Lehti 6/2011 Kiinteistöautomaatio

Päätoimittajalta
Automaatio avustajasta päärooliin

Rakennustekniikan kehitys on viimeisten vuosien aikana keskittynyt täysin rakennustarvikkeiden kehittämiseen.
Viime vuosikymmenen puolivälissä alkanut energiatehokkuuden parantaminen on saanut rakennusalan toimijat
liikkeelle. Kehitetään K-arvoiltaan parempia ikkunoita ja eristeiden määrää rakenteissa lisätään. Rakennusten
tiiviys on tuotu taas lähelle pulloa. Miksi automaatiopuoli ja laitetekniikan kehittäjät ovat olleet taas hiljaa kun
olisi pitänyt reagoida vuosia sitten asiaan. Missä ovat tehokkaat ilmanvaihdon lämmöntalteenottimet ja
automaation ohjaama lämmitys sekä valaistus? Ei ainakaan etukenossa ratkaisujen joukossa.

Pääkirjoitus,  Johan Stigzelius
Onko Suomen rakennusautomaatio ajastaan jäljessä?

Ajankohtaisessa keskustelussa sähköisestä talotekniikasta on noussut esille erilaisia käsitteitä kuten
rakennusautomaatio, kiinteistöautomaatio, kiinteistöjen tekniset luokitukset ja energiatehokkuus. Yhteinen
nimittäjä kaikilla näillä käsitteillä on reaaliaikainen valvonta ja ohjaus. Valvonnan ja ohjauksen mahdollistaa
vain väyläteknologian käyttö kiinteistön teknisissä automaatio- ja ohjausjärjestelmissä.

Veijo Piikkilä,  TAMK
Standardoitu KNX-väyläratkaisu rakennusautomaatioon

KNX-järjestelmä on tullut rakennusautomaatioon hurjalla kasvutrendillä, eikä syyttä. Maailmanlaajuinen standardi
ja lisenssivapaa perusta laajentavat vääjäämättä käyttäjäkuntaa. KNX on standardoitu, lisenssivapaa väyläjärjestelmä,
joka mahdollistaa tiedonsiirron eri laitteiden ja  järjestelmien välillä, vaikka ne olisivat eri valmistajilta. KNX ei ole
lyhenne mistään, vaan se on yksinkertaisesti  väyläratkaisun nimi. KNX toteuttaa kaikki tarvittavat rakennuksen
ohjausjärjestelmät ja sen voi ohjelmoida sähköalan ammattilainen.

Kimmo Simomaa, Automaatioväylä
Anttilan uusi logistiikkakeskus yksi maailman moderneimmista

Anttilan uusi logistiikkakeskus vihittiin juhlavasti käyttöön elokuun viimeisenä päivänä Keravan Kercan
logistiikka alueella. Keskon pääjohtaja Matti Halmesmäki kehui logiikkakeskuksen olevan erityisen edistynyt:
jos ei maailman modernein, niin ainakin yksi Euroopan nykyaikaisimmista. Pääjohtaja todisti vielä, että ison
hankkeen aikataulut ja kustannusarvio olivat pitäneet, eikä käyttöönotossakaan ole ollut ongelmia.

Siemens osakeyhtiö
Rakennusautomaation modernisointi Tuurissa

Tuurin kyläkaupan vaiheittainen laajentuminen on näkynyt myös rakennusautomaation kohdalla. Modernisoinnin
avulla vähennettiin alakeskusten määrää ja yhdistettiin tiedonsiirtoa samoihin verkkoihin. Veljekset Keskinen Oy:n
rakennusautomaatiojärjestelmä oli alkujaan rakennettu kaupan laajenemisen ehdoilla. Aina kun kauppa laajeni,
rakennusautomaation uudet valvontapisteet liitettiin lähimpään olemassa olevaan rakennusautomaation alakeskukseen,
pääsääntöisesti riviliitinkoteloiden kautta. Kauppa laajeni, tuloilmakojeiden määrä kasvoi lähes 30:een ja alakeskuksien
koko kasvoi.

