Lehti 3-2006 (Luotettavuus, turvallisuus ja tietoturva)

Pääteemana luotettavuus, turvallisuus ja tietoturva.

kansi_3_06_150px

Nimiö: Petri Koivula päätoimittaja
Verkottumisen vaikea maailma
Verkottumiseen kiinnitetään huomiota jokapäiväisessä keskustelussa, mutta siihen ei panosteta tarpeeksi. Sosiaalisen verkottumisen ja verkoston ylläpidolla pystyttäisiin yrityksissä säästämään huomattavasti energiaa, kun joka kerta asiakkuutta ei tarvitsisi perustaa uudelleen. 

Pääkirjoitus:Timo Okkonen, Inspecta Oy
Automaatiosta paras kaverimme
Automaatioteknologia on kehittynyt entistä monimutkaisemmaksi. Siltä se tuntuu, jos sukeltaa teknologian yksityiskohtiin. Toisaalta on myös niin, että toiminnalliset vaatimukset voidaan nykytekniikalla muuntaa kätevästi sovellusohjelmaksi.

Jean-Peter Ylen, TKK, VTT
Automaatioväylän tekijät esittäytyvät
Automaatioväylän toimitusneuvoston jäsenet esittäytyvät lukijoille. Vuorossa tällä kertaa on toimitusneuvoston jäsen, tutkija Jean-Peter Ylen.

Reijo Savola, VTT
Teollisuusautomaation tietoturvan haasteita
Tietoturvan hallinta on muodostunut merkittäväksi haasteeksi teollisuusautomaatiossa. Avoimia ja verkottuneita tietoliikenne- ja laiteratkaisuja tulee käyttöön yhä useammin. Olemmeko valmiit vastaamaan syntyneisiin haasteisiin?

Panu Harmo, TKK
Robotit tulevat ulos tehtaista
Tehtaat automatisoitiin robottien avulla ja robotit valtaavat tulevaisuudessa myös kotimme. Kaukana ei ole ajat kun väsymätön uurastaja auttaa meitä myös vapaa-ajalla.

Martti Hakonen, Emerson Process Management Oy
Foundation kenttäväylän uudet toiminnot
Kenttäväyläsarjassa on vuorossa uusimmat toiminnot. Nopea Ethernet ja EDDL-lyhennettä käyttävä laajennettu laitetuki tulevat yleisesti käyttöön kuluvan vuoden aikana. Turva-automaatioon liittyvä FF-SIS tuotteistuu vuoden 2007 aikana.

Sami Myllymaa, Kuopion yliopisto
Mikrosysteemejä hermokudosvaurioiden korjaamiseen ja aivotutkimuksen apuvälineiksi
Mikro- ja nanotekniikan kehityksen myötä kuuroutunut voi jälleen kuulla, sokeutunut nähdä ja halvaantunut kävellä. Mikroanturit antavat neurotieteiden perustutkimukselle entistä tarkempaa tietoa aivojen mekanismeista.

Matti Lihtamo, Llog Oy
Kuivausrummun säädön parannus kokeellisesti
Sipoossa toimivan Nordkalk Oyj Ab:n tehtaalle rakennettiin 90-luvun puolivälissä kalkin hienomurskaamo.  Koekäytön alkuvaiheessa huomattiin valitun säätötavan olevan aivan liian hidas kuivattavan materiaalin määrän ja kosteuden vaihteluihin nähden. Artikkeli kertoo kokeellisesta kehittämisestä.

Jouko Järvi, Automation Partners Oy ja Matti Sundquist SK 65 puheenjohtaja
Turva-automaation kattostandardin IEC 61508 uusiminen
Turva-automaation kattostandardi IEC 61508 on levinnyt laajaan käyttöön ympäri maailman.

Petri Koivula, Automaatioväylä
Standardointi on vaikuttamista
SESKOn vuosikokouksen yhteydessä järjestetyssä kevätseminaarissa tuotiin julki yhteistyön tärkeys standardointiin vaikuttamisessa. Yksin ei monikaan suomalainen yritys pysty todelliseen vaikuttavuuteen.

