Lehti 5-2007 (Robotiikka ja koneautomaatio)


Päätoimittajalta:
Automaatio levittäytyy uusille alueille

Automaatio 07 messut pidettiin sitten taas tämänkin kerran ja väkeä riitti. Automaatio n siitä mukava, että se on kaikkien kaveri. Automaatio kiinnostaa niin mekaniikka-,elektroniikka- kuin hydrauliikka- ja pneumatiikkaihmisiäkin. Neljän eri tapahtuman järjestäminen samaan aikaan oli automaatiolle hyvä asia. Tietoisuus automaatiostalevisi uusille toimialoille.

Juha Ylä-Jääski, Teknologiateollisuus ry
SHOKkihoitoa tutkimukseen

Teknologiateollisuus – elinkeinoelämämme ja kansantaloutemme selkäranka – kattaa nykyisellään yli puolet Suomen koko viennistä ja kolme neljäsosaa elinkeinoelämän t&k-panostuksista. Alan yritykset ovat merkittävästi kansainvälistyneet: kun 70-luvun alussa alan yritysten Suomessa syntyvästä liikevaihdosta vientiin meni vajaa kolmannes, niin tällä hetkellä viennin osuus on jo yli 70 prosenttia.

Toimitus, Automaatioväylä, Antti Sirén
FIMA luo suomalaisille työkoneille vahvaa tulevaisuutta

FIMA on liikkuvien työkoneiden tutkimuksessa, kehityksessä ja valmistuksessa toimivien yritysten yhteistyöfoorumi. Sen tavoitteena on rakentaa yhdessä muiden älykkäiden työkoneiden osaamiskeskittymän toimijoiden kanssa Suomesta maailmanlaajuisesti johtava innovatiivisten
älykkäiden ratkaisujen kehittäjä ja hyödyntäjä.

Pietari Pulkkinen, Mikko Laurikkala, Aino Ropponen and Hannu Koivisto
Tampere University of Technology, Institute of Automation and Control
Fuzzy case-based reasoning system improves GPRS quality management

GPRS network management systems collect vast amounts of information that no human operator can analyse. Automated data analysis tools are often too inflexible for human interaction. Tampere
University of Technology, Institute of Automation and Control has responded to this challenge by developing a system that combines an adaptive, fuzzy case-based quality management system with the existing GPRS network management.

Mikko T.Mäkinen
Murskaavaa automaatiota

Automaatio löytää tiensä kaikkialle, missä tuottavuuden ja työskentelyolosuhteiden kohentaminen koetaan tärkeäksi. Kivenmurskauksen kovat olosuhteet tarjoavat kehittäjilleen kiperiä haasteita.

Timo Savikko ja Mikael Lehtinen
Kokoonpanoautomaatio elektroniikkateollisuuden loppukokoonpanossa

Elektroniikkateollisuuden laitevalmistajien pahin kilpailija on käsityö. Mata lan kustannustason
maat ovat tässä kilpailussa saaneet yliotteen. Loppukokoonpanoon on kehitettyjä uusia tuotteita
vastaiskuna Kiina ilmiölle.

Harri Vartiainen
Konenäkö toimii elintarvikkeiden pakkausrobotin silmänä

Erilaiset konenäköjärjestelmät ovat arkipäivää monella teollisuuden alalla, mutta elintarviketeollisuus muodostaa vain reilun prosentin koko Euroopan konenäkötoimituksista (EMVA, 2005). Konenäölle löytyy kuitenkin sovelluskohteita, esimerkkinä konenäköohjattu
elintarvikepakkausten laatikointi robottisolussa.

Juhani Lempiäinen
RoboBusiness -konferenssi loi uusia näkymiä sekä militaari- että siviilirobotiikkaan

Bostonissa järjestettiin viime toukokuussa neljäs vuosittainen RoboBusinesskonferenssi.
Konferenssi on ainoa teollinen tapahtuma, joka keskittyy nimenomaan mobiilirobotiikan kasvuun ja
kehitykseen. Tänä vuonna painotus oli pitkälti robotiikan militaarikäytössä.

Mauri Mäkelä, CS integration Oy
Uudet sähkökäytöt tukevat koneenrakennuksen uusimpia kehityssuuntia

Taloudellisten paineiden pakottamina valmistajat optimoivat prosesseja, tehostavat
omaisuuden käyttöä ja etsivät korkeampaa tuottoa investoinneilleen. Eri teollisuuden
aloilla valmistus on muuttunut haastavammaksi: tuotantovaihtelut ja – nopeudet ovat suurempia, uudet määräykset tuovat mukanaan uusia vaatimuksia ja laatutavoitteet kasvavat kaikilla
tuotannon tasoilla.

Petri Koivula, Automaatioväylä
Uudet tuulet puhaltavat, automaatio 07

Automaatioalan messujen merkitys asiakkaille eli messukävijöille, on muuttumassa. Aiemmin
messuilta haettiin uusia ratkaisuja, mutta nykyisin mennään tapaamaan tuttuja ja pitämään yllä sosiaalista työskentelyverkostoa.

Professori Matti Juhala, Teknillinen korkeakoulu, Autotekniikan laboratorio
Automatisoitu auto

Autojen välinen etäisyysmittaus luo lisäturvallisuutta liikenteeseen. Elektroniikan myötä autoista on tullut pyörillä liikkuvia tietokoneverkostoja. Autojen sisällä liikkuu valtava määrä tietoa ja tulevaisuudessa autot keskustelevat myös toistensa ja liikenneympäristön kanssa. Suurista volyymeistä ja hyvin alhaisesta valmistushinnasta johtuen autojen järjestelmien suunnittelu vaatii entistä tehokkaampia työkaluja.

Jari Alatalo, Phoenix Contact Oy
Hajautetun I/O:n ja Ethernetin toteutus Bluetoothilla

Bluetooth langattomana tekniikkana herättää kysymyksiä – ja intohimojakin. Soveltuuko se ylipäänsä vaativaan teollisuusympäristöön? Ja jos, niin millaisiin langattomiin tarpeisiin
Bluetooth on ratkaisu?

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy
Koneiden ohjausjärjestelmien uudet turvallisuusstandardit

Koneiden ohjausjärjestelmien turvallisuuden varmistamisessa on ongelmaksi tullut kahden erilaisen standardin päällekkäisyys. Kumpaa standardia – IEC 62061 vai ISO 13849-1 – koneenrakentajan tai automaatiotoimittajan tulisi käyttää?

Outi Mäyrä, Oulun yliopisto, Säätötekniikan laboratorio   
Laajamittaiset systeemit -seminaari

11th IFAC/IFORS/IMACS/IFIP Symposium on Large Scale Complex Systems Theory and Applications pidettiin Gdanskissa, Puolassa 23.-25. heinäkuuta 2007. Symposiumissa oli noin 70 osallistujaa 17 eri maasta. Symposiumissa pidettiin noin 70 esitystä. Symposiumi järjestetään joka kolmas vuosi.

Risto Rissanen, Pitti ry
SMSY kesäpäivillä musisoiden, hiihtäen ja kelkkaillen

Unnukka-selältä kahden mäen väliin työntyvä Kalmalahti on Leppävirran historiassa aina ollut elämän ja toiminnan keskus. Lahden kirkonpuoleisella rannalla sijaitseva Kylpylähotelli
Vesileppis tarjosi ympäristön Pitti ry. järjestämille SMSY:n kesäpäivien 2007 ympäristöksi elokuun
ensimmäisenä viikonloppuna.