Lehti 5-2008 (Tekniikka 2008 – innovaatiosta tuotantoon)

Päätoimittajalta
Syksy saapuu ja messut sen myötä

Syksyyn valmistautuessa on hyvä muistaa jaksaminen ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Tapasin tuttavan menneiltä vuosilta ja kun kuuntelin hänen tarinaansa selviytymisestä ankarasta masennuksesta, jonka aiheuttivat todella kova työtahti ja ilkeät ihmiset, päätin kirjoittaa jotakin. Ajattelin, että automaatioalan henkilöt voisivat ainakin omassa ympäristössään kunnioittaa toisiaan ja hieman hellittää sekä löysentää ”kravattiaan”.

Mauri Pekkarinen
Innovaatiolla edelleen lisää tuottavuutta

Kansallisen innovaatiostrategian viimeistely on yksi hallituksen tärkeistä hankkeista tänä syksynä. Strategian tehtävänä on luoda uusia mahdollisuuksia innovaatioille ja varmistaa, että Suomi on jatkossakin yksi maailman kilpailukykyisimmistä alueista. Suomi on menestynyt hyvin osaamiseen ja koulutukseen panostamalla. Strategian valmistelutyön kuluessa on kuitenkin käynyt selväksi, että tarvitsemme uutta otetta innovaatiopolitiikassa, jotta pystymme kehittämään suomalaisen työn tuottavuutta. Tästä huolehtiminen on avainasemassa, kun pyrimme turvaamaan yhteiskunnan tasapainoisen kehityksen.

Jari Seppälä
Tietoturva on osa automaation käytettävyyttä

Automaatio toimii yhteiskunnalle kriittisten järjestelmien ytimessä. Automaatioverkot hyödyntävät yhä enemmän Internet-tekniikoita ja sen vuoksi tietoturvasta on tullut tärkeämpi osa automaation käytettävyyden turvaamista.

Eero Heikkilä
Mahdottomia mittauksia

Miksi valvomon digitaalinäytöllä kokonaisilmamäärä ei ole sama kuin lukuisten kanavahaaroissa olevien mittausten summa? Ilmamäärän mittaaminen suurissa kanavissa, ilman suoria kanavaosuuksia on haasteellista.

Toimitus
Messuilta ideoita ja osaamista

Messujen merkitys on muuttumassa. Aiemmin tarkoituksena oli markkinoida omaa osaamista ja tuotteita, mutta nykyisin messuilta haetaan yhteistyökumppaneita ja ratkaisuja omaa osaamista täydentämään. Automaatioväylä messuilla Hannoverissa. 

Jaakko Etto
Automaation ja kunnossapidon oppimisympäristöt kehittyvät

Tutkimus ja kehitysprojektien avulla voidaan osaamisen kasvun lisäksi kehittää oppimisympäristöjä. Kemi-Tornion ammattikorkeakouluun rakennettiin uusi etävalvomo T&K- ja opetustarkoituksiin.

Näyttelyluettelo siirtyy uuteen paperittomaan aikaan Tekniikka 2008-messuilla

Palvelu toimii puhelimeen ladattavalla sovelluksella, joka mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonvälityksen ja takaa sen, että käyttäjällä on aina viimeisin tieto käytössä. Palvelun käyttökustannukset ovat data-yhteyden osalta minimaaliset.

Alexander Ryltsov, Ekaterina Ignatieva
Haasteellista kaasun mittausta ja tiedonkeruuta elintarviketeollisuudessa

Kemia-, energia-, lääke- ja elintarviketeollisuudessa tarkan kaasurakenteen selvittäminen on tuotannon peruslähtökohtia. Tuotteen laatua ja säilyvyyttä voidaan oleellisesti parantaa kaasujen oikeilla suhteilla.

Petri Koivula
Nestepakkauskoneet huippuvauhtiin maailmalla

Suomalainen osaaminen nestepakkauskoneiden valmistuksessa on huomattu maailmalla ja koneiden vienti kasvaa rajusti. Automaation avulla koneiden kapasiteetti saadaan maksimoiduksi ja laatu tasaiseksi.

