Lehti 4-2002 (Tekniikka 2002)

Pääteemana tekniikka 2002

  Martti Laisi, Tekniikka 2002 -neuvottelukunnan puheenjohtaja
Automaation koko kuva: kymmenes Tekniikka
Mittaus-, säätö- ja automaatioalojen ammattilaiset kohtaavat Jyväskylässä 25.-27.9.2002. Avajaisia vietetään jo 24.9. kutsuvierastilaisuutena. Kyseessä on jälleen juhlanäyttely, kaksi vuotta sitten täyttyi 20 vuotta automaatiokatselmusten sarjassa, nyt on vuorossa 10. Tekniikka-erikoisnäyttely.

Automaation ammattilaisten, tuotannon- ja käytönjohdon, suunnittelijoiden, kunnossapitäjien, projektinhoitajien sekä automaatiotoimittajien tapaaminen on tärkeä tilaisuus ammattitaidon, -tiedon ja kontaktien ylläpidossa ja lisäämisessä.
Näyttelyn järjestävät Suomen Mittaus- ja Säätöteknillinen Yhdistys (SMSY) ry ja Jyväskylän Messut Oy. TEKNIIKKA 2002 -näyttelyn sisällä on myös CADTEK2002 näyttely, jossa Jyväskylän Messujen yhteistyökumppani on CADCAM-yhdistys ry.
Päivittäiset näytteilleasettajien tietoiskut monipuolistavat messutapahtuman tarjontaa.

Jyväskylä Paviljonki, Messukeskus Jyväskylä, on edelleen elänyt voimakkaan rakentamisen ja uudistumisen keskellä. Näyttelytiloista merkittävä osa on ensimmäistä kertaa käytössä Tekniikka-näyttelyssä. Uutta kävijöille on myös kävelyputki, joka tuo kaupungin keskustan entistä lähemmäs Messukeskusta.

Tekniikka-näyttelyjen sarjan kehittymisen perustana on ollut Jyväskylän Messujen ja Suomen Mittaus- ja Säätöteknillisen Yhdistyksen (SMSY) kiinteä yhteistyö.

Moottorina tässä yhteistyössä kaiken aikaa on ollut Tekniikka-neuvottelukunta. Viimeisintä kokoonpanoa: Kalevi Horttonen, Lauri Jauhola, Martti Laisi (pj), Kari Leinonen (vpj), Pete Okkonen, Pertti Pennanen, Leo Potkonen (näyttelyn johtaja), Seppo Sauso ja Heikki Silván on jälleen kerran kiittäminen siitä, että automaation koko kuva avautuu näyttelyssäkävijöille.

Kaikki toimintomme nykyisin tarvitsevat automaatiota. Näyttelyn teemoina ovat: käyttö – ohjaus ja liike. Mikään niistä ei toteudu ilman automaatiota. Tämä kannattaa muistaa mietittäessä opintomatkan tekoa erikoisnäyttelyyn. Opintomatkaa omalta ja organisaation kohdalta.

Tämänvuotinen Suomen merkittävin automaatiotapaaminen on ovella, lopullisesti hyvän messutapahtuman tekevät näyttelyssäkävijät, joista yksi olet toivoakseni Sinä.

Järjestäjien edustajana minulle on suotu ilo toivottaa Teidät näyttelyvieraat ja näytteilleasettajat tervetulleiksi Jyväskylään. Oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan.

Martti Laisi
Tekniikka 2002
neuvottelukunnan puheenjohtaja
martti.laisi@kotkaautomation.fi

 Tekniikka 2002 – vuoden suurin automaatioalan kouluttautumistilaisuus
Perinteinen automaatioalan suurkatselmus, Jyväskylän Tekniikka 2002, on paitsi kuumimpien tuoteuutuuksien näyteikkuna, myös alansa suurin ammatillinen kouluttautumistilaisuus Suomessa tänä vuonna. Jyväskylä Paviljongissa syyskuun 25.-27. järjestettävän automaatioalan ja teollisuuden suunnittelujärjestelmien erikoisnäyttelyn tietoiskut tarjoavat näiden alojen ammattilaisille tuoreinta tietoa tiiviiseen pakettiin koottuna.

