Lehti 7/2009 ( Automaatio uusiutuvan energian tuotannossa)

Päätoimittajalta
Uusiutuvasta energiasta automaation tuleva tukijalka

Uusiutuvan energian mahdollisuudet automaatioalalle ovat lähes mittaamattomat ja täysin hyödyntämättömät. Automaatioala on panostanut ainoastaan konventionaalisen tekniikan käyttämiseen uusiutuvalla raaka-aineella esimerkiksi energian tuotannossa. Hajautetun tuotannon ohjauksessa voidaan kehittää uusia ohjausmalleja, joiden avulla valtakunnallinen energiantuotanto ja kulutus paremmin kohdennettaisiin.

 

Pääkirjoitus
Matti Lievonen Neste Oil Oyj
Uusiutuvaa energiaa liikenteeseen

Uusiutuvien polttoaineiden kysyntä kasvaa. Taustalla on halu vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja öljyriippuvuutta sekä parantaa huoltovarmuutta. Uusiutuvat raaka-aineet ovat kuitenkin kalliimpia kuin raakaöljy, joten tällä hetkellä uusiutuvien polttoaineiden kysynnän kasvu perustuu pitkälti lainsäätäjän asettamaan velvollisuuteen lisätä tietty bio-osuus liikennepolttoaineisiin. Suomessa bio-osuus on tänä vuonna 4 prosenttia.

 

Alpo Tuomi

Ohjattua toimintaa polttoaineen vastaanotosta tuottojen ja kustannusten jakoon Voimalaitosten kustannusten ja tuottojen seuranta voidaan aloittaa raakaainetoimituserän lämpöarvon laskennasta. Tällöin energiaosuuksien laskutus perustuu yhä enemmän todelliseen mittaustietoon, joka  voidaan tuottaa automaatiojärjestelmän avulla.

 

Petri Koivula
Energiansäästö kiinnostaa teollisuutta

Suomen teollisuus on nostanut ansiokkaasti valmistuksen tehokkuutta ja nyt on vuorossa energiankäytön tehostaminen. Varsinkin uusiutuvan energian käyttö tulee nousemaan uuteen mittaluokkaan.  Teollisuus on tehnyt energiansäästösopimuksia, jotka perustuvat energiakatselmuksiin ja niissä havaittuihin hyvien ratkaisujen toteutukseen. Lempääläläinen liima-alan erikoisosaaja Kiilto Oy palkittiin syksyn aikana Motivan Vuoden uusiutuva energiateko -palkinnolla.

 

Eetu Helminen
Vanajan voimalaitoksen uudet aivot lisäävät elinikää 

Automaatiojärjestelmän uusinnalla voidaan parantaa voimalaitoksen tuottavuutta ja käyttövarmuutta merkittävästi. Näin tehtiin Hämeenlinnassa. Vattenfallin Vanajan voimalaitos tuottaa sähköä ja kaukolämpöä Hämeenlinnan talousalueen asukkaille ja yrityksille. Voimalaitos on saanut elämää piristävän ruiskeen, kun Vattenfall on investoinut voimalaitokseen rakentamalla uuden biokattilan sekä biopolttoaineen syöttöjärjestelmän.

 

Anni Mikkonen
Suomen tuulivoimanäkymiä

Suomen uusien vientituotteiden joukossa tuulivoimaan liittyvät laitteet ovat suuri mahdollisuus ja potentiaali. Kiinnostus tuulivoimaa kohtaan on kasvanut viime vuosina, osittain energian hinnan nousun myötä, mutta ennen kaikkea ihmisten ympäristötietoisuuden lisääntymisen vuoksi.

 

Petri Koivula
Aurinkoenergiaa automaattisesti

Energian säästö ja uusiutuvan energian käyttö automatisoituu. Varsinkin rakennusten automatisoidut lämmitysjärjestelmät ovat hyviä säästäjiä. Sisätilojen ja käyttöveden lämmitykseen energia voidaan ottaa vaivattomasti ulkoilmasta. Rakennusten energian saanti voidaan automatisoida ja säästää samalla huomattavasti talon energiakustannuksista. Rakennuksiin otetaan korvausilma yleensä suoraan ulkoa ilmastointijärjestelmään ja poistoilma puhalletaan ulos lämmön talteenoton kautta.

 

Jussi Kummu, Petri Koivula
Lämpöpumppu osana taloautomaatiota

Lämpöpumpuista on puhuttu vuosia ja kinattu niiden ominaisuuksista. Miten niihin pitäisi suhtautua ja onko niistä hyötyä? Nykyaikaiseen energianhankintaan kuuluu oleellisena osana uusiutuvan energian  käyttäminen. Yhtenä vaihtoehtona on lämpöpumpun asentaminen osaksi talon lämmitysjärjestelmää. Lämpöpumppumarkkinat voidaan jakaa kahteen suurempaan osa-alueeseen: pientalojen lämpöpumput ja ja suurten kiinteistöjen lämpöpumput. Suomen lämpöpumppuyhdistyksen teknisenä neuvojana vuosia toiminut Jussi Kummu, joka nykyisin toimii asiantuntijana NIBE-Haatolla, on havainnut runsaasti vääriä oletuksia, kun suunnitellaan rakennusten energiatehokkuuden parannusta lämpöpumppujen avulla.

 

 

Petri Koivula
Seitsemän helmasyntiä Marjut Aho

Tämän vuodenAutomaatioväylä on tuonut esille eri vaiheissa uraansa olevia automaation parissa työskenteleviä naisia. Sarjan päättää Neste Oil Naantalin jalostamolla työskentelevän Marjut Ahon haastattelu. Nuoresta iästään huolimatta Marjut on kerennyt saamaan melkoisen kokemuksen prosessiautomaatiosta eri näkökulmista. NykyinenNeste Oil on Marjutin kolmas työpaikka vuonna 2004 TKK:lta valmistumisen jälkeen, ensimmäisenä oli Neste Jacobs ja sitten Rintekno-ryhmään kuuluva Systecon Oy.

 

Mika Koskenoja
Differentiaaliyhtälöt ovat tekniikan ja talouden perustyökaluja

Tekniikassa ja talouselämässä esiintyy lukematon määrä ongelmia, jotka voidaan muotoilla differentiaaliyhtälöiden avulla. Esimerkkejä löytyy niin teollisuusprosesseista kuin yrityksen kasvuun ja tuottoon liittyvistä kysymyksistä. Ongelmat ratkeavat yhtälöiden ratkaisujen löytymisen myötä.

 

Kaj Walden
Automaatio 1880-luvulla – oliko semmoista?

Monelle mielikuva elämästä reilu 100 vuotta sitten on maaseutu, hevoset ja puiset työkalut. Käynti jossakin kotiseutumuseossa yleensä vahvistaa tätä käsitystä. Ulvilassa on kuitenkinhöyryvoimamuseo, joka antaa aikalailla erilaisen kuvan tekniikasta ajalta, jolloin autoa ei ollut vielä keksitty ja liikuttiin hevosella.

 

Seppo Kuikka
OPC-teemapäivän antia

Automaatioseuran OPC-toimikunnan tavoitteena on edistää suomalaista automaatioalan opetusta, tutkimusta ja yritystoimintaa muun muassa järjestämällä vuosittain OPC-teemapäivä.

 

Martti Hakonen
Jaosten monipuolinen yhteisseminaari

Ryhmäkuva palelevista osallistujista Suomen Automaatioseuran Simulointi-, Turvallisuus- ja Voimalaitosjaokset järjestivät marraskuussa kahden päivän teemaseminaarin ”Automaatiolla tehokkuutta ja luotettavuutta energian tuotantoon”.