Lehti 5-2000 (Tekniikka 2000)

Pääteemana tekniikka 2000

Tekniikkaan – automaationäyttelyyn
Mittaus- ja automaatioalan ammattilaiset kohtaavat Jyväskylässä 27.-29.9. syyskuuta. Kyseessä on TEKNIIKKA 2000 -juhlanäyttely, automaatiokatselmusten sarjan jatkuttua yhtäjaksoisesti 20 vuotta. Automaation ammattilaisten, tuotannon, käytönjohdon sekä automaatiotoimittajien tapaaminen on tärkeä tilaisuus ammattitaidon ja kontaktien ylläpidossa. Tuotanto- ja teollisuusautomaatioon oleellisesti liittyvä suunnittelu esiintyy omana CADTEK 2000 -näyttelynä, yhteistyöjärjestäjänä CADCAM-yhdistys. Päivittäiset Insko-seminaarit ja näytteilleasettajien tietoiskut monipuolistavat messutapahtuman tarjontaa. Kokonaisuutta täydentää ensimmäinen kansainvälinen teollisuuden automaation ja tietoliikennetekniikan EU:n tukemat ostomessutapahtuma, ELENA 2000.
Jyväskylä Paviljonki, Messukeskus Jyväskylä, on elänyt viime ajat voimakkaan rakentamisen keskellä. Uudistuneet tilat luovat entistä paremmat edellytykset suurelle ja onnistuneelle automaatiotapaamiselle, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.
Tekniikka-näyttelyjen sarjan kehittymisen perustana on ollut Jyväskylän Messujen ja Suomen Mittaus- ja Säätöteknillisen yhdistyksen (SMSY) kiinteä yhteistyö. Näyttelyiden neuvottelukunta on vuodesta toiseen tehnyt tuotekehitystyötä yhdistäen näytteilleasettajien, näyttelyssä kävijöiden ja messujärjestäjien tarpeita.

Tekniikka 2000 -näyttelykokonaisuuden rakentajat kaikilla osa-alueilla ovat tehneet parhaansa. Lopullisen onnistumisen tuovat näyttelyssä kävijät. Kiireinen työrytmi tietenkin vaikeuttaa messuille lähtöä. Pieni irtoaminen päivittäisestä työympäristöstä on kuitenkin paitsi tarpeellista myös hyödyllistä, monellakin tavalla. Käytä annos ”rohkeutta” ja päätä lähteä Jyväskylään ja lähetä myös vaikutuspiirissäsi olevat automaation ammattilaiset ja käytön edustajat. Tänä vuonna ei ole liikaa tapahtumia, joissa voi pitää itseään ajan tasalla sekä tavata alalla toimivia kanssaihmisiä.

Onhan se opintomatka!

Yhteistyössä on luotu näyttely, johon järjestäjien edustajana minulla on kunnia toivottaa Teidät näyttelyvieraat ja näytteilleasettajat tervetulleiksi Jyväskylään.

Martti Laisi
Tekniikka 2000
Neuvottelukunnan puheenjohtaja
martti.laisi@mail.wwnet.fi
 
Päätoimittajalta Ilkka Porkka
Tavataan Tekniikka 2000 -tapahtumassa
Automaatioväylä osallistuu 27.-29.9.2000 Jyväskylän Tekniikka 2000 -messuille näyttelyosastolla A5-214. Kyseessä on alan tärkein katselmus kuluvana vuonna. Esittelemme lehteämme, sen verkkoversiota ja julkaisijajärjestöjämme Suomen Automaatioseura ry:tä ja Suomen Mittaus ja Säätöteknillinen Yhdistys ry:tä. Päätoimittaja on tavattavissa messuosastolla koko tapahtuman ajan.
 
Tuula Ruokonen, Fortum Service Oy
Laitosten suorituskyvyn varmistaminen yhteisenä tavoitteena

Teollisuusyritykset hakevat kireän kilpailutilanteen ja taloudellisten paineiden vuoksi uusia ratkaisuja kehittääkseen yhä kustannustehokkaampia toiminta- ja organisaatiomalleja. Säästöjä haetaan oman toiminnan kehittämisen lisäksi ulkoistamalla omaan ydinliiketoimintaan kuulumattomia toimintoja. Onnistuneita esimerkkejä löytyy, mutta liian usein väärillä odotuksilla ja toiveilla tehdyistä ulkoistuksista on saatu karvaita kokemuksia kaikille osapuolille: asiakkaalle, toimittajalle ja molempien henkilöstölle. Nämä kokemukset eivät kuitenkaan saisi pilata ulkoistamisen mainetta, koska parhaimmillaan se tuo etuja kaikille osapuolille. Tärkeää valmius sitoutua ulkoistamiseen parhaimmillaan liittyvään kumppanuusmalliin ja yhteiseen toiminnan kehittämiseen myös pitkällä tähtäimellä.
 
