Lehti 4-2006 (Tekniikka 2006)

 Nimiö: Petri Koivula päätoimittaja
Koulutuksen automaatioaste
Suomessa koulutus on myös yksi automatisoitavista kohteista ja koulutuksessa tehokkuutta etsitään verkko-opetuksesta ja virtuaalikoulusta. Yksi asia kuitenkaan ei saa unohtua koulutuksen järjestäjiltä, opiskelija, ja hänen motivaationsa sekä oppimishalukkuuden säilyttäminen ja lisäys.

Pääkirjoitus: Martti Laisi Tekniikka 2006 neuvottelukunnan puheenjohtaja
Automaatio- ja tuotantotekniikan koko kuva
Miksi sitten mennä messuille. Tietoa saa, ainakin siitä mitä osaa ja ymmärtää etsiä. Ainahan ei tiedä eikä ymmärrä. Tällöin uudet asiat täytyy saada eteensä muulla tavalla. Mikään ei voi korvata ihmisten henkilökohtaisia tapaamisia.  Netti ei korvaa messutapahtumaa

Jouni Aro, Prosys PMS Oy
OPC Unified Architecture – uuden sukupolven tiedonsiirtoprotokolla automaatiojärjestelmille ja vähän muuhunkin
Automaatiojärjestelmissä laajan suosion saavuttanut OPC-tiedonsiirtoprotokolla uudistuu. Protokollan uusi sukupolvi, Unified Architecture nimellä kulkeva määrittely (OPC UA), on jo osittain julkaistu ja julkaistaan lopuiltakin osiltaan vuoden 2006 loppuun mennessä.

Martti Laisi
Automaatioväylän toimitusneuvoston jäsenet esittäytyvät lukijoille. Vuorossa tällä kertaa on monivuotinen toimitusneuvoston jäsen, kaikkien automaatioihmisten tuntema Martti Laisi.

Martti Hakonen, Emerson Process Management Oy
Projektitoteutus FOUNDATIONTM kenttäväylällä
FOUNDATION™ kenttäväylätekniikka on ollut markkinoilla 8 vuotta. Uusi tekniikka muuttaa suunnittelua, dokumentointia, testauksia ja käyttöönottoa. Mikä muuttuu ja millä tavalla?

Marita Kotioja, OST Finland
Jos metri ei olisi metri – artikkelisarja metrologiasta
Metrologia: metronomin tikitystä vai mistä on kyse? Sana metrologia voi tuoda monia asioita mieleen, mutta mitä se oikeasti on? Se ei ole metronomin tikitystä radion oikeassa tai vasemmassa kaiuttimessa, eikä ilmatieteen laitoksen säätiedettä.

Mika Säilä Siemens Oy
Johtaminen ja evoluutio
Oravamainen näkökulma kolumnissa, jossa tutkitaan johtamista ja evoluutiota.

Lauri Kinnunen Teknotietämys Oy
Elektroniikka miniatyrisoituu, langattomuus vauhdittuu
VTT ja VTI Technologies Oy ovat yhteistyössä kehittäneet piiteknologiaan perustuvan ajastinpiirin, joka on sata kertaa pienempi kuin perinteinen kvartsikide. Lisäksi se on suorituskykyinen ja stabiili.

Ensio Alkio Autodesk
Keittiön kautta tuotetiedonhallintaan
Tuotetiedonhallinta on jo pitkään tunnustettu tehokkaaksi tavaksi kasvattaa yrityksen kilpailukykyä ja auttaa yritystä tuomaan uudet tuotteet nopeasti markkinoille. Järjestelmät on kuitenkin rakennettu suurien organisaatioiden ehdoilla. Miten pienet ja keskisuuret yritykset voivat hyödyntää tuotetiedonhallintaa joutumatta investoimaan monimutkaisiin, kalliisiin ohjelmistoihin?
 
Lauri Kinnunen Teknotietämys Oy
Oppiva mobiilirobotti aistii ympäristönsä
Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on kehitetty mobiilirobotti, joka opetettujen käyttäytymismallien ja aistien avulla pystyy sopeutumaan uusiin tilanteisiin. Perustutkimukseen tarkoitetulla robotilla on jo onnistuneesti kartoitettu WLAN-verkon kuuluvuutta.

