Lehti 4/2010

Päätoimittajalta
Tekniikka ilmaston armoilla

Me tekniikan osaajat olemme kehittäneet vuosien saatossa hienoja optimaalisissa
olosuhteissa toimivia laitteita, joita ei voi käyttää kun toimintaympäristössä
tapahtuu muutoksia. Viimeisin esimerkki laitteista, jotka makasivat
maassa ovat lentokoneet kun ilmassa oli tuhkaa tai sitä oli liikaa. Saimme huomata,
että lentokoneiden herkät suihkumoottorit eivät toimi kuin puhtaissa olosuhteissa.
Ainakin meille näin osoitettiin muutamalla kuvalla vulkaanisesta tuhasta tai mitä siitä
oli jäljellä tuhannen asteen kuumentamisen jälkeen. Olemmeko suunnitelleet laitteemme
liian hyviin olosuhteisiin vai onko kehitys vaan tapahtunut huomaamattamme?

 

Pääkirjoitus, Arto Marttinen
Kunnossapitoon uutta tehokkuutta automaation keinoin

Automaation näkökulmasta tehtaiden kunnossapitotoiminnasta on näkyvissä vain pieni osa.
Se osa on kuitenkin erityisesti tuotannon ja operatiivisen toiminnan kannalta keskeinen.
Kunnonvalvonnan monet ratkaisut esimerkiksi asettuvat tälle alueelle. Ne ovat usein tiivis
osa automaation kokonaisratkaisua, esimerkiksi pyörivien koneiden värähtelyn valvonta
on liitetty osaksi koneen suojaus- ja lukitustoimintoja.Tälläisissa tapauksissa myös ratkaisun
hankinnan perusta on  hyvin selkeä, tuotantotoiminnan suojaaminen mistä asiasta
tuotanto-organisaatio päättää.

 

Kari Komonen
Tehokkuutta tuotantoomaisuuden hallintaan uusien investointien arviointimallien avulla

Yritysten tuotanto-omaisuuteen on sitoutuneena valtavat pääomat, joiden tehokkuutta voidaan parantaa
uusilla entistä tehokkaammilla työkaluilla. Investoinneista on saatava lisää tehokkuutta kilpailukyvyn
säilyttämiseksi. Tuotantojärjestelmiin sitoutuneen pääoman merkitys ja vaikutus järjestelmän
tuottokykyyn ja yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen vaihtelee toimialasta toiseen
alalle tyypillisen ansaintalogiikan, alan menestystekijöiden sekä teknologisen kehityksen että
markkinoiden käyttäytymisen mukaan.

 

Anu Pasanen
Laitteiden etäkäyttö yleistyy

Laitteiden etäkäytölle ja valvonnalle on selkeää tarvetta, samoin kuin reaaliaikaiselle seurannalle.
Uusia ohjelmistoja tulee markkinoille tasaisesti. Markkinoilla on selkeä tarve helppokäyttöisistä
nettipohjaisista järjestelmistä, joista asiakkaan laitteiden toimintaa voidaan seurata reaaliaikaisesti.

 

Jukka Muukkonen
Ovako hyödyntää uuden sukupolven kunnossapitopalvelua

Kunnossapitopalveluiden merkitys tuotantolaitokselle on ensiarvoisen tärkeää ja siksi palveluita kehitetään
jatkuvasti. Suunta on yhä kokonaisvaltaisempaan yhteistyöhön. Ovakon Taalintehtaan lankavalssaamon
prosessiautomaatiojärjestelmän kunnossapidossa puhaltavat uudet tuulet.

 

Maria Palo
Ruotsissa kokeillaan uudenlaista vedenpuhdistustekniikkaa

Puhdistettu vesi ei ole aina puhdasta. Lääkeaineiden jätteet menevät usein suoraan vesistöön.
Ruotsin kunnissa on aloitettu ainutlaatuinen kokeilu uudenlaisella puhdistusmenetelmällä, joka puhdistaa
juomavedestä hormonit ja lääkeaineiden jätteet. Euroopan suurin vedenpuhdistuslaitos on rakennettu
Tukholman lähellä sijaitsevan Henriksdalsvuoren kätköihin. Tänne virtaa tukholmalaisten talouksien
käyttämä likavesi ja täällä se myös puhdistetaan ympäristösaasteista. Samaan tahtiin kuin tutkijat
varoittavat uusista vaaroista on Henriksdalsin puhdistuslaitoksella otettu käyttöön uusia pudistusmetodeja.

