Lehti 6-1996 (Rakennusautomaatio)

 

Pääteemana rakennusautomaatio

Rakennusautomaatiolla unelmatilaisuus
Minulle on usein valitettu, että asiakkaat eivät halua ostaa rakennusautomaatiota. Missä on vika. Syyksi on sanottu, että asiakkaat eivät arvosta rakennusautomaatiota. Onko rakennusautomaatiolla sitten joku itseisarvo, jonka mukaan sitä voisi arvostaa. Olisitko sinä itse halukas ostamaan rakennusautomaatiota. Paljonko ostaisit. Olisitko valmis maksamaan siitä miljoona vai sata markkaa. Olisitko halukas ostamaan myös terästä, liimaa tai kaapelia. Paljonko.

Mielestäni on ihme, että rakennusautomaation tai rakennetun ympäristön informaatiojärjestelmien kauppa käy niinkin hyvin kuin käy vaikka rakennusautomaatiotoimittajat ovatkin tehneet ostamisen monin tavoin hankalaksi tai osittain jopa vastenmieliseksi. Eivät varmaankaan tarkoituksellisesti mutta kylläkin tuottamuksellisesti. Asiakkaiden kannalta jotkut määräykset ja standardit ovat varmasti hyvinkin tarpeellisia, mutta teollisuuden systemaattinen linnoittautuminen määräysten ja standardien suojaan sopii varsin heikosti markkinatalouteen. Hiukan kärjistäen sitä voi verrata vaikka autojen verotarrojen kauppaan. Suljettujen järjestelmien tavoitteena puolestaan voi nähdä yhteensopimattomuuden koko muun maailman kanssa.

Mistä se unelmatilaisuus sitten on löydettävissä. Ensimmäinen tehtävä on tehdä ostamisesta miellyttävä asia. Ei pakkoa vaan toimivat markkinat. Toinen tehtävä on selvittää mitä asiakas tarvitsee ja mitä hän on valmis hankkimaan. Kolmas tehtävä on taivuttaa palvelut ja teknologia asiakkaan haluamaan muotoon. Asiakkaat haluavat teknisiin järjestelmiin yhteensopivuutta eli lisää avoimuutta sekä lisää tuottavuutta ja lisää ominaisuuksia. Tietotekniikka ja elektroniikka etenevät huimaa vauhtia. Näistä aineksista se unelmabusiness on rakennettavissa. Tässä ovat myös päälähtökohdat nyt vauhtiin päässeelle SaMBA-teknologiaohjelmalle. SaMBA:ssa on jo mukana satakunta organisaatiota rakennuttajista yksittäisten komponenttien toimittajiin. Useiden kymmenien esiselvityksessä tarkasteltujen vaihtoehtojen joukosta on kehitystyön käytännön rakennusalustaksi valittu LonWorks-teknologia. Kiinteistönomistajien ja rakennuttajien tarpeet ovat olleet sen keskeisinä valintakriteereinä.

Talotekniikka ja erityisesti rakennusten informaatiojärjestelmät ja automaatio ovat rakennusalan vahvimpia kasvualueita. Suomessa rakennusinvestoinnit ovat vuosittain kymmeniä miljardeja ja rakennuskannan arvo on yli 1000 miljardia markkaa. Maailmalla markkinat ovat satoja kertoja suuremmat. Rakennusautomaatiolla on halutessaan mahdollisuus leipoa yhdessä muiden kanssa itselleen entistä huomattavasti merkittävämpi pala rakennusalan kakkua. Saavutettavissa oleva nykyistä paljon parempi ja turvallisempi elin- ja toimintaympäristö, erityisratkaisut vanhuksille ja vammaisille, ratkaisut sisäilma- ja homeongelmiin, säästöt elinkaarikustannuksissa sekä energiassa asettavat hyvinvoinnin ja kansantaloudenkin kannalta mittavia haasteita rakennetun ympäristön tekniikalle. Uudistumisvalmiille yrityksille on maailmalla tarjolla unelmatilaisuuksia.

Erkki Aalto
SaMBA-teknologiaohjelman ohjelmapäällikkö,
Suomen Rakennuttajaliitto RAKLI

Anders Strand, Insinööritoimisto Olof Granlund Oy
Talotekniikan tietojärjestelmät integroituvat
Taloteknisten tietojärjestelmien tiedonsiirto- ja integrointitarve on kasvamassa. Samalla esiintyy tarpeita hajauttaa järjestelmien äly keskuksista kenttätasolle. Integrointi edellyttää myös uusia suunnittelu- ja toteutusmalleja. Esimerkiksi talotekniikan ylläpidon ja huollon hallintajärjestelmä toimii jo nyt reaaliajassa rakennusautomaatiojärjestelmän kanssa.

Mervi Lehto, VTT Rakennustekniikka, Automaatio ja tietojärjestelmät
Tuottava älykkyys on laaja-alainen näkemys
Vaikka olen ollut mukana monessa älytalohankkeessa, kirjoitan nyt ainakin rakennusautomaation parissa työskenteleviä tutkijakollegojani aina vain kiinnostavista älytalon perusteista. Kolmivuotinen tutkimukseni osoittaa, että älytaloajatuksella tehdyt toimistorakennukset ovat muita korkealuokkaisia toimistoja parempia. Mittarina on käytetty käyttäjien työtehostaan antamia arvosanoja, mikä tuntuu kiinnostavan tällä hetkellä kaikkia.

Esko Virtanen, TEKES
Rakennusautomaation kenttälaitteet
TEKES käynnisti viime talvena nelivuotisen teknologiaohjelman, SaMBAn, rakennuksessa tarvittavien "älykkäiden" kenttälaitteiden kehittämiseksi. Ohjelman puitteissa useiden suomalaisyritysten odotetaan kehittävän uusia tuotteita Suomen ja EU:n markkinoille.

Petri Pietarinen, VTT Rakennustekniikka
Kulutusmittausten kaukoluenta energialaitoksilla
Energialaitosten asiakkaiden sähkön ja kaukolämmön kulutustietojen lukeminen voi palvella laskutuksen lisäksi myös kulutuksen ohjausta ja kiinteistöissä olevien taloteknisten järjestelmien huoltoa. Kulutusmittausten automaattisella kaukoluennalla voivat energialaitokset ja näiden asiakkaat toiminnan tehostumisen kautta saavuttaa kustannussäästöjä ja toisaalta asiakkaille tarjottavien palvelujen laatua voidaan parantaa. Suomessa kulutusmittausten kaukoluentaa on harjoitettu jonkin verran muutamilla energialaitoksilla, mutta kovin laajoja kokemuksia asiasta ei kuitenkaan vielä ole.

Arto Könönen, Kari Heikkilä, Lonix Oy, Tiina Pasi, Juha-Elektro Oy, Jari Olli, Control CAD Oy
LON-tekniikkaa kiinteistöautomaatioon
Kiinteistöautomaatiojärjestelmien rakenteet ovat lähivuosina suurten murrosten edessä. Siirtyminen keskitetyistä rakenteista kenttäväyläperustaiseen järjestelmään tuo mukanaan muutoksia suunnitteluun. asennukseen, käyttöönottoon, ylläpitoon ja huoltoon.