Matti Sundquist, Uudenmaan työsuojelupiiri
Seppo Pyyskänen, Duocon Oy
Teollisuusautomaation standardointi
Standardointi on valtioiden välisin sopimuksin määriteltyä toimintaa, joka perustuu standardointia sääteleviin ohjeisiin ja määräyksiin. Artikkeli kertoo standardointimaailmasta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista.

Marko Stenvik, Metso Automation Oy
Automaatioverkon suojavyöhyke
Yritysten tietoverkoissa käsitteet ”palomuuri” ja ”DMZ” ovat olleet käytössä jo pitkään. Niiden avulla suojataan yksityinen/luotettu yrityksen sisäverkko julkisen/epäluotettavan verkon – esim. Internetin uhilta.

Lauri Kinnunen, Teknotietämys Oy
Elektroniikka ja tietotekniikka tuovat turvallisuutta teollisuusautomaatioon
Ylitarkastaja Matti Sundquist Uudenmaan työsuojelupiiristä kiinnostui jo 1970-luvulla ihminen-kone – vuorovaikutuksesta. Ammattilaisen esittelyssä vuorossa on Matti Sundquist.

Petri Koivula, Automaatioväylä
Automaatioala vahvistaa osaamistaan
Suomalainen Systecon Oy osti Kotka Controlin osakekannan ja liiketoiminnan. Samalla alkoi keskustelu suomalaisen automaatio-osaamisen keskittämisestä ja myös säilyttämisestä Suomessa.

Matkaväylä

Kai Zenger, TKK
MIC´06-konferenssi Lanzarotella, Espanjassa
Helmikuussa pidettiin IASTEDin (The International Association of Science and Technology for Development) konferenssi “Modelling, Identification, and Control” (MIC’06) Lanzarotella Kanarian saarilla. Kyseessä oli pienimuotoinen säätö- ja systeemialan yleiskonferenssi. 

Esko Juuso,Oulun yliopisto
The 5th MATHMOD Vienna International Conference on Mathematical Modelling
Vienna University of Technology järjesti laaja-alaisen mallinnuksen ja simuloinnin konferenssin.

Tuomas Viskari ja Juha Korhonen, EnPrima Oy
Mikä PFD? Turvallisuuteen liittyvän toiminnon luotettavuus vaadetilanteessa
Kun yksittäisille turvatoiminnoille on määritetty riskianalyysimenettelyn kautta turvallisuuden eheyden tasot (TET), on varmistuttava että jokainen turvallisuuteen liittyvän järjestelmän turvatoiminto täyttää sille asetetun turvallisuuden eheyden tason vaatimukset.

Lauri Kinnunen, Teknotietämys Oy
Uusi arkkitehtuuri tukee etäkäyttöä. Robottisolun tuottavuus ja turvallisuus paranevat
Turvalliseen ja luotettavaan etäkäyttöön kehitetty arkkitehtuuri nopeuttaa tuotannon ylösajoja, tuotevaihtoja ja huoltotoimenpiteitä. Se mahdollistaa myös nopean palautumiseen vikatilanteista.

Antti Pohjoranta ja Vesa Hölttä, TKK
Pidä kunnossa, pysy kunnossa
Kunnossapitoalan huippuosaajat kokoontuivat pohtimaan yhdessä alan tulevaisuutta ja sen merkitystä teknologiayritysten kilpailukyvylle. Tuloksena syntyi tiukka paketti alalle oleellisia tekijöitä ja trendejä luotaavia ajatuksia.

Petri Koivula, Automaatioväylä
TEKES hakee yhteistyöllä uutta vahvuutta teknologiaohjelmiin 
Tekes haluaa yhdistää teknologiaohjelmiensa kautta osaamista kohti yhteistä päämäärää. Osaajien verkottaminen tehostaa tiedonvälitystä ja samalla nopeuttaa uusien käytäntöjen käyttöönottoa yrityksissä. Raportti Tekesin seminaarista.