Lehti 6-2002 (Kehittyneet säätöratkaisut)

Pääteemana Kehittyneet säätöratkaisut

 Kai Zenger, Teknillinen korkeakoulu, Systeemitekniikan laboratorio
Kehittyneet säätömenetelmät – tiedettä ja käytännön tekniikkaa
"Nopeammin, tarkemmin ja robustimmin" voisi innokas säätötekniikan harrastaja kiteyttää säätömenetelmille nykyään asetettavat vaatimukset. Artikkelissa tarkastellaan säädön kehitystä muutaman vuosikymmenen perspektiivillä sekä nykyisiä käsityksiä "kehittyneiden" ja "älykkäiden" säätöalgoritmien olemuksesta. Lyhyesti sivutaan alan koulutuksen ja teknologiamuutosten kysymyksiä.

 Lauri Lehtinen, Lehtipuu Oy
Kolumni: Joukolla hirteen

 Andreas Kochenburger, Siemens AG ja Mikael Bergström, Siemens Osakeyhtiö
Uusilla säätöratkaisuilla pienempiin tuotantokustannuksiin
Vapautuvilla markkinoilla energiayhtiöt joutuvat uudenlaiseen tuottavuutta koskevaan kilpailutilanteeseen. Miten tarjota kiinnostavia tuotteita mahdollisimman alhaisilla tuotantokustannuksilla? Tällöin tarvitaan keinoja hallita omia tuotantolaitoksia, niiden polttoainevalikoimaa ja ajotapoja niin, että pystytään ottamaan joustavasti huomioon nopeat markkinavaihtelut.

 Janne Peltonen, PICSI Automation Oy
Kehittyneet turvajärjestelmät kattilalukituksessa
Kauppa- ja teollisuusministeriön painelaitelakia koskevissa päätöksissä mm. velvoitetaan kattilalaitoksen omistajaa rekisteröimään kattila ja tekemään vaaran arviointi -selvitys laitoksista, joissa on teholtaan yli 6 MW:n höyrykattila tai yli 15 MW:n kuumavesikattila. Standardin IEC 51508 mukainen vaara- ja riskianalyysi on osa kattilalaitoksen lakisääteistä vaaran arviointi -selvitystä. Kattilalaitoksen vaaran arviointi määrittää olemassa olevat riskit laitoksen käytössä sekä erillisten turvajärjestelmien tarpeen ja niiltä vaadittavan suorituskyvyn.

  Seminaarivieraana Ilkka Porkka
PI-Groupin Sähkö- ja automaatioseminaarissa: Ydinvoimaa ja vaihtoehtoisia energiaratkaisuja
PI-Group järjesti 15.10.2002 perinteisen Sähkö- ja automaatioseminaarinsa. Mielenkiintoisessa luentokokonaisuudessa esiintyi PICSI Automation Oy:n ja Projekti-Insinöörit Oy:n asiantuntijoiden ohella myös energia-alan ja yhteiskunnan johtavia vaikuttajia. Seminaariin osallistui lähes 30 henkilöä eri yrityksistä. Edellä on tiivistelmä PICSI Automation Oy:n Janne Peltosen esityksestä, jonka hän piti seminaarissa otsikolla Kehittyneet turvajärjestelmät kattilalukituksessa.

 Lauri Kinnunen, Teknotietämys Oy
Metri metriltä ja sekunti sekunnilta; Ajoneuvosimulaattori laskee päästöt ja polttoaineen kulutuksen
Suomessa kehitetty ajoneuvosimulaattori laskee ja piirtää ajoneuvon energiankulutuksen, päästöt ja nopeuden metri metriltä ja sekunti sekunnilta, kun tien geometriset ominaisuudet tunnetaan. Näistä tiedoista voidaan edelleen määrittää liikennöinnin kustannukset eli ajoneuvo- ja aikakustannukset.

  Lauri Kinnunen, Teknotietämys Oy
Digitie puolimatkassa; Liikenteen telematiikkapalvelut saavat vankan perustan
Suomen katu- ja tieverkosta digitaalisen tietokannan kokoava Digiroad-hanke on puolivälissä. Valmistuessaan vuoden 2003 lopussa tietokanta sisältää Suomen tieverkon ja sen infrastruktuurin geometria- ja ominaisuustiedot. Digiroad on perusta, jolle on mahdollista rakentaa mitä erilaisimpia paikkaan sidottuja ja mobiilipaikannusta hyödyntäviä valtakunnallisia tai alueellisia telematiikkapalveluja.

 Lauri Lehtinen, Lehtipuu Oy
Asfalttiasema luotettavammaksi PC-pohjaisella ohjauksella; Pikipojat kenttäväylällä
Lemminkäinen huoltaa itse noin sata asfalttiasemaansa. Nykyään se myös rakentaa niiden automaation PC- ja kenttäväyläpohjalle.

 Jarmo Rinne, Sunila Oy ja Martti Laisi, Kotka Automation Oy
Muutosten hallinta automaatiossa
Automaatiojärjestelmiä markkinoidaan sovelluksen ja sen muutosten helppoudella. Sinänsä puolusteltavissa oleva ja osin paikkansakin pitävä argumentti. Käsitys siitä, mitä muutosten teon helppous tarkoittaa, vaihtelee toimittajittain kuitenkin varsin laajasti. Kaikki hyvin tehty vaatii aina osaamista, ja osaajan työskentely näyttää useimmiten helpolta.