Antti Kaikkonen
Varastonhallinnan automatisoinnilla lisää kilpailukykyä

Suurin osa yrityksistä joutuu toimimaan yhä kasvavien kilpailupaineiden alla, mikä pakottaa jatkuvasti miettimään uusia keinoja oman kilpailukykynsä parantamiseksi. Monella suuria varastointimääriä edellyttävällä toimialalla varastonhallinnan automatisointi on yksi näistä keinoista.

Marjaana Lehtinen
Kehittynyt poltonhallinta minimoi jätevoimalan päästöt

Jätteiden poltto ja hyödyntäminen energiaksi herättää monissa ihmisissä edelleen kauhukuvia ilmaan pöllähtävistä saastepilvistä. Turhaan, sillä nykyteknologialla piipusta tupruttaa ulos miltei pelkkää vesihöyryä. Hyvä esimerkki on Riihimäellä sijaitseva Ekokem Oy Ab:n uusi jätevoimala, jonka prosessissa käyttäjäystävällisellä automaatiolla sekä kehittyneellä polton- ja päästöjenhallinnalla on merkittävä rooli.

Petri Koivula
Seitsemän kuolemansyntiä

Automaation seitsemän kuolemansyntiä-sarjan viidennessä artikkelissa haastattelussa on laite- ja järjestelmämyynnin ammattilainen Mikko Uuskoski.

Jari Mononen
Voimalaitosautomaation teemapäivä

Suomen Automaatioseuran voimalaitosjaos järjesti helmikuun puolessa välissä Voimalaitosautomaation teemapäivän Oulun yliopistolla. Teemapäivä oli suunnattu lähinnä Oulun yliopiston sekä Oulun seudun ammattikorkeakoulun automaatioalan opiskelijoille. Oulussa edellinen vastaavantyyppinen tapahtuma järjestettiin melko tarkalleen 10 vuotta sitten.

Jouni Aro
Sertifiointitestaus varmistaa OPC-sovellusten yhteensopivuuden

OPC-sovellukset yleistyvät automaatiojärjestelmissä ja erityyppisiä järjestelmiä liitetään OPC:n avulla yhä enemmän toisiinsa. Sovellusten yhteensopivuus on käyttäjien kannalta ensiarvoisen tärkeä asia.

Jarmo Söderman ja Matti Paljakka
THTH ry tuo hallittua hajautusta teollisuuden tiedonhallintaan

Hajautetun tiedonhallinnan avulla teollisuus ja sitä palvelevat yritykset pystyvät parantamaan kilpailukykyään, nostamaan toimintatehoaan ja toimintojensa ja tuotteittensa laatua alati kasvavien tietovirtojen puristuksessa. Toimintatavalle tarvitaan yhteiset pelisäännöt ja teknologiat, joita THTH ry pyrkii edistämään. (Teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan yhdistys)

Kimmo Tukiainen
SMSY/Mitteli ry:n koulutuspäivät

SMSY:n Keski-Suomen paikallisyhdistys Mitteli ry:n toimintaan on käytännössä yhdistyksen alusta alkaen sisältynyt myös jäsenistölle suunnatut koulutuspäivät. Koulutuspäivät perustuvat eri automaatioalan toimittajien pitämiin luentoihin ja osallistujat eli ”opiskelijat” ovat olleet Mittelin jäseniä. Tilaisuus on järjestetty kerran vuodessa ja niin kauan kuin itse olen ollut Mittelissä, niin ne on pidetty Pieksämäen Savonsolmussa kaksipäiväisenä perjantaista lauantaihin.

SMSY:n kesäpäivän viettoa Ellivuoren jylhissä maisemissa

SMSY:n paikallisyhdistysten yhteinen kesäpäivän vietto alkoi PIHI:n isännöimänä elokuun ensimmäisenä viikonloppuna yhteisellä keittolounaalla. Jäsenet perheineen olivat jo aloittaneet alueen palveluiden hyödyntämisen.