 Rainer Frilund ja Ilpo Kuusela, Oy Beamex Ab ja Matti Lymy, Teollisuuden Voima Oy
Suomalaisella laadussapidon yhteistyöllä kansainvälisen tason huipputuloksiin
Teollisuuden Voima Oy:n Olkiluodon ydinvoimalan laitosyksiköiden käyttökertoimet ovat vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen kansainvälistä huippuluokkaa. Osansa siihen on TVO:n ja Beamexin yhteistyöllä, josta on ollut hyötyä niin laitoksen laadussapidolle kuin kalibraattoreiden kehittämisellekin.

 Risto Sulonen, VTT Tuotteet ja tuotanto
ATEX-direktiivi 94/9/EC – soveltaminen ja tarkoitus
EY sai valmiiksi uuden räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä laitteita koskevan direktiivin keväällä 1994. Se julkaistiin EY:n virallisessa lehdessä 19.4.1994 tunnusnumerolla 94/9/EC. Oleellisin ero entiseen Ex-direktiiviin (76/117/EEC) on, että tämä uusi direktiivi kattaa kaikki Ex-tiloissa käytettävät koneet ja laitteet eikä pelkästään sähkölaitteet. Toinen oleellinen soveltamisalueen laajennus on, että myös pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitetu koneet ja laitteet kuuluvat direktiivin soveltamisalaan.

 Seppo Vuorinen ja Seppo Ojanen, SKS-automaatio Oy
Räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettujen sähköisten laitteiden hyväsynnät muuttuvat 1.7.2003!
SKS-tekniikka Oy:n SKS 2000 -toimintajärjestelmä kattaa standardin ISO 9002 vaatimusten lisäksi standardin ATEX Directive 94/9/EC Annex IV vaatimukset. VTT Automaatio on 15.1.2002 myöntänyt ATEX-sertifikaatin VTT 02 ATEX Q 001, joka mahdollistaa räjähdysvaarallisiin tiloihin asennettavaksi tarkoitettujen lämpötila-antureiden valmistuksen ATEX EExe -normien mukaisesti.

 Lauri Kinnunen, Teknotietämys Oy
VTT demonstroi hands free -käyttöliittymän; Puhutut ohjeet liikkuvalle huoltomiehelle
VTT Tietotekniikka on kehittänyt puhetta tottelevan hands free -käyttöliittymän, joka on suunniteltu yhdistettäväksi mobiiliin, hajautettuja tietokantoja hyödyntävään palvelinjärjestelmään sekä 3D-opasteanimaatioihin. Se näyttää vaadittavat huoltotoimenpiteet sekä selostaa samalla, mitä pitää tehdä. Käyttöliittymä nopeuttaa sekä liikkuvan huoltomiehen että laitetta omatoimisesti huoltavan henkilön työtä. Huolto- ja korjausseisokit lyhenevät. Tuottavuus kasvaa. VTT:n HandsFreellä on lukuisia muita potentiaalisia sovelluskohteita.

 Lauri Kinnunen, Teknotietämys Oy
Aikasarjatietokanta kaupallistuus; Pehmeää ja nopeaa älyä prosessien hallintaan
VTT Tietotekniikan yhteistyössä teollisuuden kanssa kehittämä älykäs ja nopeavasteinen RapidBAse-aikasarjatietokanta soveltuu sellaisten sovellusten alustaksi, joissa syntyy ja käsitellään jatkuvasti suuriä määriä aikaan sidottua mittaustietoa. Ensimmäisenä tietokantajärjestelmää hyödyntää ABB Oy:n kehittämä paperikoneen sähkökäytön ja prosessin tilaa valvova järjestelmä, joka tukee sekä operattoreiden että kunnossapitohenkilöstön työtä.