Petri Partanen, PCE Engineering Oy Ab
PC-pohjainen ohjaus betonielementtituotannossa
PC-pohjainen ohjaus on ollut jonkin aikaa vaihtoehtoinen mahdollisuus toteuttaa teollisuuden ohjausjärjestelmiä. Vanhoja toimivia ja luotettavia logiikkapohjaisia järjestelmiä ei kuitenkaan ole haluttu vaihtaa uuteen, vielä epävarmana pidettyyn ”soft PLC” ohjaukseen. PCE Engineering näki tässä tekniikassa yhden mahdollisuuden kehittää tuotantolaitteistojaan.
 
Niko Siltala, Jose Lastra, Reijo Tuokko, Tampereen Teknillinen korkeakoulu, Tuotantotekniikan laitos
PC-pohjaiset ohjaus- ja tiedonsiirtojärjestelmät elektroniikkatuotannossa
Tuotannon tietomäärät ovat lisääntyneet ja järjestelmistä halutaan entistä pikkutarkempia tietoja. PC:t tarjoavat siihen mahdollisuuden yhdessä standardoitujen tiedonkeruutapojen sekä protokollien kanssa. PC-pohjaisella ohjauksella voidaan myös parantaa järjestelmän ominaisuuksia.
 
Mika Säilä, Siemens Osakeyhtiö
Turvallisempaa työntekoa teollisuuteen
Kaikissa teollisuuden prosesseissa on riskinsä. Turvallisuuden puute on vaara niin ihmisille, ympäristölle kuin itse tuotantoprosessille. Henkilöstön loukkaantuminen tai ympäristövahingot aiheuttavat suuria seurannaiskustannuksia. Uusi ”Safety Integrated”-ohjelma luotiin kattamaan konevalmistajille ja laitoksien ylläpitäjille keskenään yhteensopivista turvallisuusyksiköistä koostuvat tuotteet ja järjestelmät.
 
Timo Harju ja Mats Friman, Control CAD Oy
Pintaa syvemmältä
Pinnankorkeuden säätö eroaa muiden prosessisuureiden säädöstä. Pinnankorkeuden säätö ei ole vaikeaa, mutta huolimattomasti suunniteltu tai käyttöönotettu säätö johtaa herkästi surkeaan lopputulokseen. Tässä artikkelissa selvitämme taustat pinnankorkeuden omaperäiselle käyttäytymiselle ja annamme ohjeita miten päästään onnistuneeseen säätötulokseen.
 
Ari Kukkonen, Akutek Oy
Kiinteistöautomaation järjestelmien integrointi etenee
Rakennusautomaatiojärjestelmät ovat yhä suurempi osa rakennusta, ja talotekniikan osuus rakennuksen kokonaishinnasta on kasvamassa. On muodostunut selvä tarve toiminta- ja integrointimalleille, jotka palvelevat nimenomaan käyttäjien tarpeita. Rakennuttajien lisääntynyt kiinnostus ja kiinteistöautomaation kansainvälisen standardoinnin edistyminen valmistelevat alaa erilaisten järjestelmien integraatiosovelluksiin.
 
Jaakko Oksanen, Neles Automation Inc.
Hannu Paunonen, Neles Automation Inc.
Erkki Sipilä, Stora Enso Oyj
Kokemuksia Stora Enson Oulun paperitehtaalta:
Sähköiset käyttö- ja huolto-ohjeet tehostavat tietämyksenhallintaa
Stora Enson Oulun paperitehdas on edelläkävijänä liittänyt sähköiset käyttö- ja huolto-ohjeet suoraan prosessinohjausnäyttöihin. Sähköiset ohjeet otettiin käyttöön PK7-koneella vuoden kuluttua tehtaan käynnistämisestä ja ne ovat käytössä edelleen. Ohjeet saadaan prosessinohjausnäytöille hiirtä klikkaamalla joko suorien linkkien tai sisältöhierarkian kautta. Puolitoista vuotta kestäneen kokeilujakson aikana kerättiin tilastotietoa ohjeiden käytön jakautumisesta sekä selvitettiin haastattelujen avulla käyttäjien kokemuksia.
 
