Lehti 7-2003 (Kenttäväylät ja -laitteet)

Pääteemana kenttäväylät ja -laitteet

Antti Heljo, Emerson Process Management Oy
 K.I.S.S.
Totta tai ei, mutta yleisesti on vallalla käsitys, että Suomen prosessiteollisuuden automaatioaste on yksi maailman korkeimmista. Onko meillä siis enää mitään parannettavaa nyt, kun edistykselliset säätötoiminnot kuten malliennustavat säätölohkot, neuroverkot jne. ovat muodotuneet modernien automaatiojärjestelmien perustyökaluksi – vai olisiko sittenkin joku realiteetti jäänyt vielä huomioimatta?

 Martti Hakonen, Emerson Process Management Oy
Instrumentoinnin kenttäväylät – tilannekatsaus
Instrumentoiniin kenttäväyläteknologiat ovat olleet markkinoilla viitisen vuotta. Miten ne on otettu käyttöön, mitä on opittu? Mitä haasteita ja ongelmia ne ovat tuoneet mukanaan ja kuinka jatkaa eteenpäin? Mitä tarjolla instrumenttiväyliksi?

  Keijo Heikkinen, Siemens Osakeyhtiö, A & D
PROFIsafe luo uuden väylästandardin
Turvatekniikan merkitys kasvaa jatkuvasti automaatiossa. Automaation on oltava entistä turvallisempaa ihmisille, koneille ja ympäristölle. Samaan aikaan automaation tehokkuuden ja luotettavuuden on lisäännyttävä.

 Tero Pyykkö, Siemens Osakeyhtiö, A & D
CBA – Component Based Automation
CBA eli komponenttipohjainen automaatiojärjestelmä on uudenlainen tapa toteuttaa tuotantolinjan automaatio. Siinä ei enää käytetä keskitettyä ohjausta. Lähtökohtana on, että jokainen linjan osakokonaisuus on itsenäinen yksikkö – komponentti.

 
 Katsaus kenttäväylätarjontaan

Oheisissa taulukoissa on yhteenveto instrumentoinnin kenttäväylälaitteiden ja -järjestelmien tämänhetkisestä tarjonnasta maailmalla. Tiedot on kerätty ja koostettu 18.10.2003 Emerson Process Management Oy:ssä.

 Lauri Lehtinen, Lehtipuu Oy
Ethernet kenttäväylänä
Kenttäväylän tehtävät voidaan sälyttää myös teollisuus-Ethernetin harteille. Ratkaisu on jo yleistynyt Amerikassa, ja siitä on myös ensimmäinen suomalainen sovellus.

  Pekka Kivilahti, Kotkan ammatillinen koulutuskeskus, aikuiskoulutus
Lisää osaajia prosessiteollisuuden vientiprojekteihin – tietoa myös alalla jo toimiville
Metsä- ja paperiteollisuuden tuotantoprosessit ovat monimutkaisia ja vaativia hallita. Näiden teollisten prosessien laitteistojen kehittämisessä ja automatisoinnissa on suomalaisten yritysten panos ollut merkittävä. Alan tietämys on maassamme korkea, ja suomalaisilla yrityksillä on asiakkaita ympäri maailmaa. Tekniikan ja automaatiosovellusten kehityksen seuraaminen vaatii yritysten työntekijöiltä jatkuvaa uuden tiedon omaksumista ja kouluttautumista. Yrityksiltä vaaditaan nopeaa reagointia tarjouspyyntöihin ja niillä tulee olla tarvittavat henkilöstöresurssit käytössään toteuttaa saamansa projektit.

 Juhlavieraana Ilkka Porkka
Menetyksistä menestykseen
Kymmenen vuotta sitten kotkalainen Aupal Oy ajettiin emoyhtiö Elektrounionin mukana konkurssiin, vaikka toiminta oli voitollista ja täystyöllisyys turvattu. Markus Olsson, Harri Horto ja Tuomo Pesari eivät jääneet murehtimaan vanhaa yhtiötä, vaan perustivat kokemuksen ja ammattitaidon tuomalla varmuudella omat yrityksensä hoitamaan sähkö- ja automaatiolaitekauppaa, kojeistojen valmistusta ja sähköurakointia. 7.11.2003 vietettiin Auser Oy:n, Aubox Oy:n ja ITP-Sähkö Oy:n 10-vuotisjuhlia menestyksen merkeissä.