Lehti 6-2004 (Energia ja yhdyskuntaverkot)

Päätemana Energia ja yhdyskuntaverkot

 Lauri Kinnunen, Teknotietämys Oy
Tekesin teknologiaohjelmat synnyttivät
Verkosto tukee sähkö- ja ohjelmistoteollisuuden vientiä

Suomeen on syntynyt laaja valmistavan sähköteollisuuden, ohjelmistotalojen, sähköyhtiöiden ja tutkimusorganisaatioden yhteistyöverkosto, joka tukee sähkö- ja ohjelmistoteollisuuden vientikilpailukykyä. Merkittävää pohjaa verkostoitumiselle on luotu Tekesin teknologiaohjelmissa

 Käyttövarmuus paranee, kustannuksia säästyy
Sähköverkon vikaantumisesta aiheutuu taloudellisia menetyksiä sekä sähköyhtiöille että kuluttajille. Katkoksien määrää on mahdollista vähentää ja niiden kestoa lyhentää ennakoimalla vikoja.

 Reaaliaikainen tilaseuranta mahdollistaa

Kuormitusaste nousee, investoinnit pienenevät
Sähkönjakeluverkkojen tilaseurantajärjstelmä antaa luotettavaa tietoa verkon kuormitusasteesta ja asiakkaiden saaman jännitteen laadusta. Käytöntukijärjestelmään liitettävällä tilaseurantajärjestelmällä sähköyhtiöt voivat nostaa sähköverkon kuormitusastetta merkittävästikin.

 Heurekassa saa tuntumaa verkonhallintaan
Helppoa elämää – automaatio palveluksessamme -näyttely avattiin 20.3.2004 ja se on avoinna 6.3.2005 saakka.

 Janne Valkonen, Pekka Koponen ja Hannu Lehtinen, VTT
Simo Keskinen ja Hannu Saaristo, Vaasan yliopisto
Hajautetut energiajärjestelmät – haasteita ja mahdollisuuksia
Yhteiskunta muuttuu yhä enemmän informaatio- ja kommunikaatioteknologioita hyödyntäväksi tietoyhteiskunnaksi ja on tullut yhä riippuvaisemmaksi luotettavasta energian saannista. Verkkoon liitettyjen hajautettujen energiaresurssien määrän lisääntyessä niiden koordinoitu hallinta ja automaatio tulevat yhä tärkeämmiksi ja niistä muodostuu kasvavaa liiketoimintaa. Tavoitteena on tuottaa edullista, häiriötöntä ja luotettavaa energiaa, jonka tekemisessä voidaan usein hyödyntää esim. paikallisia jätteitä.

 Juha Katajisto, Puhdas Energia Oy
Hajautetun energiantuotannon automaatiokonsepti
Tamperelainen Puhdas Energia Oy kehittää uuden sukupolven hajautettuja energiajärjestelmiä perustuen biokaasutukseen ja moderniin automaatio- ja informaatiotekniikkaan teholuokassa 1-1,5 MW. Sovellukset vaihtelevat lämmöntuotannosta yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon. Siinä missä korkea automaatioaste mahdollistaa laitosten miehittämättömän ajon, modernit ja käyttäjälähtöiset valvomo- ja informaatiojärjestelmät tukevat yksinkertaista operoitavuutta, kunnossapitoa ja mahdollistavat laitosten etäkäytön ja historiadatan hallinnan.

 Kari Hyvönen, Insinööritoimisto Ahti Pänttäjä Oy
Voimalaitoksen syöttövesisäiliön säätöjen virittäminen simulointimallin avulla
Säätöjen viritysparametrien arvojen hakeminen prosessin osan dynaamisen mallin avulla suo virittäjälle mahdollisuuden erilaisten säätökytkentöjen hakemiseen todelliseen prosessiin häiriöitä aiheuttamatta. Mallintaminen antaa näkemystä prosessin käyttäytymiseen. Ekokemin syöttövesisäiliön mallin avulla saatiin ratkaistua useiden eri lauhe- ja lisävesivirtausten häiriövaikutukset syöttövesisäiliön toimintaan ja mallin avulla löydettiin toimivat säätöjen viritysparametrit.

