Lehti 7-2006 (Kenttäväylät)

 Nimiö: Petri Koivula, päätoimittaja
Erilaisuudessa on rikkauden alku
Automaatioihmiset ovat aina tienneet mitä tarkoittaa olla usean eri tekniikan rajapinnassa. Näiden eri tekniikanalojen asiantuntijat ovat perehtyneitä omaan erikoisalaansa syvällisesti ja he katsovat kokonaisuuttakin oman alansa kautta. Automaatioihminen joutuu katsomaan omaa alaansa, automaatiota useimmiten muiden alojen ja automaation yhteisestä vinkkelistä.

Pääkirjoitus: Hannu Toroi, HAntor-Mittaus Oy
Toivomuslistalla lisää käyttäjien kannanottoja kenttäväylistä
Jo tämän lehden perustamisen aikaan oli puhuttu pitkään automaatioväylien tulemisesta.
Lehden nimikin viittaa vahvasti siihen. Keskustelua on siis käyty jo vuosikymmeniä, vähän kuin metron jatkamisesta Espooseen.

Jouni Pohjola, Metso Endress + HAuser Oy
Kenttäautomaation digiajan kunnossapito
Muutos analogisesta signaalinkäsittelystä digitaaliseen on tuttua meille kaikille. Matkapuhelimen muuttuminen NMT:stä  ja GSM-tekniikkaan tapahtui yli kymmenen vuotta sitten. Kukaan tuskin enää muistaa aikaa. TV-lähetysten digitalisoiminenkin on loppusuoralla. Kohisevat analogiset TV-lähetykset ovat kohta historiaa. Prosessiautomaation mittauksissa on edelleenkin käytössä analogista tiedonsiirtoa. 

Matti Pulkkinen, Honeywell Oy
Honeywell tähtää strategiseen kumppanuuteen
Honeywellin kumppanuuteen keskittynyt tapahtuma veti Kuopion Microteknian pääauditorion täyteen kuulijoita eri puolilta Suomea. Tilaisuudessa Honeywellin toimitusjohtaja Timo Saarelainen puntaroi automaatiomaailman muutoksia pitkällä aikavälillä ja ennakoi automaatiopalveluiden strategisen merkityksen kasvavan entisestään markkinoiden paineessa.

Martti Hakonen Emerson Process Management Oy
Kenttäsäätö haastaa luotettavuudellaan
Säätötoiminnon sijainti jatkuvissa prosesseissa herättää vahvoja mielipiteitä. Poikkeavat ratkaisut tuomitaan usein asiaan paneutumatta. Tässä artikkelissa tarkastellaan kenttäsäädön tarjoamia mahdollisuuksia parantaa automaation toimintavarmuutta.

Petri Koivula, Yoso Oy
Kenttäväylä lisännyt suunnittelijoiden yhteistyötä
Automaatio- ja sähkösuunnitteluun on kenttäväylien myötä tullut enemmän tarvetta standardeille, ohjeille ja ohjelmoinnin määrittelyille. Suunnittelussa kenttäväylä on huomioitava suunnittelun ensiaskeleista lähtien. 

Matti Sundquist, Ylitarkastaja, Uudenmaan työsuojelupiiri
Turvaväylät tarkastelussa
Digitaalisen tiedonsiirron turvallisuusnäkökohtia pohdittiin marras-joulukuun vaihteessa pidetyssä Automaatioseuran turvallisuusjaoston turvallisuusseminaarissa. Markkinoille tuodaan uusia entistä monipuolisempia automaatiojärjestelmiä ja myös turvallisuuteen liittyvässä kone- ja laiteautomaatiossa ovat elektroniset turvareleet, turvaväylät, ohjelmoitavat turvalaitteet ja langaton ohjaus nopeasti yleistyneet.

Mikko Pitkänen ja Pyry Grönholm, Prosys pms ltd
Verkkoraportointi laajentaa tiedonjakelua
Asiakaskohtaisilla www-raportointijärjestelmillä voidaan yrityksen intranetissä seurata haluttuja asioita helposti ja läpinäkyvästi. Toimittajille ja asiakkaille voidaan tarvittaessa laatia omat extranet-näkymät heidän tarvitsemaansa tietoon.

Hannu Toroi, Hantor-Mittaus Oy
Pinnan tasolta-sarja
Katsaus kiintoaineiden pintakytkimiin
Automaatiotason nosto prosessissa lisää mittauksen ja valvonnan tarvetta. Mittaustekniikan artikkelisarjan tämänkertainen aihe käsittelee kiintoaineen ja irtomateriaalin pinnanmittausta.

Antti Heljö, Emerson Process Management Oy
Automaatioväylän tekijät esittäytyvät
Sarjassamme lehden tekijät -esittäytyvät, on vuorossa Automaatioväylän hallituksen puheenjohtaja Antti Heljö.

Eduard Grollmus, G+R Grollmus + Ripp GmbH
Maksuton, netistä ladattava konfiguraattori Simatic ET200:lle
Siemensin hajautettua Simatic ET200 -periferialaitteistoa laajennetaan jatkuvasti. Nyt käytössä on ET200 konfigiraattorin versio 5. G+R Grollmus + Ripp GmbH:n Siemensille kehittämä konfigurointityökalu tarjoaa käyttöliittymän, jolla voidaan luoda myös monimutkaisia ET200-järjestelmiä.

Seppo Hyvönen. Mipro Oy
Kompostitehtaan automaatio
Päijät-Hämeen alueen biojätteet ja puhdistamolietteet kompostoidaan uuden sukupolven kompostointilaitoksessa. Laitos muuttaa biojätteen ja lietteen ekologisesti kestävien periaatteiden mukaisesti hygieeniseksi ja stabiiliksi kompostiksi 3 – 6 viikossa.
Prosessien, laitosrakennuksen, koneistojen, sähkön ja automaation suunnittelemiseen ja rakentamiseen osallistui viisi eri yhtiötä Suomesta ja Itävallasta. Kompostointilaitos täytti v. 2005 ensimmäisenä Euroopassa eläinsivutuoteasetuksen mukaiset käsittelyvaatimukset.

Sinikka Hieta-Wilkman, Tinni Karakorpi, SESKO
Standardien tuntemus kuuluu perusammattitaitoon
Tekniikan ammattilainen joutuu jatkuvasti tekemisiin omia työtehtäviään koskevien standardien kanssa. Yritykset edellyttävät tekniseltä henkilöstöltään standardien hallintaa, sillä standardit ovat yritykselle strateginen kilpailutekijä.

Lauri Kinnunen, Teknotietämys Oy
Kannolta tehtaan ovelle
Puunhankintaketjun päästöt tarkkaan selville
Jyväskylän ammattikorkeakoulu on kehittänyt ja mallintanut mittausjärjestelmän, jonka avulla puunhankintaketjun energian ja käyttöaineiden kulutus sekä päästöt on mahdollista selvittää entistä tarkemmin.

Automaatioväylä, toimitus
Vuoden 2006 automaatioväylä-lehtien sisällysluettelo
Automaatioväylä-lehtien vuoden 2006 artikkelit löytyvät nyt helposti yhden lehden sisällysluettelon kautta.