Leo Sutinen
Lyhyesti lentokoneautomaatiosta

Nykyaikainen suihkumoottorinen matkustajalentokone sisältään lukuisia järjestelmiä joilla ei ole varsinaista tekemistä
itse koneen lentosuorituksen kanssa. Matkustajalentokonetta voitaisiin verrata muutaman sadan asiakkaan ravintolaan
jossa tilan puutteen vuoksi kuitenkin joudutaan tarjoamaan etukäteen valmistettua ruokaa. Ravintolan ulkopuolella voi
ennen tarjoilun alkamista vallita +40 C:n lämpötila ja hetken päästä ulkona onkin -60 C:n pakkanen. Lämpötilaeroa on
siis 100 C. Ravintolaa siirretään asiakkaineen noin 10 kilometrin korkeudessa vaikkapa 10000 kilometriä olosuhteissa,
joissa pakkasen lisäksi vallitsee vähäisestä ilmanpaineesta johtuva tappava hapen puute. Kaikki tarvittava joudutaan
kuljettamaan mukana eikä rakennusautomaation normaalisti saamia infrapalveluitaan (sähkö, vesi, jätehuolto,
kaukolämpö yms.) ole saatavilla. Mitä lentokoneen ”rakennusautomaatiolta” siis vaadita?

Teemu Hausen, Schneider Electric Finland Oy
Rakennusautomaatio osana energiatehokkuutta

Globaalissa energiadilemman ratkaisussa kiinteistöjen energiatehokkuudella on suuri merkitys. Tarvittava
tekniikka tehokkuuden parantamiseen on olemassa, mutta ongelmana on rakentamis- ja kiinteistöalan siiloutunut
ostokäytäntö. Energian kysyntä tulee tuplaantumaan vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasosta. Samanaikaisesti
CO2-päästöt pitäisi pystyä puolittamaan, jotta ilmastonmuutos saataisiin pidettyä aisoissa. Tämä tunnettu dilemma vaatii
merkittäviä toimia tullakseen ratkaistuksi. Yksi keskeisistä toimista on energiatehokkuuden parantaminen.

M.J.J. Mäkinen, MJJMäkinen Osakeyhtiö

Tehdään sähkötyöt jännitteettöminä
Sähkötöissä on työn kohde saatettava jännitteettömäksi ennen varsinaisen työn tekoa. Sähköalan säädökset
antavat tähän määräyksiä ja sähkötyöturvallisuusstandardi käytännön ohjeita. Sähköalan ammattilaisille
sattuneiden sähkötapaturmien suurimpana syynä on, että jokin jännitteettömäksi tekemisen toimenpiteistä
on unohtunut. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkötyöturvallisuudesta määrittelee: Työkohteena oleva
sähkölaitteisto on erotettava jännitteettömäksi. Sähkölaitteistoon kohdistuvia käyttötöitä saa kuitenkin tehdä
sähkölaitteiston ollessa jännitteinen, jos työt tehdään riittävää huolellisuutta noudattaen siten, ettei aiheudu
sähköiskun tai valokaaren vaaraa. Asennus-, korjaus- ja huoltotyöt on siis tehtävä jännitteettöminä, ellei ole
pakottava tarve tehdä ns. jännitetyötä.

Juha-Pekka Pajusaari,
Sensonor Oy Dynaaminen kipinän tunnistus ja eliminointi

Mittaaminen räjähdysvaarallisissa olosuhteissa on aina riski ja sähkön kanssa kipinän syntyminen voi olla
katastrofaalista. Räjähdys voidaan estää vaikka kipinä syntyisikin. Räjähdysvaarallisella alueella toimittaessa tulee
vastaan moninainen joukko säädöksiä ja rajoituksia, jotka liittyvät henkilöiden, ympäristön ja käyttöomaisuuden
turvaamiseen. Sähköisten kenttälaitteiden laiteasennus voidaan tehdä turvalliseksi (monin) eri tavoin.

