Lehti 4-2008 (Käytettävyys ja kunnossapito)

 Päätoimittajalta
Asenteemme ja automaatio

Ikääntyessämme suhtautuminen ympärillä oleviin asioihin muuttuu emmekä ole enää yhtä valmiita ottamaan vastaan muutoksia. Kuitenkin kokemuksemme karttuu ja näkökulmamme pitäisi laajentua iän karttuessa. Olisiko meille elämän kestävän oppimisen rinnalle tuotava myös elinikäisen muuttumisen mantra?

Sakari Kivivuori
Käytettävyys ja kunnossapito

Me savupiipputeollisuuden automaatioväki olemme saaneet viime vuosina nauttia automaatiomuutoksien yhteydessä uusista ominaisuuksista niin kenttälaitteiden kuin automaatiojärjestelmienkin uusiutuessa. Valvomossa työtään tekevä operaattori on saanut käyttöönsä tukun uusia käytettävyyttä parantavia työkaluja. Uudet sovellukset ovat lisänneet operaattoreiden ylläpitotyötä.

Kari Komonen
Tuotantomalleilla ja aktiivisella datan käytöllä parempaan käytettävyyteen ja käynnissäpidon hallintaan

Tuotantojärjestelmistä kerätään ja tallennetaan runsaasti dataa. Dataa on tallennettuna esimerkiksi automaatiojärjestelmissä, erillisissä tuotannonohjausjärjestelmissä, kunnossapitojärjestelmissä sekä kattavissa toiminnanohjausjärjestelmissä. Huolimatta siitä, että yrityksissä, tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa on kehitetty lukuisia malleja tuotannon ja kunnossapidon kuvaukseen ja ohjaukseen, käytettävissä olevaa dataa voisi hyödyntää nykyistä paremmin kapasiteetin, tuotannon ja kunnossapidon toiminnan tehostamisessa.

Arto Marttinen
Automaatio- ja laitetoimittaja osana kunnossapidon prosessia

Jatkuva pyrkimys parantaa kannattavuutta ja vähentää tuotannon kustannuksia ja riskejä ovat pakottaneet prosessiteollisuuden hakemaan entistä parempia tuloksia kaikesta tuotantoon sidotusta käyttöpääomasta – prosesseista, koneista, järjestelmistä ja kenttälaitteista.

Toimitus, Automaatioväylä
Tietojärjestelmällä polttoaineiden kirjo hallintaan

Biopolttoaineita käyttävien voimalaitosten haasteena on hallita useiden eri toimittajien ja polttoaineiden kosteus ja lämpöarvojen vaihtelut. Polttoaineen hinta määräytyy sen laadun perusteella, joten kymmenien päivittäisten kuormien laadun seuraamiseen tarvitaan merkittävä määrä näytteenottoja.

Petri Koivula
Kunnossapito osaksi tuotantoa

Teollisuuden kunnossapito elää voimakasta muutosta ja tulevaisuus näyttää olevan vielä enemmän yhteistyötä tuotannon ja ulkoisen toimittajaverkoston kanssa.

Petri Koivula
Seitsemän kuolemansyntiä

Automaation Seitsemän kuolemansyntiä-sarjan neljännessä artikkelissa haastattelussa on Jorma Malinen telakkateollisuudesta.

Ilkka Korhonen
RFID energiatekniikassa

Langaton etätunnistustekniikka leviää eri toimialoille ja energiatekniikka tulee olemaan yksi sovellusalue varsinkin antureiden osalta.

Kari Rahkola
Älykkäät konenäköanturit terästeollisuuden nauhaprosessien ohjauksissa

Asiakkaiden odotuksiin teräksen laadusta vastataan tuotannon konenäköjärjestelmien avulla. Yhä tiukemmat terästuotteiden laatuun ja materiaalien ominaisuuksiin liittyvät asiakaslähtöiset vaatimukset sekä kiristyvä hintakilpailu johtavat tuotantolinjojen tehokkuutta ja laadunohjausta.

Toimitus, Automaatioväylä
Likainen sähkö säteilee ongelmia – Särö kuormittaa verkkoa ja laitteita

Monet nykytekniikan sähkölaitteet toimivat tehoelektroniikan ansiosta paljon edeltäjiään paremmin. Toisaalta ne usein kuormittavat vaihtosähköverkkoa epälineaarisesti ja aiheuttavat näin häiriöitä verkkoon.

Toimitus, Automaatioväylä
Investointi suunnittelun automatisointiin kannattaa

Raahelainen mekaniikkayritys R-taso investoi rohkeasti uusimpaan suunnitteluautomatiikkaan tavoitteenaan lyhentää teollisuuden kulkuteiden toimitusaikoja.

Seppo Pyyskänen
Asennussuunnittelussa huomioon otettavaa

Automaation asennussuunnittelu ei voi korjata toiminnallisen suunnittelun tai järjestelmäkonfiguraation puutteita tai virheitä. Hyvällä suunnittelulla ja standardien huomioon ottamisella voidaan säästää kaikkien hermoja.

Juha K. Kari
Automaatiomuseo

Vain hyvin harvat meistä automaatioalan ammattilaisistakaan ovat käyneet automaatiomuseossa. Automaatiomuseo on kuitenkin olemassa, vaikka se useimmille onkin hyvin tuntematon.