Lehti 5-2004 (Tekniikka 2004)

Pääteemana Tekniikka 2004

 Vuoden suurin automaatioalan tapahtuma Jyväskylässä
Messuilla valitaan vuoden 2004 merkittävin uutuustuote
Vuoden suurin automaatioalan katselmus Suomessa, Tekniikka 2004 -erikoismessut, järjestetään Jyväskylä Paviljongissa 6.-8. lokakuuta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Jyväskylään on tulossa 22-vuotisen historiansa kaikkien aikojen suurimmat Tekniikka-messut.

 Mikko Maja, Profimill Oy
MES-järjestelmät – jatketta automaatiolle vai täydennyksiä toiminnanohjaukseen?
Vähän molempia. MES eli Manufacturing Execution Systems tarkoittaa valmistuksen ohjausjärjestelmää, jonka avulla tuotannon operatiivisia toimintoja hallitaan ja välitetään informaatiota automaation ja toiminnanohjauksen välillä.

 Jari Alatalo, Phoenix Contact Oy
Informaation integroinnilla tuottavuus kasvuun; Avoimet ja joustavat kommunikaatioalustat teollisuuteen
Vaatimus jatkuvasta tuottavuuden kasvusta on innovaatiotoimintaa yksi voimakkaimmin kiihdyttävä tekijä. Kenttäväyläjärjestelmät olivat perustavaa laatua oleva innovaatio automaatiossa n. 15 vuotta sitten. Tuottavuuden vaatimus on tänä päivänä edelleen sama. Mitä nopeammin pystytään siirtymään käyttöönottovaiheesta normaalituotantoon, sitä nopeammin sijoitettu pääoma alkaa tuottaa. Tämän lisäksi myös tuotantojärjestelmän joustavuus on noussut yhdeksi avaintekijäksi, koska myös se vaikuttaa suoraan lopputuotteen valmistuskustannuksiin. Kommunikaatio – kenttäväylät ja teollisuuden tiedonsiirto – saa yhä keskeisemmän merkityksen moderneissa tuotantojärjestelmissä

 Lauri Kinnunen, Teknotietämys Oy
Heurekasta käytäntöönkin; Virtuaalinen maalivahti on tuomassa tehoa palloiluharjoitteluun?
Heurekan "Helppoa elämää – automaatio palveluksessamme" -näyttely popularisoi automaatiota ja sen tuomia hyötyjä. Esillä on myös kokonaan uusia ratkaisuja, joille saattaa löytyä käytännön sovelluksia. Eräs näistä on Virtuaalinen maalivahti, joka matkii ihmisen näköaistia ja havainnollistaa konenäön käyttöä liikkeen mittauksessa. Se avaa uusia mahdollisuuksia muun muassa pallopelien harjoitteluun.

 Marja-Liisa Parkkinen, ABB Oy
ABB:n automaatioseminaari Helsingissä 13.5.2004
ABB järjesti Industrial IT System 800xA -automaatioseminaarin kesän kynnyksellä 13.5.2004. Seminaari pidettiin ABB:n kotikentällä Pitäjänmäellä, Taitotalon seminaarikeskuksessa. Tilaisuuden osallistujat edustivat laajasti Suomen teollisuuden eri sektoreita ja eri toimijoita.

  Ari Kukkonen, Akutek Oy
Rusketusraidat katosivat SMSY:n kesäpäivillä Yyterissä
Tämänvuotisten, järjestyksessä 22. päivien ohjelmasta Yyterin kansallismaiseman dyyneillä ja hietarannoilla 6.-8.2004 vastasi SMSY-PSA ry.

Ari Kukkonen, Akutek Oy
Metsä eroaa puista
Suomi suunnannäyttäjänä

Suomi isännöi maailman tämän vuoden alan suurinta, vuodesta 1989 lähtien nyt viidettä kertaa järjestettyä PulPaper-suurtapahtumaa 1.-3.6.2004. Näytelyssä olivat mukana koko metsäteollisuus massan valmistuksesta jalostukseen, energiantuotantoon, suunnittelu-, rakennus-, kunnossapito- ja ympäristötekniikkaan, kuljetukseen ja materiaalinkäsittelyyn. Luonnollisesti myös prosessinohjaus, automaatio, instrumentoint ja mittaustekniikka pääsivät esille.

Matkaväylä:
Ville Hovonkorpi, Tampereen teknillinen yliopisto
Robotit kisailivat rugbyssa
Roboteam on Tampereen teknillisellä yliopistolla toimiva robottiautomaation ammattiainekerho, jonka tehtävänä on jäsenistönsä käytännön osaamisen parantaminen robotiikan alalla. Kerhon päätoimintamuoto on vuosittainen Eurobot-projekti. Jäsenistö koostuu pääosin automaatiotekniikan opiskelijoista. Tämä oli kolmas Eurobot-projekti, johon kerho osallistui. Parhaiten kerhomme tunnetaan kesällä 2002 rakennetusta drinkkirobotista.

 Riku Jäntti
SCI 2004 -konferenssi Orlandossa
Osallistuin Automaatiosäätiön tuella kahdeksanteen IIIS:n (Institute of Informatics and Systematics) Systemics, Cybernetics, and Informatics -multikonferenssiin, joka järjestettiin 18.-21.7.2004 Orlandossa Floridassa. Mielenkiintoinen piirre konferenssissa oli kutsutut istunnot, joiden aihepiiri määräytyi ne koolle kutsuneen puheenjohtajan tutkimusintressien perusteella. Hyvää tässä oli se, että kyseiset istunnot keräsivät paikalle useita juurin tietyn kapean alan asiantuntijoita. Huonoa taas se, että konferenssista muodostui hyvin epäyhtenäinen.

 Rami Rantanen ja Heidi-Maria Puolakka
Control Systems 2004 -konferenssi Quobec Cityssä Kanadassa 14.-18.6.2004
Joka toinen vuosi järjestettävä kongressi oli tänä vuonna Quebic Cityssä, Kandan ranskankielisellä alueella. Tapahtumaa voi pitää massan- ja paperinvalmistusprosesseihin ja niiden säätöratkaisuihin liittyvien harvalukuisten konferenssien joukossa merkittävimpänä.

Ari Kukkonen, Akutek Oy
Automaatio talotekniikassa – missä kiikastaa, mitä tarvitaan?
Suomen Automaatioseuran rakennusautomaatiojaosto (BAFF) järjesti yhteistyössä LonUsers Finlad’in (LUF) ja Suomen LVI-liiton (SuLVI) kanssa 2. kesäkuuta otsikon aiheesta seminaarin. Hyvät ja toimivat puitteet tilaisuudelle tarjosi teknillinen ammattikorkeakoulu EVTEK Espoossa. Lämpimästä kesän alusta ja samanaikaisesta PulPaper-tapahtumasta huolimatta seminaari keräsi noin 80 puheenvuoroja innolla käyttänyttä osallistujaa edustaen talotekniikan tilaajaorganisaatioita, suunnittelijoita, urakoitsijoita ja loppukäyttäjiä.