Lasse Keronen, ABB
Hajautetun CAM-akseleiden I/O arkkitehtuurin edut suunnittelussa

Uusia ohjauskonsepteja ja arkkitehtuureja syntyy jatkuvasti ja niiden etuja voidaan käyttää hyväksi sovelluskehityksessä.
Näin kokonaisuus saadaan yhä paremmin haltuun jo suunnittelussa. Teollisuuden ohjausjarjestelmiin kohdistuvat
vaatimukset vaihtelevat suuresti niihin liittyvien tehtävämääritysten mukaan. Tämän seurauksena eri teollisuudenaloja
ja sovelluksia varten on syntynyt erilaisia ohjauskonsepteja ja arkkitehtuureja.

Heikki Silvennoinen, Automaatioväylä
Sähköä kaatopaikkakaasusta

Viime vuoden toukokuussa käyttöön vihitty Ämmässuon kaasuvoimala sai Suomen ensimmäisen Vuoden ilmastoteko
palkinnon. Pohjoismaiden suurimman ja myös Euroopan mittakaavassa suurimpiin lukeutuvan kaatopaikkakaasua
hyödyntävän voimalaitoksen prosessilaitteistot asennuksineen on toimittanut Sarlin Oy Ab. Ämmässuon
jätteenkäsittelykeskus käsittelee yli miljoonan pääkaupunkiseutulaisen ja 50 000 yrityksen jätteet. Siihen kuuluva
kaatopaikka on Pohjoismaiden suurin. Biokaasua syntyy kerätyn jätteen hajoamisprosessissa. Biokaasusta noin
70 prosenttia on metaania, joka on vapaasti ilmakehään päästessään voimakas kasvihuonekaasu. Biokaasun
talteenotto ja hyötykäyttö polttoaineena pienentää päästöjä ilmakehään sekä vähentää muiden fossiilisten polttoaineiden
käyttöä energiantuotannossa.

Martin Traut, DI Schroff GmbH
Sarjadatan lähetys CompactPCI Serial-protokollalla

Teollisuustietokoneiden käyttö prosesssiteollisuudessa kasvaa yksittäisissä sovelluksissa ja siksi toimijan pitää hallita
myös protokollat. Yksi mahdollinen käyttökohde teollisuusautomaatiossa on yhdistää järjestelmä WLAN-yhteydellä yrityksen
verkkoon. CompactPCI Serial (PICMG CompactPCI-S.0) on CompactPCI:n seuraaja. Specifikaatio perustuu puhtaaseen
sarja- arkkitehtuuriin ja tarjoaa jopa 32 GB/s tiedonsiirtonopeuksia. Sovellusten kaistanleveys on siis viel suurempi kuin
CompactPCI:ssä.

Petri Koivula OPC-päivä Otaniemessä
Tämänvuotinen OPC-teemapäivä järjestettiin Otaniemessä lokakuun puolivälissä. Avointa liitettävyyttä avoimilla standardeilla
edistävät toimijat kokoontuivat vaihtamaan kuulumisia ja määrittämään alan tilanteen. Suomessa OPC-toimijat ovat
järjestäneet vuosittain tapahtuman, jossa on mahdollisuus päivittää omat tietoisuutensa OPC-asioista ja tavata
liikekumppaneita. Tälläkin kerralla järjestettiin päivän yhteyteen näyttelytila toimijoiden omille tuotteille ja palveluille.

Kimmo Jokinen, OptoFidelity Oy
Automatic Inspection of Display Functionality and Video Quality

The functional inspection of LCD’s has traditionally been executed by row/column analysis, where row/column stripe images
have been used to verify the electrical functionality of a display. However, this kind of method does not reveal pixel-level
defects, and concentrates only on electrical driver-level functionality validation.