  Timo Liusvaara, Muuntosähkö Oy – Trafox
Tiedätkö mitä sähköverkossasi tapahtuu?
Usein laitevauriot ja käyttöseisokit tulevat yllätyksenä. Mahdollisten vaurioiden ennustaminen ja ongelmien paikallistaminen vaatii hyvät työkalut, jotka helpottavat ratkaisujen löytämisessä. Verkon kunnon seuraamisessa on monia eri menetelmiä, mistä yksi on vikavirranvalvonta. Vikavirranvalvonta kertoo monista verkon ongelmista, joita ovat mm. eristyksen vanheneminen tai vaurioituminen, väärät kytkennät ja vialliset laitteet.

 Olli Aumala, Heikki Jokinen ja Heimo Ihalainen, Tampereen teknillinen korkeakoulu
Mittaustuloksista mittausinformaatioon
Mittausinformaation käsittelystä ilmestyi kirjallisuutta 1970-luvun alussa, ja alan korkeakoulutasoinen opetus käynnistyi samoihin aikoihin TTKK:ssa. Nykyisin tekniikkaa sovelletaan myös tuotannon ja prosessien valvonnassa ja ohjauksessa. Automaatiotekniikassa kohdesuure on vakaa useimmin vain tuotteiden toimituksiin liittyvissä mittauksissa. Jatkuva muuton on pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Eräs tämän päivän suurista haasteista on kalibrointitoiminnan laajentaminen myös jatkuvasti muuttuvien suureiden mittauksiin.

  Kari Kuniala, AEL ja Sara Paunonen, Oy Keskuslaboratorio
Data-analyysiä paperitehtaalla
Oy Keskuslaboratorio (KCL) on selvittänyt erilaisia paperinvalmistusprosessin ongelmia jo yli kymmenen vuoden ajan. Laajoja tutkimuksia on tehty yli neljäkymmentä kappaletta, ja niissä on käytty työkaluna analysointiohjelma KCL-WEDGEä. Laajan prosessitutkimuksen edellytyksenä on avoin yhteistyö toimittajan ja asiakkaan välillä. Usein voidaan projektin päättymisen jälkeen todeta molempien osapuolten hyötyneen projektista.

 Tekniikka 2002 -tapahtumassa Ilkka Porkka
Tekniikka 2002 toteutti tavoitteet
Jyväskylässä 25.-27.9.2002 järjestetty Tekniikka 2002 oli vuoden suurin automaatioalan koulutus- ja näyttelytapahtuma. Yli 12 000 kävijää ja näytteilleasettajat olivat pääosin tyytyväisiä tapahtuman antiin ja uusiin kontakteihin. Kuvakertomuksemme hipaisee vain pintaa, sillä uutuustuotteitakin oli esillä kymmenittäin.

 Koonnut Ilkka Porkka
Konenäkö sulautuu prosessinohjausjärjestelmään
Imatralla ja Joutsenossa toimivan Euroelektro Oy:n Easy-Vision-konenäkösovellus palkittiin Tekniikka 2002 -tapahtuman parhaana uutuustuotteena. Yhtiö sai lisää tunnustusta, kun järjestelmä saavutti 17.10.2002 Etelä-Karjalan maakunnan ensimmäisen sijan Innosuomi-kilpailussa. Kävimme katsomassa, mikä tästä konenäköteknologiasta tekee niin ainutlaatuisen.

 Kauko Leiviskä, Oulun yliopisto, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto
Matkaväylä: IFAC Milestone-raportti
Milestone-raportit ovat uusi IFACin toimintatapa. Niiden tavoitteena on koota yhteen komiteakohtaisesti eri alojen nykytilannetta (keskeisiä ongelmia, viimeaikaisia teorian ja käytännön saavutuksia) ja tulevaisuuden trendejä (tarpeita ja haasteita, todennäköisiä uusia sovelluksia ja oletettuja kehityssuuntia). Kuusi tällaista raporttia esiteltiin IFACin maailmankongressissa Barcelonassa heinäkuun lopulla sangen kiinnostavissa paneelikeskusteluissa. Tosin ohjelman rakenteen takia kaikkia niitä ei ollut mahdollista kuunnella. Eri raporteista nousee esille hyvinkin samanlaisia asioita. Seuraavassa on lyhyesti esitelty raporttien keskeisiä löydöksiä.

 Heikki Hyötyniemi ja Petri Kuosmanen, TKK
Tiedekeskusväylä: Pallo hallinnassa!
Tiedekeskus Heurekassa avataan vuonna 2004 automaatioaiheinen erikoisnäyttely "Helppoa Elämää – automaatio palveluksessamme". Näyttely toteutetaan yhteistyössä Suomen Automaatioseuran kanssa. Seuraavassa esitellään yksi näyttelykohteista.

 Jyrki Latokartano, TTKK, Tuotantotekniikka
Suomen Robotiikkayhdistys ry 20-vuotisjuhlaristeilyllä
Suomen Robotiikkayhdistys ry:n 20. toimintavuosi huipentui 8.-11.10.2002 järjestettyyn juhlaristeilyyn Helsingistä Tukholmaan. Lukuisten seminaarien ja juhlallisuuksien lisäksi ohjelmaan mahtui myös rentoutumista ja yhdessäoloa. Risteilyn järjestelyt onnistuivat hyvin, ja mukana olleet lahes 70 osallistujaa vaikuttivat tyytyväisiltä tapahtuman antiin.