Lehti 3/2010

kansi_3_10_150pxPäätoimittajalta
Uusia tuulia automaationalan johtamiseen

Automaatiota ja tekniikkaa on yleensä pidetty kovana alana, jossa inhimillisyys
ja humaanisuus on jäänyt johtamisen arvoina tekniikan alle. Nyt kuuluu nousevista
talouksista aivan jotain muuta. Intiassa tutkittiin henkilöstön johtamista ja tulokset
ovat hämmentäneet kautta koko läntisen maailman. Miten maasta, josta olemme
tottuneet näkemään suuria luokkaeroja ja muiden hyväksikäyttöä on tulossa malli
länsimaiselle johtamiselle?

Pääkirjoitus, Petteri Piippo
Digitaalinen tuoteprosessi on jo täällä

Monet yritykset ovat lähiajan haasteista huolimatta kehittäneet toimintatapojaan ja
prosessejaan kilpailukykyisemmiksi. Tämä on tärkeää, koska lähiajan haasteiden,
”tulipalojen sammuttamisen” lisäksi pitää pystyä kehittämään sammutustapoja sekä
estää tulevien tulipalojen syntymistä. Uusien tilausten saamisen lisäksi pitää pystyä
samalla kehittämään uusia tuotteita ja palveluja sekä tapaa kehittää näitä. Tehokas
tuoteprosessi ja tuotetiedonhallinta tulee olemaan jatkossa yksi keskeinen tekijä
tulevaan menestykseen tarvittavien tuotteiden ja tuloksellisen yhteistyöverkon
kehittämisessä.

Kari Ollila, Petri Koivula
Suuret portaalirobotit kappaleiden siirtoihin

Robottien määrä teollisuudessa kasvaa ja portaalirobotit ovat tuttu näky tuotantotiloissa.
Portaalirobotit soveltuvat erinomaisesti painavienkin kappaleiden siirtelyyn tarkkuutta
vaativissa sovelluksissa. Niiden tukeva ja huojumaton runko takaa erinomaisen kanta-
vuuskyvyn ja paikoitustarkkuuden. Suomessa suurten portaalirobottien suurimpia
käyttäjiä on elintarviketeollisuus.

 
Juhana Kaikkonen, Eero Norri
Valokuvien tuotantoprosessi alkaa tilauksesta

Toimiva tuotannonohjaus mahdollistaa laadukkaiden tuotteiden toimittamisen nopeasti,
tuotantokapasiteetin tehokkaasti hyödyntäen. Toimiakseen tehokkaasti tuotannonohjaukselta
vaaditaan tilausten ja tuotannon sulavaa yhteensovittamista. Kuvapalvelu Ifolorilla automaatio
yhdistää koko tuotantoprosessin tilausjärjestelmästä lopputuotteisiin.

 
Jaakko Särelä
Raakamateriaalit hyötykäyttöön jätevirrasta

Planeettaamme uhkaava jäteongelma tiedostetaan nykyään jo muissakin piireissä kuin
ympäristöaktiivien kaivinkoneleireillä. Kaikista hyvistä pyrkimyksistä huolimatta maailma
on edelleen hukkumassa roskaan.

 
Jari Saarola
Automaatiouudistus paransi turvallisuutta

Automaatiouudistuksessa voidaan saada paljon hyötyjä tuotannon turvallisuuden parantumisen
kautta. Hitsauskoneita valmistava Kemppi Oy on automatisoinut viisi tuotanolinjaansa ja
varastointijärjestelmän. Projektissa panostettiin turvatekniikkaan ja hyödynnettiin vanhoista
tuotanolinjoista vapaaksi jääneitä komponentteja. Lopputuloksena tehtaan kapasiteeetti ja
toimintavarmuus kasvoivat.

 
Petri Kymäläinen
Projektitoimitukset voidaan hoitaa vakiotuotteilla

Nykypäivän globaaleilla ja kilpailluilla markkinoilla toimivan suuria räätälöityjä kokonaisuuksia
toimittavan projektitoimittajan jatkuva haaste on saavuttaa tuotteiden kustannustehokas
suunnittelu- ja valmistusprosessi.