Timo Nissilä, Mikes
Kalibrointia ja mittaustiedettä Kajaanissa

MIKES on perustanut Kajaanin Renforssin rantaan UPM:n entisen paperitehtaan alueelle voiman, vääntömomentin,
suurten massojen ja nestevirtauksen kalibrointilaboratorion. Kalibrointipalvelujen lisäksi Kajaanin yksikkö tarjoaa myös
asiantuntijapalveluja edellä mainituilla suureilla, ja tekee laadukasta tutkimustyötä. Laboratorion toimintaan hyvin
soveltuvat tilat saneerattiin kuluneen talven aikana paperitehtaan aikaiseen Puristamo-rakennukseen.

Lauri Lehtinen, Lehtopuu Oy
Avoimella ohjauksella tuottavuutta ohutlevytyöhön, sähköservo korvasi hydrauliikan

Ohutlevyn työstössä on käytetty jo pitkään nopeaa hydrauliikkaa lävistyksen käyttövoimana. Siirtyminensähköiseen
toimintaan antoi kuitenkin sekä lisää toiminnallisuutta että tarkemman ohjattavuuden. Myös energian kulutus putosi
merkittävästi. Tuotenimeen Prima Power siirtyvä Finn-Power Oy on tunnettunopean lävistystekniikan edelläkävijänä.
Hydraulisissa koneissa tuhannen iskun haamuraja ylitettiin jo vuonna 1993. Uudella avoimella ohjauksella toteutetuissa
uutuusmalleissa samaan päästään myös sähköservotekniikkaan perustuvassa lävistyksessä.

Petri Koivula, Automaatioväylä
Automaation, valmistuksen ja liiketoiminnan ohjauksen järjestelmät yhtenäistyvät

Suomen Automaatioseuran valmistuksenohjausjaoston järjestämä MES-päivä järjestettiin Accenturen tiloissa. Paikalle
oli kerääntynyt yli 50 henkeä kuulemaan uusimmat tuulet järjestelmistä. Paikalle kerääntynyt suuri joukko edusti kaikkia
Suomessa itseään tärkeinä pitämiään toimijoita ja päivän aikana saattoi selvästi aistia muutoksen tuulia
toiminnanohjauksessa.  Tämänhetkinen tilanne on maailmalla selkeä toimintojen lähentyminen toiminnanohjauksen
ja prosessinohjauksen välillä.

Olli Ruosaari, Satron Instruments Oy
Kotimaista valoa sameuden mittaamiseen

Sameuden mittauksella voidaan valvoa prosessin toimintaa ja sen laatua. Kunnossapidon kannalta mittaukset voivat
säästää  suurilta kustannuksilta. Sameuden mittaamiseen käytetään erilaisia mittausmenetelmiä, esimerkiksi tässä
artikkelissa esitelty sameusanalysaattori hyödyntää valon sirontaan ja vaimenemiseen perustuvia mittausmenetelmiä.
Mittaaminen perustuu valon eri aallonpituuksiin mahdollistaen mittaamisen lukuisissa prosessisovelluksissa ja
useilla eri mittausalueilla.

Toimitus,  Automaatioväylä
Ensimmäinen Eläköön automaatio!- palkinto Neste Jacobs Oy:n työryhmälle
Ensimmäinen Eläköön automaatio! -palkinto on myönnetty Neste Jacobs Oy:n työryhmälle menestyksellisen NAPCON

(Neste Advanced ProcessControl) -ohjelmiston kehitystyöstä. Voittaja julkistettiin tänään Helsingin Messukeskuksessa
avautuneilla Automaatio 11 -messuilla. Eläköön automaatio! –palkinto myönnetään joka toinen vuosi merkittävästä ja
innovatiivisesta automaatioalan ratkaisusta. Sen myöntävät Suomen Automaatioseura ry ja Suomen Messut Osuuskunta.
Palkintosumman, 7000 euroa, lahjoittaa Suomen Messusäätiö.

