SMCia’08

Miika Rajala, Tampereen teknillinen yliopisto, Systeemitekniikan laitos

SMCia’08 – 2008 IEEE Conference on Soft Computing in Industrial Applications

SMCia’08 -konferenssi järjestettiin Muroranissa, Japanissa, kesäkuun 25.-27.2008. Konferenssi keskittyi ns. soft computing-menetelmiin ja pääosassa olivat teollisuuden sovellukset. Konferenssissa olikin runsaasti esityksiä sumeisiin menetelmiin ja geneettisiin algoritmeihin sekä niiden sovelluksiin liittyen. Erityisesti kuvankäsittelyn, psykologian, biologian, ja erilaisten verkkojen sovelluksia käsiteltiin konferenssissa. Ehkä konferenssilta olisi kuitenkin odottanut vielä enemmän esityksiä teollisiin sovelluksiin liittyen.

Konferenssi oli kolmepäiväinen, joista jokaisena pidettiin suullisia esityksiä – postereita ei konferenssissa ollut esillä. Papereita konferenssiin oli hyväksytty yhteensä 78 kappaletta 105 lähetetystä ja papereita oli konferenssiin lähetetty yhteensä 16 maasta.

Plenary-esityksistä Doshisha University -yliopistossa, Japanissa, työskentelevä Michio Sugeno piti esitelmän aiheesta: "Advances in Theory of Preferences". David E. Goldberg, University of Illinois -yliopistosta, esitelmöi aiheesta ” Not Your Grandmother's Genetic Algorithm”, joka käsitteli geneettisten algoritmien kehitystä ja painotti niiden tehokkuutta käytännön sovelluksissa, esimerkkinä niiden soveltamisessa yli miljardi muuttujaa sisältävään optimointitehtävään. Lisäksi Nikhil R. Pal, Indian Statistical Institute -yliopistosta, Intiasta, puhui aiheesta ”Selection of Sensors/Features: Neural and Fuzzy Approaches, and industrial applications”. Esityksessä keskityttiin siihen, kuinka teollisissa sovelluksissa valtavasta määrästä mittaussensoreita voidaan neuroverkkojen ja ensinnäkin sumeiden menetelmien avulla poimia tärkeimmät sensorit ja kuinka menetelmillä voidaan toisaalta havaita huonosti toimivat sensorit ja eliminoida niiden vaikutukset systeemin ulostuloon. Menetelmien etuna on erityisesti sensoreiden yhtäaikainen käsittely, jolloin ne pystyvät huomioimaan myös sensoreiden välisiä epälineaarisia riippuvuuksia.

Oma esitykseni konferenssissa oli aiheesta ”Heavy Loading Effects in Networked Systems”. Esitys käsitteli lokaalien ja globaalien kuormituksien vaikutuksia verkottuneiden järjestelmien kokonaiskäyttäytymiseen. Erityisesti tutkimuksen sovelluksena on käytetty televerkkoja, joita on mallinnettu Markovin satunnaiskenttämallien avulla. Kyseisessä esityksessä satunnaiskenttämalleja simuloitiin MCMC-menetelmillä. Simuloimalla voidaan havaita kovan kuormituksen alaisen, hyvin toimivan, verkon olevan herkkä jopa hyvin pienille kuormitusmuutoksille – sopiva muutos voi jopa kaataa koko verkoston ja siten huonontaa merkittävästi verkkopalvelun laatua, sekä aiheuttaa kustannuksia verkko-operaattorille.

Kokonaisuudessaan konferenssi oli hienosti järjestetty; kaikki eteni aikataulussa ja apua oli tarvittaessa saatavana vaikka koko joukolta paikallisia avustajia. Lounaalla tosin oli samaa ruokaa, nakkeja ja lohkoperunoita, joka päivä tarjolla, joka ehkä hieman kyllästytti. Mutta varsinaisella konferenssi-illallisella pääsikin sitten maistelemaan monia Japanilaisen keittiön herkkuja.

Konferenssipaikka, Muroran, sijaitsee pohjoisella Hokkaidon saarella, jonka ehkä tunnetuin kaupunki on Sapporo. Saarella on myös kohtuullinen talvi ja ainakin paikallisilla vuorilla pääsee talvella kuulemma myös hiihtämään. Muroran on Tamperetta selvästi pienempi vanha teollisuuskaupunki, jossa edelleen toimii ainakin pari suurta terästeollisuusyritystä, ja joka nykyään toimii saaren yhtenä pääsatamista. Kaupunki itsessään oli varsin karu ja Muroranin vanha keskusta oli hyvin alkeellisen oloinen. Sen lisäksi kaupungista löytyi myös uudempi keskusta, jossa konferenssi oli järjestetty. Terästehtaiden lisäksi kaupungista löytyi kuitenkin rannikolta varsin kaunistakin luontoa.