Janne Peltonen Mipro Oy
Turvallisuuskriittiset ohjelmistot rautateillä
Yleisen rataverkon käyttöön on toimitettu ohjelmoitavaan tekniikkaan perustuvia liikenteenohjaus- ja turvajärjestelmiä jo vuosikymmenen ajan. Sovellusympäristö on haastava suurten turvallisuus- ja toiminnallisuusvaatimusten vuoksi.

Janne Peltonen Mipro Oy
Luottamus työkaluun tärkeintä loppukäyttäjälle
Selvitimme loppukäyttäjän näkemystä liikenteenohjausjärjestelmistä ja turvallisuudesta rautatieympäristössä haastattelemalla Oulun kauko-ohjauksesta ohjaus- ja vetopalvelukeskuksen päällikköä Juha Haapakoskea sekä liikenteenohjaaja Eija Kaasalaista.

Petri Koivula Yoso Oy, Mika Säilä Siemens Oy
Kumous etsii tekijöitä
Radiotaajuinen tunnistus ja saattomuistit ovat astumassa uuteen aikaan. Rfid muodostaa nyt uuden teknisen pohjan ja lisäarvoalustan, joka etsii nyt nopeita innovaattoreita..

Petri Koivula Automaatioväylä 
Mitä kuuluu Tekniikka 2004 voittajalle
Tekniikka 2004 uutuustuotekilpailun voitti VEM motors Oy:n VEM Memory Motor. Moottoriin oli yhdistetty RFID-tekniikkaan perustuva siru, jolle voidaan tallentaa moottoriin liittyvää tietoa.
Memory Motor oikosulkumoottori palkittiin täysin uudenlaisen tekniikan hyödyntämisestä tuotteessa.

Automaatioväylä
Robotti kätteli tietoyhteiskuntakomissaariamme
EU:n 7. tutkimuksen puiteohjelman valmisteluun liittyen EUROP-robotiikan teknologiayhteisö julkaisi 29.6. Brysselissä Strategisen tutkimuksen agendan alan teollisuuden mielipiteenä komissiolle lähiaikojen tutkimuksen painopisteistä.

Petri Koivula, Automaatioväylä
Konenäöllä yhä suurempi rooli laadunvarmistuksessa
Laadunvarmistuksen ja konenäkötekniikan menetelmien kysyntä teollisuudessa kasvaa koko ajan. Yritykset hyödyntävät konenäön asiantuntemusta varmistaakseen kilpailukykynsä. Sataprosenttinen laadunvalvonta on myös tuotannon valvontaa. Siten saadaan tarvittavaa palautetta tuotantoprosesseihin ja toimintojen kehittämiseen.

Matkaväylä

Yrjö Majanne, TTY
IFAC Symposium on Power Plants and Power System Control 2006 Kanada
Hannu Lehtinen VTT
Robottiloikka
Robottisovellusten lukumäärän kasvua myös tehtaiden ulkopuolella voi ennustaa teollisuuden kasvavasta komponenttien ja osajärjestelmien tarjonnasta. Sovellusten toteuttaminen helpottuu. Robotit tekevät jo monia tehtäviä ihmistä paremmin.

Aaro Myllyneva
SMSY:n kesäpäivät    
Laaja katsaus 24. kesäpäiviin, jotka pidettiin Rukalla.

Lauri Kinnunen, Teknotietämys Oy
Robotisoitu piensarjatuotanto saa tehokkuutta ja joustavuutta
VTT on yhteistyössä yritysten kanssa käynnistänyt kaksivuotisen hankkeen, jossa parannetaan robotisoidun piensarjatuotannon joustavuutta, tehokkuutta ja kokonaishallintaa. Tuotevaihtojen ja valmistusprosessin nopeutuessa esimerkiksi metalliteollisuuden pk-yritykset pystyvät entistä paremmin vastaamaan tiukentuviin kustannus- ja asiakasvaatimuksiin.

Petri Koivula Automaatioväylä
Automaatioväylä-lehden nettisivusto uudistui
Nettisivusto sisältää tärkeitä ohjeita kirjoittajille ja lukijoille. Palvelut on parantuneet ja nopeutuneet uusiutuneen sivuston ansiosta.