Leo Torvikoski
PLM tuo tehoa yritysten toimintaan

Yritysten jatkuvasti muuttuvat rakenteet ja tuotantomallit tuovat koko ajan suurempia
haasteita tiedon hallintaan verkottuneessa liiketoiminnassa. Nykyaikainen teollinen
liiketoiminta on pirstaloitunut lukuisiin pienempiin yksiköihin ja yrityksiin.

 
Jukka Muukkonen
Massaräätälöityjen koteloiden tuotannon automatisointi

Robottijärjestelmä ja Internetpohjainen konfigurointityökalu mahdollistavat Enstolla
massaräätälöityjen tai alusta saakka asiakkaan tarpeisiin suunniteltujen muovi- ja
metallikoteloiden automatisoidun valmistuksen. Ratkaisu tukee yrityksen massa-
räätälöintistrategian toteuttamista, tuo palvelun lähemmäksi asiakkaita sekä avaa
uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 
Jarmo Alanen, Seppo Sierla
Koneenohjausjärjestelmien suunnitteluprosessi turvakuriin

Uusi koneasetus, joka astui voimaan joulukuussa 2009, vaatii entistä selkeämmin,
että koneille on tehtävä riskin arviointi. Vaikka koneelle olisi olemassa konetyyppikohtainen,
eli C-tyypin, turvallisuusstandardi, riskin arviointi on silti tehtävä.

Juhana Ahtiainen, Jukka Laitinen
Ihmisen automaattinen havainnointi työkoneiden ympäristöstä

Ihmisen automaattista havainnointia työkoneiden ympäristöstä selvitettiin HIMA (Human in work Machine
Area) -tutkimusprojektissa. Tutkimuksessa hyödynnettiin erilaisia kamera- ja tutkatekniikoita, joiden
muodostaman kombinaation  avulla pyrittiin saamaan aikaan menetelmiä, jotka soveltuvat riittävän
tarkkaan ihmisten ja ympäristön havainnointiin työkoneiden vaativissa ympäristöissä.

 
Petri Koivula
Lämmöstä kylmään Pohjolaan

Marraskuussa 1971 Suomessa oli parikymmentä astetta pakkasta ja Helsinki- Vantaan lentokentällä seisoi
mies pikkukengissä ja kesävaatteissa. Godwin Ikegwuonu oli saapunut opiskelemaan Suomeen, maahan
josta myöhemmin tulisi hänen uusi kotimaansa.

 
Antti Heljö
Moottoripyörä-automaatio

Automaatioväylä-lehden aikaisemmissa numeroissa on käsitelty ”navettaautomaatiota”, johon saatiin
mahdollisuus tutustua myös käytännössä lehden pikkujouluissa Viikin koetilalla. Koska navetta-aihe
ei välttämättä ole aivan kaikkien lukijoiden sydäntä lähellä,  tutustutaan tässä artikkelissa vaihtelun
vuoksi "moottoripyöräautomaatioon".

Juhani Lempiäinen
Skeptinen automaatioteknologian edistäjä

Puusepän poika Juhani Lempiäinen esittäytyy tässä. Olen 32-vuotisen automaatioinsinööriuraniaikana
suorittanut TTKK:lta lähdön jälkeen Nokiapalveluksen kunniallisesti (eikös se ollut pakollinen kaikille
suomalaisinsseille) ja muutaman vuoden tein myös tutkijan uraa VTT:llä kokoonpanotekniikassa.

Heikki Silvan
Robotit ja kello

Ensimmäisen kerran ihmisen muotoinen robotti esiintyi saksalaisen Fritz Langin 1926 ohjaamassa
mykässä elokuvassa Metropolis. Elokuva on ennen kaikkea kuuluisa aikansa huippua olleesta teknisestä
toteutuksesta. Science fictionin edelläkävijänä Metropolis on valittu ensimmäisenä elokuvana Unescon
maailmanperintölistalle.

 
Mika Koskenoja
Todennäköisyyksien tunteminen auttaa epävarmuuden hallinnassa

Lähes kaikkiin tekniikkaan ja talouteen liittyviin ilmiöihin liittyy satunnaisuutta, jonka seurauksena
prosessien lopputuloksia ei etukäteen ole mahdollista täysin tuntea. Prosessien eri vaiheisiin liittyvien
epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien hallinta on avain lopputulosten  ennakointiin. Matemaattinen
käsittely vaatii todennäköisyyslaskennan ja stokastisten prosessien tuntemusta.