 

Petri Koivula
Tutkijan työ vaatii venymistä

Teknilliseen korkeakouluun perustettiin automaatio-osasto vuonna 1997. Ensimmäiselle varsinaiselle
automaation omalle vuosikurssille valittiin myös Paula Savioja. Teknillinen korkeakoulu sai
automaatio-osaston vuonna 1997, kun sitä ennen automaatiota opetettiin tietotekniikan osastolla.
Espoon Tapiolassaasunut ja juuri ylioppilaaksi kirjoittanut Paula Savioja oli päättänyt mennä TKK:n pääsykokeisiin.

 

Antti Paavola
Laatu paranee mittaamalla

Kartonginvalmistuksessa laadun parantaminen tuo tulosta. Kuituorientaation reaaliaikainen mittaus
parantaa Stora Enson Forsin tehtaan KK3:n kartongin laatua.

 

Hannu Toroi
Ultraääni kunnossapidon ja laitosten ylläpidon työkaluna

Kunnossapidon mittausten tekemiseen on tarjolla erilaisia työkaluja. Mittausten tekeminen toimivista
prosesseista on haasteellista varsinkin jos vaaditaan mittalaitteiden siirtoa. Prosessien toiminnan
tarkkailuun tarvitaan kiinteiden mittausten ohessa kannettavia ja helposti siirrettäviä mittalaitteita.

 

Lauri Lehtinen
Konepajan tuottavuutta voi virittää

Tehtaiden ja konepajojen automatisoinnissa tarkastellaan yleensä valmistuksen suoraa ohjausta
ja koneiden työvaiheiden hallintaa. Niiden lisäksi nykyinen tietotekniikka auttaa puristamaan tuottavuutta
parantamalla kokonaisuuksien yhteensopivuutta.

 

Heikki Silván
Ensimmäinen tietokone

Insinööritaito oli kunniassaan jo ennen ajanlaskummealkua. Eräs uskomattomimmista saavutuksista
on Antikytheran nimellä tunnettu taivaanliikkeiden laskukone. Tämä maailman vanhin mekaaninen
tietokone oli jopa sarjavalmisteinen.

 

Petri Koivula
Energiatehokkuuden seuranta kertyy omaan kukkaroon

Uusia palveluita ja laitteita rakennusten energiankulutuksen seurantaan ja laitteiden hallintaan saadaan
markkinoille kiihtyvään tahtiin. Tarjolle tulee myös patentoituja suomalaisia, edullisia vaihtoehtoja.
Energiatehokkuuden seuranta ja varsinkin energian käytön vähentäminen on Suomen hallituksen
tehtävälistan kärkipäässä seuraavien vuosien ajan. Suomen on saatava energiankulutus alemmaksi
vuoteen 2020 mennessä ja siksi kaikki mahdollisuudet on käytettävä hyväksi.

 

Pertti Ylhäinen
Auto ja automaatio

Nykyajan auto sisältää huikean määrän automaatiota ja elektroniikkaa. Millaista automaatiota auto
tarvitsisi toimiakseen?

 

Petri Koivula
Mallinnus ja simulointi -ohjelma päättyi

Suomeen voidaan yhteisillä toimilla saada menestystä ja kansainvälistä huippuosaamista mallinnukseen
ja simulointiin. Yksi tämän hetken voimakkaista kasvualueista voi olla Suomen tulevaisuuden
menestyksen peruste.

 

Atte Kokkinen
Rakennusautomaation tietoturvan uhkakuvat

Rakennusten perinteiset erillisjärjestelmät integroituvat ja Internet-liitynnät yleistyvät. Automaatio joutuu
kohtaamaan uusia uhkakuvia, kun tietokoneverkoista tutut riskitekijät siirtyvät rakennusten sisäisen
ohjauksen ongelmiksi.

 

Juha Tanttari
Simulointi ratkaisee

Suunnittelun ja toteutuksen tehokkuutta voidaan nostaa simuloinnin avulla. Samalla saadaan
parannettua myös laatua ja monet vaikeasti huomattavat virheet paljastuvat simuloinnissa.