Lehti 6-2000 (Logistiikka ja telematiikka)

Pääteemana logistiikka ja telematiikka

Liikenne nauttii verkottumisesta
Liikenteen telematiikka – peruspalikat oheisessa kuvassa – ja logistiikka ovat molemmat olleet voimakkaan kiinnostuksen ja kehittämisen kohteena viime vuosikymmenen ajat. Molemmilla on aikaansaatu erilaisten yksityisen ja julkisen sektorin toimintojen ja prosessien tehostumista, mutta ne ovat lisäksi avanneet mahdollisuuksia aivan uudentyyppisille toiminnoille ja palveluille. Uusia yrityksiä suorastaan tulvii tietoliikenteen siivittämille kasvaville markkinoille.

Sekä telematiikan että logistiikan kehittämiselle on yhteistä myös se, että niiden toteuttaminen vaatii sujuvaa yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden välillä. Julkisen sektorin toimialueelle kuuluu mm. eri toimijoiden välisten rajapintojen määrittely ja liikennetelematiikan perusrakenteiden toteuttaminen. Niiden avulla kehitystä voidaan myös ohjata edellytysten luomisen lisäksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön vastaus haasteeseen on ollut TETRA eli liikennetelematiikan rakenteiden tutkimus- ja kehittämisohjelma. Ohjelmassa on jo laadittu mm. henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri ja määritelty koko maan kattava tie- ja katuverkon digitaalinen kuvaus Digiroad, joka toteutetaan lähivuosina.

Satamissa, ulkomaankaupan pullonkauloissa, tietoverkkoja hyödyntävän ja paperittoman toiminnan tarve on ollut huutavin. Siellä onkin saavutettu tuloksia, joita voidaan soveltaa muuallekin.

Seuraavina vuosina TETRA keskittyy edelleen erityisesti telematiikan palveluiden ja informaatiorakenteiden kehittämiseen. Kuvauksia mahdollisista palveluista ja niiden komponenteista esitetään tässäkin lehdessä. Haastamme teidät keksimään lisää uusia telemaattisia palveluita, joita me kaikki haluaisimme käyttää. Tai keksimään telematiikan monikäyttöisiä perustyökaluja.

Tutkimusprofessori Risto Kulmala
TETRA-ohjelman koordinaattori
www.vtt.fi/yki/tetra
 
 Merja Penttinen, Juha Luoma ja Virpi Anttila VTT Yhdyskuntatekniikka, Liikenteen telematiikkatiimi
Huomio edelleen ajamisessa
Kuljettajille tarjotaan ajoneuvoihin entistä enemmän ajantasaista ajamiseen liittyvää tietoa uusien telemaattisten sovellusten avulla. Ajoneuvoihin on mahdollista saada tietoa mm. ruuhkista ja onnettomuuksista sekä vaihtoehtoisista reiteistä. Tietoverkkoa käyttävät toimistosovellukset, kuten sähköposti ja internet saattavat tulla osaksi auton vakiovarustusta jopa parissa vuodessa. Mitä näistä sovelluksista kuljettaja saa käyttää ajon aikana, jää nähtäväksi.
 
Aki Lumiaho, Tietoyhteiskunta-pääosasto, Euroopan Komissio, Bryssel
Euroopan Komissio panostaa liikenteen järjestelmien ja palveluiden kehittämiseen
Matkapuhelinten ja internetin rinnalla teknologiakehitystä tehdään liikenteen telematiikka-alueella yritysten sekä kansallisten ja kansainvälisten tutkimusohjelmien rahoituksella. Tavoitteena on parantaa eurooppalaisten yritysten ja palveluiden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Liikenne, kuljetukset ja telematiikka käyvät rinta rinnan näissä yhteyksissä.
 
Johan Scholliers, VTT Automaatio
Antti Permala, VTT Yhdyskuntatekniikka
Kuljetusyksikön automaattinen tunnistus
Pitkän kuljetusketjun aikana tavaraa kuljettava väline voi vaihtua useasti. Siksi kuljetusyksikön – kontti, junanvaunu, traileri, jne. – tunnistetiedot on siirrettävä  kuljetusyhtiöstä toiselle. Kiinnittämällä kuljetusyksikköön saattomuisti, joka luetaan automaattisesti kuljetusyrityksen tietojärjestelmään, kuljetusketjun tiedonsiirto tulee nopeammaksi ja luotettavammaksi. VTT:ssä selvitettiin saattomuistijärjestelmien kaupallinen tarjonta ja käyttäjien tarpeet. Järjestelmät kokeiltiin laboratoriossa ja käytännössä satamaolosuhteissa.
 