 Lauri Kinnunen, Teknotietämys Oy
ABB otti RapidBasen alustaksi; Älykäs diagnostiikka valvoo paperikoneen käytön ja prosessin tilaa
ABB Oy on kehittänyt diagnostiikkajärjestelmän, jolla voidaan jatkuvatoimisesti valvoa paperikoneen sähkökäytön tilaa sekä paperinvalmistusprosessia.

 Petri Sajari
Navigointia logiikan avulla
Fortum Oil & Gas rakennuttaa Japanissa uuden sukupolven raakaöljytankkeria. Aluksessa hyödynnetään Fortumin ja Furuno Navintran Suomessa kehittämää navigointijärjestelmää, jossa Omronin logiikoilla on tärkeä tehtävä.

 Pekko Vehviläinen, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Mittaus- ja informaatiotekniikka
Mittausdatan analyysillä tietämystä
Prosessin hallinta, ylläpito ja kehittäminen ovat haastavia tehtäviä. Prosessin automaatiojärjestelmän mittaukset ovat välttämättömiä jo pelkästään normaalissa käytössä, mutta mittausdata on myös erittäin arvokasta: mittausdatan analyysillä voidaan selvittää ongelmatilanteiden syitä sekä kehittää prosessia. Seuraavassa tutustutaan mittausdatan analyysiin kahdessa tapauksessa: telekommunikaatioverkon optimoinnissa sekä elintarviketeollisuuden prosessivaihteluiden selvittämisessä.

 Olli Saarela, KLC
Prosessivaihteluiden selvittäminen
Teollisuusprosessien lämpötilat, virtaukset ja muut suureet pysyvät harvoin tarkasti tavoitearvoissaan. Vaihtelua aiheuttavat esimerkiksi toimilaitteiden kuluminen ja epätasainen raaka-aineen laatu. Jos säätöjärjestelmä ei pysty riittävästi vaimentamaan vaihtelua, prosessin hyötysuhde heikkenee, lopputuotteen laatu huononee ja prosessilaitteiston kuluminen nopeutuu.

 Jari Alatalo, Phoenix Contact Oy
Komponenteista vekon hallintaa Teollisuus-Ethernetissä
Tähän asti teollisuuden vaatimukset täyttävien verkkokomponenttien heikko saatavuus on rajoittanut Ethernetin käyttöä kenttätasolla. Viimeaikoina markkinoille on tullut kyseiset vaatimukset täyttäviä tuotteita. Nyt Ethernet sopii käytännön ratkaisuihin jälleen askeleen verran paremmin, sillä myös verkon hallintaan on saatavilla teollisuuskäyttöön soveltuvia ohjelmistotyökaluja.

 Juha Halonen, Novotek Finland Oy
HMI-päätteet apuna tuotannon tiedonkeruussa
Kiristyvä kilpailu alalla kuin alalla pakottaa meidät kaikki miettimään omaa kilpailukykyämme ja selviytymistä markkinoilla. Kilpailukykyyn vaikuttavat monet asiat, kuten tuotteen ominaisuudet ja laatu. Kun tuote on hyvä ja se käy kaupaksi, tulee eteen ongelma tuotantokapasiteetin riittämättömyydestä. Täysillä käyvän tuotannon edelleen petraaminen on suuri haaste.

 Harri Mikkola, Acomatic Oy
Aurinkokuninkaan jäljillä

 Ilkka Porkka ja Pirjo Venäläinen
Kotkan asuntomessuilla monenlaista talotekniikkaa
Tämänvuotiset asuntomessut järjestettiin Kotkan Hirssaaressa 12.7.-11.8.2002. Yli 200 000 messuvierasta tutustui monimuotoiseen pientalovalikoimaan, kerrostalojen uustuotantoon ja saneeraukseen, sisustus- ja kalustusideoihin, piha- ja puistototeutuksiin sekä uusimpaan talotekniikkaan. Kuvakertomuksemme on vain pieni hipaisu monipuolisesta tarjonnasta.