 Jami Eskelinen ja Petri Lonka, Empower Oy
Lämpövoiman etäkäyttö
Hajautetun lämpövoimantuotannon etäkäyttöprojektissa (ETÄ) on suunniteltu ja toteutettu voimalaitosten etävalvontaan soveltuva järjestelmä- ja palvelukonsepti. Projektissa on määritelty tärkeimmät ohjaus- ja raportointiprosessit, joiden perusteella on toteutettu monistettavat järjestelmäratkaisut ja -työkalut. Näiden avulla energiantuotantoyksikön käyttötoiminnot on mahdollista hallita myös etävalvomosta.

 Timo Teckenberg ja Juha Liimatainen, Maa ja Vesi Oy, Jaakko Pöyry Group
Kuntaverkon ja OPC-ohjelmistojen käyttö
Ylä-Savon Vesi Oy:n automaatiojärjestelmän toteutuksessa
Ylä-Savon Vesi Oy on viiden kunnan – Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän – omistama tukkuvesiyhtiö, joka vastaa 5555 km2:n alueella 50000 asukkaan ja merkittävien elintarviketuotantolaitosten vedentuotannosta. Yhtiö perustettiin 17.6.2003 ja veden tuotanto siirtyy yhtiön vastuulle 1.1.2005.

Seppo Lappalainen, Kouvo Automation Oy
Säteileekö? Tietoa umpilähteistä
Radiometrinen mittaustapa on ratkaisu usein muutoin mahdottomiin ja vaikeisiin mittauskohteisiin. Tällä tekniikalla on paljon sovelluksia sellu- ja kemianteollisuudessa sekä voimalaitoksilla. Ennakkoluulot ja tietämättömyys erilaisista käsitteistä ja luvanvaraisten säteilylähteiden käyttö rajoittavat laitteiden käyttöä. Kuten aina laitehankintoja tehtäessä, joudutaan punnitsemaan hyvät ja huonot asiat.

 Koonnut Ilkka Porkka
Kävijöiden laatu ja määrä tyydytti
Tekniikka 2004 kokosi noin 13000 automaatioalan ammattilaista
Jyväskylän Tekniikka 2004 -messut olivat menestys. Kolmen päivän aikana Jyväskylä Paviljongissa kävi alustavien laskelmien mukaan noin 13000 automaatioalan ammattilaista. Kasvua edelliskertaiseen, vuoden 2002 Teknikka-messuihin, verrattuna kertyi noin 1000 kävijää. Messuilla annettiin erityishuomio uutuustuotteille. Uutuustuotekilpailun satoa on koottu tämän lehden välissä jaettavaan Automaatio NYTt -tuoteliitteeseen.

 Juha Kauppinen, M-real Oyj Simpele
Kirja-arvostelu: Teollisuuden sähköasennukset
Teollisuuden sähköasennukset -kirja on ensimmäinen selkeästi teollisuuden sähköasennustekniikkaan paneutuva teos ja varmasti tarpeellinen täyttämään puutetta sillä sektorilla. Kyseessä on ensimmäinen painos, joten siinä on luonnollisesti vielä paljon kehitettävää. Muutamia asioita kirjaan lisäämällä siitä saa varsin kattavan perusteoksen ammattiin opiskeleville.

Hannu Lehtinen
SAS muuntuu ja tukee
Suomen Automaatioseura ry. (SAS) muuntuu nopeasti kehittyvän automaation ja sidosryhmien mukaisesti. Bolognan prosessi ja teknikoiden koulutuksen loppuminen muuttaa alan työnkuvia. Kun osaaminen on Suomen valtti globalisaatiossa, niin automaatiosta voi saada ässäkortin.