Pasi Heikkinen, Control CAD Oy
Prosessiautomaation kenttäväylät – osa 5
Laitteet, niiden saatavuus ja keskinäiskäytettävyys
Saadakseen Foundation Fieldbus organisaation hyväksymismerkin, laitteet käyvät läpi vaativan rekisteröimisprosessin. Se että laite toimii joustavasti ja luotettavasti osana tehtaan automaatiojärjestelmää, on loppukäyttäjän kannalta ehkä laitteen ominaisuuksista merkittävin asia. Takaako hyväksymismerkki tämän? Tarvitaanko laitteen soveltamiseksi käytännön prosessiin rekisteröinnin lisäksi myös hyväksyntä automaatiojärjestelmä toimittajalta? Voitaneen ainakin väittää, että kokonaisuuden testaaminen laboratorioympäristössä ennen ensimmäistä tehdassovellusta on välttämätöntä.
 
Matti Ketonen, Control CAD Oy
Säädön ja prosessin suorituskyvyn seuranta – avain tehokkaampaan toimintaan
Säätöpiirien toiminnan tulee perustua prosessin niille antamiin vaatimuksiin. Uudessa laitoksessa nämä kokonaisuudet toimivat hyvin, mutta kaikki muutokset aiheuttavat suorituskyvyn heikkenemistä. Lisäksi  laitokselle – ja siten myös säädölle – asetetut vaatimukset usein muuttuvat. Nykyaikaiset ohjausjärjestelmät mahdollistavat suorituskyvyn reaaliaikaisen seurannan paremmin kuin aikaisemmin.
 
Arthur F. Pease
Turboahdettua todellisuutta
Laajennettu todellisuus, eli tekniikka, jossa kuvamuotoista dataa sekoitetaan ympäröivään todellisuuteen, tekee kaikesta läpinäkyvää, ovatpa kyseessä suihkumoottorit tai ihmiskeho.
 
Kongressivieraana Ilkka Porkka
NIWeek2000 Austinissa 16.-18.8.2000
Internet-valmiuksia älykkäisiin mittauksiin ja ohjauksiin
Kun PC-pohjaisten mittaus- ja automaatiotuotteiden markkinajohtaja järjestää jokavuotisen seminaari- ja näyttelytapahtuman, saattaa moni asia tuntua vanhan kertaukselta. Tuhatpäinen yleisö puhkesi toimivien sovellusten esittelyssä kerta toisensa jälkeen raikuviin suosionosoituksiin, joten uuttakin oli tarjolla: mm. tehostetuilla internet-ominaisuuksilla maustettu LabVIEW 6i. Toki seminaarin ja sen yhteydessä järjestetyn tuotenäyttelyn tarjonta oli muutenkin ajatuksia herättävä. Varsinkin verkottuminen ja johdottomuus puhuttivat.
 
Ilkka Porkka
Automaatioväylä Online ilmoittajille ja tilaajille
Automaatioväylän ilmoitustilavaraukset ja vuosikerta- sekä irtonumerotilaukset voi nyt tehdä kätevästi internetissä ostoskorijärjestelmän avulla. Tutustu osoitteessa http://automaatiovayla.bizland.com/store/.
 
Kesäpäivävieraana Ilkka Porkka
SMSY:n kesäpäivät Paimiossa
Turun Automaatio ry. järjesti Suomen Mittaus- ja Säätöteknillinen Yhdistys ry:n perinteiset kesäpäivät 5.-6.8.2000 Paimiossa Hotelli Valtatie 1:ssä. Puolitoistasatainen joukko seuran jäseniä ja heidän läheisiään osallistui monipuoliseen oheistoimintaan ja tehtävän vaatiessa myös virallisiin kokousrutiineihin. Sää suosi, paikka oli mukava ja seura vailla vertaistaan.
 
Koonnut Ilkka Porkka
Automaatio- ja tietotekniikka avoliittoon?
Suomen Automaatioseura ry:n (SAS) vuoden 2000 suunnittelukokous pidettiin 1.-2.9.2000 Stor Krognäsin kartanossa Porvoon Vessössä. Työryhmissä ja yhteisissä palavereissa kartoitettiin alan nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä. Automaatio olemus puhutti, samoin vuosi 2003 SAS:n 50-vuotisjuhlineen ja Automaatiopäivineen.