämpövuon avulla kuvataan siirtyvän lämpöenergian määrää ja sen avulla voidaan polttoprosessia parantaa niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Lämpötilojen mittaus ja lämmön siirtyminen ovat yleisimpiä mittauksia tulipesissä.

Rami Hursti
Avoin automaatiojärjestelmä ja valvontapalvelut rakennuksen elinkaaren aikana

Kiinteistöjen yhä teknistyessä ja järjestelmien lisääntyessä, tarve järjestelmäintegrointiin on kasvanut. Integroinnin avulla erimuotoinen tieto on saatavilla yhdellä käyttöliittymällä. Markkinoilla on erilaisia rakennusautomaatiojärjestelmiä, kuten YIT Niagara, joka perustuu avoimeen selainpohjaiseen automaatioratkaisuun.

Petri Koivula
Messuilla vieraat viipyivät entistä pitempään

Messuvieraat haluavat nykyisin perehtyä tuotteisiin ja palveluihin tarkemmin kuin aiempina vuosina oli tapana. Näytteilleasettajille tämä tietää uusia haasteita. Jyväskylän Sähkö, Tele, Valo & AV 2008 -messuilla helmikuun alussa Jyväskylä Paviljongissa vieraili yli 16 500 ihmistä.

Ismo Niemelä ja Pasi Heikkinen
Kenttälaitteiden integrointi laitehallintasovelluksiin Foundation Fieldbus ympäristössä
– loppukäyttäjän tekemä vertailu

Prosessiteollisuuden automaatioratkaisuissa täyden hyödyn saaminen älykkäistä kenttälaitteista edellyttää, että ne ovat saumattomasti integroitavissa säätö-, suunnittelu- ja laitehallintajärjestelmiin. Järjestelmällä täytyy olla yksityiskohtainen tietämys älykkään kenttälaitteen kaikista parametreista ja toiminnallisuudesta. Eri tekniikoita on käytössä integrointiin, yleisimmin käytetyt standarditekniikat ovat FDT/DTM (Field Device Tool / Device Type Manager) ja eEDDL (enhanced Electronic Device Description Language).

Markku Sivonen
Automaation kenttälaitteet ovat taitolaji

Oikea tieto on valttia prosessin ajossa, mutta miten tiedon saa haettua prosessista ja miten varmistua, että se on oikeaa. Tiedon kerääminen prosessista on ollut yrityksen toiminnasta vastaaville kautta aikojen haasteellista.

Jarmo Kainumaa
Vuoden 2008 Taitajakilpailun Automaatioasennuslajin 8 finalistia valittiin Lohjalla

Automaationasennuksen Taitaja-kilpailun avulla tuodaan esille eri alojen osaajat ja markkinoidaan alaa uusille osaajasukupolville. Suomessa järjestetään vuosittain nuorille ammattiin opiskeleville suunnattu ammattitaidon SM-kilpailu, eli Taitaja-kilpailu.

Gerardo Garcia ja Jaakko Kerola
Sulautettujen järjestelmien laskennan malli

Oleellinen tekijä sulautettujen järjestelmien suunnittelussa on valita työkaluja, jotka eivät ole tiellä. Kehitystyökalun valinnassa on oleellista laskennan mallin soveltuminen kohteeseen. Kehitystyöhön varattu aika on rajallinen ja valitun ohjelmointityökalun käytön opetteluun käytettävissä oleva aika vielä sitäkin lyhyempi.

Juhani Hyvärinen ja Janne Peltonen
Kiinteistön kulutustietojen lukeminen internetin kautta

Energian ja veden kallistuessa kulutustiedosta uhkaa tulla kaupankäynnin kohde. Laskutuksen perusteena olevien tietojen on kuitenkin oltava käyttäjälle ja asiakkaalle maksuttomia. BAFF järjesti 28.11.2007 keskustelutilaisuuden kulutusmittareiden kaukoluennasta.

Lukijoilta
Aiheita historiikkiin 90-luvun lamasta

Aika kultaa muistot – niin voi sanoa, kun luin viime numerossa ollutta juttua tuosta 90-luvun lama-aiheesta. Rupesin itsekin miettimään, minkälaista se elo olikaan tuohon aikaa – muutakin kuin että oli 15 vuotta nuorempi. Ajatukseni on vähän samansuuntainen kuin tuon nimimerkin ”Ei se nyt niin paha ole” kohdalla. Aloin ajatella positiivisia asioita laman seuraamuksista – vaikka tuolloin ne asiat tuntuivatkin ahdistavilta.