Lehti 3-2008 (Koneautomaatio)

 Päätoimittajalta
Innovaatioyliopisto tahdon voimannäyte

Innovaatioyliopiston nimellä kulkeva Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun integrointihanke etenee ja uuden kokonaisuuden on tarkoitus aloittaa 1.8.2009. Yliopistoväki on nyt tekemässä sen, mihin suomalainen kuntakenttä ei pysty. Uusi kokonaisuus tulee olemaan enemmän kuin osiensa summa.

 

Jorma Tirkkonen
Laajempaa näkemystä uusilla alueilla

Automaation osuus kone- ja koneistotoimitusprojekteissa on kasvanut nopeasti viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Liikkuvissa työkoneissa automaatiota on jo pitkään hyödynnetty monella tavalla. Logiikkaohjaukset otettiin käyttöön jo pari vuosikymmentä sitten ja kuljettajien toimintaa helpottavaa älykkyyttä on lisätty laajasti.

Jarkko Ruokojärvi
Kivi liikkuu kuin itsestään

Automaatio parantaa turvallisuutta ja tuottavuutta haastavien olosuhteiden kaivostoiminnassa. Uudet automaatiojärjestelmät mahdollistavat raskaiden työkoneiden itsenäisen malmin lastauksen ja kuljetuksen maanalaisissa kovan kiven kaivoksissa. Maanalaisten kovan kiven kaivosten tuotantoprosessit koostuvat monista toiminnoista. Tyypillisesti prosessin alkuvaiheessa malmi kuormataan ja kuljetetaan kaivostunneleissa murskaimelle järeillä liikkuvilla työkoneilla.

 

Juho Ali-Raatikainen, Jyri Pötry, David Hästbacka ja Ilkka Seilonen
Mitä uutta MES-rintamalta?

Tuotannon reaaliaikainen seuraaminen on jo pienissäkin yrityksissä tätä päivää. Uusia malleja tiedonhallintaan tutkitaan ja ne vaikuttavat myös automaatiojärjestelmiin. Tehdastason automaatiojärjestelmien ja yritysten toiminnanohjausjärjestelmien (ERP, Enterprise Resource Planning) välimaastoon sijoittuvien MES-järjestelmien (Manufacturing Execution System) merkitys tuotannonohjauksessa on lisääntymässä.

Jyrki Kullaa, Jari Savolainen ja Heikki Paavilainen
Hydraulisten työkoneiden koordinaattia

Työkoneiden ohjauksen toteuttaminen on haasteellinen ja vaikea tehtävä. Reaaliaikainen toimintalaitteiden hallinta on mahdollista myös automaation avulla ohjelmoiden. Hydraulisen työkoneen ohjausta helpottavat toiminnot kuten koordinaattiajot ovat vaativia sekä suunnittelun että toteutuksen kannalta.

Heikki Rasimus
Tuottavuus nousee innovatiivisilla robottiratkaisuilla

Tuotantoprosessin kapasiteettia, häiriösietoisuutta ja lopputuotteen laatua voidaan parantaa käyttämällä robotteja innovatiivisemmin. Soveltamalla robotiikkaa ja automaatiotekniikkaa innovatiivisesti on mahdollista saavuttaa tuotantoprosessiin uusia ominaisuuksia, ennennäkemätön kapasiteetti ja lisäksi robustisuutta yksittäisen häiriötilanteen varalle.

 

Petri Koivula
Seitsemän kuolemansyntiä sarja osa kolme

Seitsemän kuolemansyntiä – sarjan kolmannessa artikkelissa Riku Pulli kertoo mietteitään automaatiosta.

Hannu Hassinen
Koneautomaation koulutus lisää tuottavuutta

Koneautomaatiokoulutuksen lisääminen on lisännyt yritysten tuottavuutta Varsinais-Suomessa.  Automaatiolla pystytään nostamaan koneiden käyntimääriä merkittävästi.
Alkuvuodesta1999 Turun Ammatti- instituutin levy – ja hitsaushalliin suunniteltu muutostyö oli osoittautumassa riittämättömäksi toimenpiteeksi ratkaista koko metalliosastoa vaivaava tilanpuute.

Juha K. Kari
Neljäkymmentä vuotta muutosta

Kertomukseni on oikeastaan samalla katsaus instrumentoinnin 40 vuoden muutokseen. Ensimmäinen kosketukseni automaatioon ja instrumentointiin syntyi, kun opiskelun edellä pääsin töihin silloiseen Rauma-Repolaan.

Jari Pynnönen
Suunnittelun arkipäiväistynyt automaatio

Suunnittelijoille on tarjolla hyvin kirjava valikoima suunnitteluohjelmia. Erot suunnitteluohjelmien välillä ovat suuret, ”sähköisestä piirustuslaudasta” pitkälle vietyihin tietokantapohjaisiin suunnittelujärjestelmiin. Monissa toimistoissa käytetään tietotekniikan antamia hyötyjä vielä sangen vajavaisesti ja suunnitteluohjelmat ovat pelkästään kynän korvikkeena.

Juhani Lempiäinen
Tervetuloa teollisuusrobotiikan kultapossukerhoon!

Reilut 25 vuotta sitten käytiin tiukkaa vääntöä siitä, tuleeko silloiseen Säätöteknilliseen seuraan perustaa robotiikan ammattilaisille erillinen robotiikkajaos vai perustetaanko alalle oma yhdistys.

Esko Juuso
SIMS2007 Scandinavian Conference on Simulation and Modeling

The Scandinavian Simulation Society (SIMS) ja The Society for Modeling and Simulation in Sweden (MoSiS) järjestivät simulointia ja mallinnusta käsittelevän SIMS 2007 konferenssin, 30.-31. lokakuuta 2007 Göteborgissa. Myös Linköpingin ja Lundin yliopistot osallistuivat konferenssin toteutukseen. SIMS-konferenssi pidetään joka vuosi.