Lehti 4-1997 (Suomi ja automaation kansainvälisyys)

Pääteemana Suomi ja automaation kansainvälisyys

Haasteet ja visiot

Olli Aumala IMEKO:n presidentti

Tutkijoiden ja teollisuuden asiantuntijoiden verkottuminen tehostaa kongressin

IMEKO on monipuolisesti toimiva kansainvälinen liitto. Tampereen Kongressi on mittaustekniikan saavutusten foorumi eli tori. Kuten perinteinen tori, sekin on avoin ja antaa mahdollisuudet tavata kollegoja, levittää tietoa ja uutisia, kehitellä uusien tulosten sovellutuksia, hakea partneria ynnä muuta.

Tori on ollut aina tehokas kommunikoinnin ja kaupankäynnin paikka. Jo vanhat roomalaiset käyttivät sitä. Sittemmin kehittyi uusia menetelmiä täydentämään torin hyviä ominaisuuksia, erityisesti painettu kirjallisuus sekä sanoma- ja aikakauslehdet. Nyt elämme kommunikaation aikakautta. Puhelin ja telefax ovat saaneet satelliittivälityksen tehon. Internet-verkkoa käytettiin nyt ensimmäistä kertaa IMEKO:n kongressin valmistelussa. Tämä myös WWW:ksi kutsuttu verkko on tehokas ja halpa sekä tiedon levittäjänä että yksilötason kommunikaatiovälineenä. Silläkin on tosin haittoja: sanomat voivat vuotaa ulkopuolisillekin, ja liikennehuippu tai palvelimen alasajo voivat aiheuttaa kommunikaatiokatkon.

IMEKO:n tulevaisuus riippuu täysin sen hyödyllisyydestä. Toimintamuotojen pitää tuottaa hyötyä kaikille osapuolille. Siksi IMEKO hakeutuu yhteistyöhön sovellusalojen kansainvälisten yhteisöjen kanssa. Siksi se myös kehittää julkaisutoimintaansa sekä painetussa että elektronisessa muodossa. Hyöty on edelleen motiivina perustettaessa erilaisia verkkoja: komiteoita, työryhmiä, keskustelu- ja uutisryhmiä ynnä muuta. IMEKO Scientific Experice Service, joka syntyi Suomessa ja jota nyt kehitetään edelleen Japanissa, on eräs IMEKO:n arvoa lisäävä palvelu.

Samat mahdollisuudet on kansallisilla järjestöillä. Niillä voi olla omia torejaan: konferensseja, seminaareja ja muuta. Ne voivat hakeutua kansainvälisten liittojen jäseniksi päästäkseen vaikuttamaan kehitykseen ja mukaan globaaleihin verkkoihin. Tämä onkin hyvä syy panostaa kansainvälisyyteen. Mutta kansainvälisen liiton on yhtä hyödyllistä panostaa jäsenjärjestöihinsä ja näiden henkilöjäseniin.

Haaste on todettu. Visio on selvä, ja edessä on paljon työtä.

Antti J. Niemi
Suomi mittaus- ja säätötekniikan kansainvälisessä yhteisössä
Suomalaiset ovat osallistuneet mittaus- ja säätötekniikan kansainvälisen yhteistyöverkoston luomiseen tämän varhaisista vaiheista asti. IMEKO on suomalaisten intressien kohteena nykyisin IFACin veroinen.

Leo Mrtus, Eestin Automaatioseura ja Eestin Insinööriliitto
Viron Automaatioseura muuttuvassa taloudellisessa ympäristössä
Kirjoituksessa luonnehditaan niitä ensisijaisia muutoksia, joita Virossa on tapahtunut itsenäisyyden uudelleen saavuttamisen jälkeen. Kirjoittaja arvioi myös niitä välillisiä muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet ammatillisten insinöörijärjestöjen ja alan koulutuksen toimintaan.

Eero Silvennoinen ja Bror Salmelin, Tekes
Automaatio Suomen teollisuudessa
Maamme elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuus ovat voimakkaassa kasvussa. Suomen teollisuus on jo pitkään ollut ensimmäisinä soveltamassa kehittyneitä automaatio- ja informaatioteknologioita.

Antti Soini, Suomen Automaation Tuki Oy
Teknologiasiirroilla koonenäköosaamista maailmanmarkkinoille
[ei ingressiä]

Timo Varpula, VTT Automaatio
Uusi kuituorientaatioanturi
VTT Automaatio on kehittänyt uuden, mikroaaltoihin perustuvan kuituorientaatioanturin. Sillä voidaan mitata mm. paperin tai kartongin kuituorientaatio. Koska menetelmä on kohdetta koskettamaton, se soveltuu hyvin paperikoneen liikkuvan radan mittaukseen. Orientaatiokulman mittauksessa on päästy 0.4 asteen epävarmuuteen.

Björn Wahlström, VTT Automaatio
Miten hyödynnän SAs:n kansainväliset kontaktipinnat?
SAS ei toimi yksinomaan Suomessa, vaan Seuralla on myös laajat kansainväliset kontaktipinnat. Näitä voidaan hyödyntää monella tavalla. Voidaan etsiä ja levittää tietoa kansallisten SAS:n sisarjärjestöjen kautta. Voidaan SAS:n edustajana ottaa osaa automaatioalan kansainväliseen toimintaan. SAS ylläpitää kanavat, mutta niiden hyödyntäminen on jokaisen jäsenen asia.

Matti Ketonen, Hunter Timber Ltd, Boston, Englanti
Pöydän puhdistus vai kulttuurishokki
Siinä istuin kolmesataa vuotta vanhan kartanon hienoimman makuuhuoneen sängyllä ja kelasin TV-kanavia. No, hotellihan rakennus tietenkin oli, mutta tunnelma aivan aito. Elokuvatähtiä talo kuulemani mukaan usein majoitti. Vastaanotto saarivaltakuntaan oli hieno!

Mika Rytky, kouluttaja POHTO ja Jorma Hintikka, kehittämispäällikkö POHTO
Eurooppalainen kenttäväyläyhteistyö yhdistää ja opettaa
Onko suomalainen loppukäyttäjä liiankin tyytyväinen nykyiseen tilanteeseensa. Koneet toimivat ja automaation aste on varsin korkea. Voisiko vaativampi asenne olla sittenkin kehittävämpi?

Rauni Riippi, ABB Current Oy
Joustavasti toimiva kokonaisuus sähkönjakeluautomaatioon
Sähkölaitosten ja teollisuuden sähkönjakelujärjestelmiin saadaan lisätehoa, nopeutta ja käyttövarmuutta LON-väylän ja uuden suojareleen yhteistoiminnalla. Näistä muodostuu kokonaisuus, jossa on useita eri ohjelmistoja tukemassa sähkönjakeluautomaatioita

Ari Kukkonen
Suomalainen automaatioalan innovaatioyritys mittaa mittareita
Yrittäjän vilpitön luonne, kova työmoraali, älli ja oivalluskyky. Siinä ovat eväät suomalaisen automaatioyrityksen kansainväliseen menestykseen.