Larry Pehkonen, Oy Colly Company Ab<
Teollisuudessa käytettävien öljyjen kunnon seurantaan varautuminen automaatiossa

Pyörivien koneiden kunnonvalvontaa on jo vuosikymmenet hoidettu erillisillä järjestelmillä, jotka perustuvat etupäässä
tärinämittauksiin ja niistä tehtäviin spketrianalyyseihin. Hydrauliikka- ja voitelyöljyn kunnonvalvonta on kuitenkin helppo
suorittaa myös automaatiojärjestelmillä kehittyneiden anturijärjestelmien avulla. Tri E Rabinowicz (M.I.T.) suorittaman
selvityksen mukaan  70 prosentissa laitteiden vaihtamisen tai korjaamisen syy on laitteiden pintojen kuluminen. Näistä
20 prosenttia johtuu korroosiosta ja 50 prosenttia mekaanisesta kulumisesta. Öljyjen vesipitoisuuden ja epäpuhtaus-
partikkeleiden aiheuttamia ongelmia voidaan ratkaista öljyn- ja suodattimien kunnon mittaamiseen kehitetyillä
mittausteknisillä ratkaisuilla.

Petri Koivula,  Automaatioväylä
OEM-päivät Münchenissä
Toista tuhatta osallistujaa kuudestatoista maasta kokoontui syyskuun alkupuolella Müncheniin kuulemaan mitä
uutta Schneider on  tuonut automaation konevalmistajille. Uusien EU-direktiivien takia suurimpana haasteena
konevalmistajilla on valmistettavien laitteiden energiatehokkuuden nostaminen ja energian hallinta. Schneider on
nostanut energian hallinnan tavoitteekseen kaikessa toiminnassaan.

Toimitus, Automaatioväylä
Metso avasi uuden venttiilitehtaa
n
Maailman sellusta 75 prosenttia virtaa suomalaisen Metson venttiilien kautta. Venttiilitehdas Helsingin Roihupellosta
siirrettiin Vantaalle,jotta voidaan vastata venttiilien kasvavaan kysyntään. Viime vuosien aikana Suomesta on valmistavaa
teollisuutta uusittaessa yleensä siirretty yksiköt Suomen rajojen j ulkopuolelle. Metso teki päinvastaisen ratkaisun ja
rakennutti uuden tehtaansa Vantaalle.

DI Ralf Högel, Industrie Kommunikation Högel
Automaatio vastaan halpatyövoima
Tuottavuuden jatkuva parantaminen on vuosikymmeniä vienyt työpaikkoja halvan kustannusrakenteen maihin. Suomen
ja Euroopan mahdollisuus on kehittyneen automaation hyväksikäyttö halvan käsityövoiman voittamisessa. Perinteisesti
halpaa käsityötä on pidetty  huomattavasti edullisempana kuin automaatiota. Kuitenkin kehittyneellä automaatiolla voidaan
käydä menestyksekkääseen taistoon pienten sarjojen ja monien variaatioden tuotannossa. Saksalainen kaapeli- ja
johdotusläpivientien valmistaja Hauff-Technik osoitti kehittyneellä kasaussolullaan taloudellisesti kannattavan tuotannon
olevan mahdollista myös Euroopassa.

Hannu Vartiainen, AEL
Mittaus & testaus –näyttely täytti 20 vuotta

Mittaus & testaus –näyttely järjestettiin 20. kerran AEL:ssä Helsingin Malminkartanossa. Näytteilleasettajia näyttelyssä oli
57 ja kävijöitä noin tuhat. Tällä kertaa puuttuivat ammattikorkeakoulujen ja ammattikoulujen opiskelijat. Juhlanäyttelyn
avajaisissa puhuivat AEL:n toimitusjohtaja Anne Salovaara ja Prosessori-lehden päätoimittaja Jari Peltoniemi. ”Nyt puhutaan
paljon siitä, kuinka huonosti Nokialla menee. IT-tekniikkaa pitäisi hyödyntää vielä voimakkaammin muilla aloilla, esimerkiksi
konetekniikan puolella, josta on häviämässä paljon osaamista eläköitymisen myötä”, Peltoniemi totesi. Salovaaran arvion
mukaan myös palveluliiketoiminnan kehittämisessä olisi paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.