Lehti 2/2010

Päätoimittajalta
Suomalainen koulutus hakoteillä

 Suomalaisessa koulutuksessa kahden viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtunut muutos
on vienyt insinöörien osaamisen suoraan pudotukseen. Suomessa tekniikan opetuksessa
käytettiin vuosikymmeniä mestarilta oppipojille -tapaa siirtää osaamista uusille sukupolville.
Jokaisella oppilaitoksen ammattiaineiden opettajalla oli ainakin parinkymmen vuoden kokemus
yritysten eri tasoilla tapahtuvasta työskentelystä ja he tiesivät, mitä yrityksissä työn teko on.
Nykyinen opettajakunta ei enää tiedä mitä on työnteko ja mitä osaamista yrityksissä tarvitaan.
Koulutsjärjestelmä huutaa yritysmaailmaa apuun kertomaan mitä he tarvitsevat ja miten koulu-
tusta pitää toteuttaa.

 

Pääkirjoitus, Aimo Takala
Vesivoima – erinomaista uusiutuvaa säätövoimaa

Vesivoima on uusiutuvaa, päästötöntä ja hajautettua kotimaista energiaa. Se on erittäin käyttövarmaa
ja kulutusvaihteluihin joustavasti sopeutuvaa. Useimmista muistauusiutuvan sähköntuotannon
muodoista poiketen vesivoima ei tarvitse yhteiskunnan tukea, vaan päinvastoin tuo merkittävät
verotulot tuotantoalueensa kunnille. Näistä lähtökohdista vesivoima vastaa parhaalla mahdollisella
tavalla maamme ilmastoja energiapoliittisiin tavoitteisiin.

 

Erkki Nuortio
Käytönvalvonta & kaukokäyttö

Nykyaikainen sähkön tuotannonohjaus ja verkonvalvonta hoidetaan kaukokäytöllä, järjestelmillä joissa
tietoja kerätään laajalta alueelta yhteen paikkaan ja josta halutut toimenpiteet ohjataan.

 

Matti Kuussaari, Patrik Lindblad
Isoniemen sähköaseman käytönvalvontatekniikka

Fingrid Oyj:n Isoniemen 220/110 kV sähköasema valmistui vuonna 2010 Kittilään vahvistamaan kantaverkkoa
Pohjois-Suomen alueella. Suomen kantaverkkoa valvotaan ja ohjataan Fingridin kahdesta valvomosta
(voimajärjestelmäkeskus ja verkkokeskus) käytönvalvontajärjestelmällä, joka välittää voimajärjestelmästä
mittaus-, tila- ja tapahtumatietoja valvomoihin sekä ohjauskäskyjä valvomoista sähköasemille.

 

Kari Heikkilä
Pienjänniteverkot hallintaan integroimalla etäluenta ja käytöntuki

Energiayhtiöt tekevät nyt investointipäätöksiä nopeaan tahtiin siirtyäkseen energianmittauksen etäluentaan.
Tämä tarjoaa mahdollisuuden nostaa pienjänniteverkon hallinta uudelle tasolle. Etäluennan integrointi
käytöntukeen tarjoaa reaaliaikaisen näkymän jokaisen asiakkaan käyttöpisteeseen.

 

Petri Koivula
Automaatiohenkilö maailmalla

Suomalaisia automaatioosaajia on eri tehtävissä ympäri maailman. Yleensä emme tiedä työskentelystä
muissa kulttuureissa kovinkaan paljon ennen kuintyö ulkomailla alkaa. Sarjamme toisessa osassa
tutustumme norjalaisessa ympäristössä työskentelyyn suomalaisesta näkökulmasta. Tekniikan
tohtoriksi 2007 väitellyt Tiina Komulainen muutti Norjaan jo ennen valmistumistaan joulukuussa 2006.

 

Raimo Ristinoja
Sähköverkon muuntamoiden valvonta keskitetysti

Helsingin alueen jakelumuuntamoiden keski- ja pienjänniteverkkojen valvonta ja hallinta keskittyy.
Keskitetyn  valvonnan avulla kuluttaja saa entistä laadukkaampaa sähköä.

 

Lauri Lehtinen
Älykäs uunikamera mittaa hehkuvaa terästä – Konenäkö ohjaa suoraan servoja

Ruukin Hämeenlinnan tehtaalla uunikamera ja servot ohjaavat teräsnauhan etenemistä suoraan,
ilman logiikan tai tietokoneen apua. Kamera käsittelee itse kuvatietonsa, ja lähettää signaalin
suoraan älykkäälle servokäytölle. Enempää älyä ei tarvitakaan, pc on mukana vain ylläpidon
käyttöliittymänä.

 

Toimitus, Automaatioväylä
Uusi tekniikka laskee paineilman kulutusta merkittävästi paperiteollisuudessa

Neljän tonnin painoinen paperirulla pyörähtelee tehdashallissa kevyennäköisesti. Se kulkeutuu
lattiassa olevan elementin päälle ja vauhti hidastuu. Pian seitsemän ranteenvahvuista paineilmaletkua
nytkäyttävät rullan taas  liikkeelle, täsmälleen halutussa tahdissa.

 

Petri Koivula
Musiikkitalo nousi syvyyksistä maan pinnalle

Helsingin keskustaan nouseva suuri suomalainen monumentti on monen taitajan taidonnäyte.
Musiikkitalon rakentaminen alkoi elokuussa 2008 ja ensi vuoden vappuna se avautuu kaikelle kansalle.