Jarkko Niittymäki Teknillinen korkeakoulu, liikennelaboratorio
Paluu ihmislähtöiseen liikenteen valo-ohjaukseen
Sumeaan logiikkaan perustuvan liikenteen valo-ohjauksen toivotaan tulevaisuudessa vähentävän niin viivytyksiä kuin liikenteen päästöjäkin. Vuoden 2000 loppuun mennessä Suomessa on käytössä yhdeksässä risteyksessä sumeasti ohjatut liikennevalot. Sumean menetelmän ajatuksena on matkia kokenutta liikennepoliisia, joka arvioi liikenteen sen hetkistä tilaa ja tekee sen perusteella ohjauspäätöksen
 
Mika Säilä, Siemens Osakeyhtiö
Turvallisempaa työntekoa teollisuuteen
Kaikissa teollisuuden prosesseissa on riskinsä. Turvallisuuden puute on vaara niin ihmisille, ympäristölle kuin itse tuotantoprosessille. Henkilöstön loukkaantuminen tai ympäristövahingot aiheuttavat suuria seurannaiskustannuksia. Uusi ”Safety Integrated”-ohjelma luotiin kattamaan konevalmistajille ja laitoksien ylläpitäjille keskenään yhteensopivista turvallisuusyksiköistä koostuvat tuotteet ja järjestelmät.

Kaisa Riikilä, Penfo Oy
Tietojärjestelmä ohjaa RoadNetin kuljetuksia
RoadNet-yhteistoimintaan verkottuneet kuljetusyritykset ovat ottaneet käyttöönsä yhteisen logistiikkatietojärjestelmän, jonka ensisijainen tavoite on parantaa kaluston käyttö- ja täyttöasetta eli vähentää tyhjillään ajoa. Järjestelmä hyödyntää satelliittipaikannustekniikkaa sekä langattomaan viestintään perustuvaa palvelinta. RoadNet on valtakunnallinen, itsenäisten kuljetusliikkeiden yhteenliittymä.
 
Hannu Lehtinen, VTT Automaatio
Håkan Sundqvist, NovaCall Oy 
Tilaisuus tekee matkustajan
Eläkeläiset ovat Pietarsaaren alueen kahdeksan ajoneuvon Vippari-kutsujoukkoliikennekokeilussa suurin käyttäjäryhmä – ja lisänneet liikkumistaan. Matkustajat maksavat paikallisliikennetaksan ja kunnat tukevat, mutta myös säästävät taksikuluissa. Tilauskeskus optimoi reitit ja lähettää ajotehtävät lyhytsanomaviesteinä autoihin.
 
Satu Henriksson, Visy Oy
Konenäöllä tehoa logistiikkaan
Varkautelainen Visy Oy on kehittänyt automaattisesti merkkejä tunnistavan kuvankäsittelyjärjestelmän. Järjestelmää käytetään muun muassa konttien ja rekisterikilpien tunnistamiseen sekä logistisissa että turvallisuusvalvonnan sovelluksissa. Satamien porteilla ja raja-asemilla toimivat järjestelmät yltävät korkeaan tunnistusluotettavuuteen. Jotkut satamista käyttävät tietokantaan tallennettuja konttien ja trailereiden kuvia myös reklamaatioiden torjuntaan. Raja-asemilla järjestelmä pystyy tarvittaessa paljastamaan varastetut autot muusta liikenteestä. Paperitehtaan pakkaamoissa voidaan saavuttaa säästöjä automaattisilla tunnistus- ja valvontasovelluksilla.
 
Asko Hakonen, Solagem Oy
Mobiiliratkaisu ohjaa liiketoimintaa Fast-It Oy:ssä
Lyhytsanomatekniikkaa ja liiketoimintaprosesseja ohjaavia järjestelmiä yhdistämällä voidaan yrityksen tilaus-toimitus-laskutus-ketjua ohjata langattomasti. Näin yritys voi tarjota asiakkailleen ja kumppaneilleen entistä nopeammin businesskriittistä tietoa. Edullisimmillaan tämä tapahtuu ilman lisäinvestointeja päätelaitteisiin tai tietoverkkoihin – riittää, että asiakkaalla on käytössään GSM-puhelin.
 
Manu Harmo, Teknillinen korkeakoulu, Automaatiotekniikan laboratorio
Etälä – lisättyä todellisuutta etähuoltoon
Laitteiden ja koneiden huolto ja asennus edellyttävät syvällistä ammattitaitoa. Ammattihenkilöiden lähettäminen paikalle tulee kalliiksi tai heitä ei kerta kaikkiaan ole saatavilla. "Etälä"-järjestelmän avulla asiantuntija "siirtyy tietoliikenneyhteyksien avulla huoltokohteeseen" avustamaan siellä työskenteleviä henkilöitä.
 
Pasi Heikkinen, Control CAD
Martti Hakonen, Fisher-Rosemount
Jorma Hintikka, VTT
Raimo Sillanpää, ABB
Prosessiautomaation kenttäväylät, osa 6
Teoriasta käytäntöön
Tässä artikkelissa kuvataan miten kenttäväylän teorioista päästään toimivaan käytännön sovellukseen. Tämän havainnollistamiseksi seuraavaan on otettu kokemuksia kahdesta hivenen eri lähestymistapaa käyttävästä käytännön sovelluksesta. Merkittävin ero näiden lähestymistapojen kesken lienee siinä, että toisessa on käytetty jo aikaisemmin testattua yhteen valmistajaan pohjautuvaa kokonaisjärjestelmää, kun taas toisessa kokonaisuus on koottu eri valmistajien komponenteista. Toisessa lähestymistavassa uuden ratkaisumallin soveltaminen tuo mukanaan paljon uutta, joka osaltaan lisää sovelluksen työmäärää..