The Tenth World Congress on Biosensors

Anne Ala-Pöntiö, Tampereen teknillinen yliopisto

Shanghai, Kiina, 14.-16.5.2008

Maailman bioanturiasiantuntijat kokoontuivat toukokuun puolivälissä Shanghaissa järjestetyssä konferenssissa, jonka ohjelma koostui yli 100 suullisesta esityksestä ja noin 500 posteriesityksestä. Esitysten aiheet vaihtelivat immunomäärityksistä ja entsyymisensoreista aina kokonaisia eläviä soluja sensorielementteinä hyödyntäviin bioanturisovelluksiin.

”The Tenth World Congress on Biosensors” järjestettiin Shanghaissa, Kiinassa 14.-16.5.2008. Konferenssipaikaksi oli valittu Shanghai International Convention Centre, joka sijaitsee Huangpu-joen itäpuolella pilvenpiirtäjien ympäröimänä, aivan kuvauksellisen televisiotornin tuntumassa. Tampereen teknilliseltä yliopistolta (TTY) konferenssiin osallistuivat professorit Jukka Lekkala ja Matti Karp sekä tutkijat Anne Ala-Pöntiö ja Nina Virolainen.

Nanobioanturit tulevat

Konferenssia edeltävänä päivänä järjestettiin nanobioantureita käsittelevä Pre-Congress Workshop. Tilaisuudessa käsiteltiin nanobioantureiden valmistustekniikoita, ominaisuuksia ja potentiaalisia sovelluksia. Workshop antoi hyvän yleiskuvan nanobioantureihin keskittyvän tutkimuksen nykyisestä tilanteesta ja tasosta maailmalla. Erityisesti esille nousivat aptameereihin eli spesifisesti kohdemolekyyleihinsa sitoutuviin oligonukleotidikoettimiin perustuvat tunnistustekniikat. Sovelluksia löytyi muun muassa syöpäkudoksen tunnistamisesta aptameerien avulla.

Intensiivinen konferenssiohjelma

Kolmepäiväinen konferenssi piti sisällään yli 100 suullista esitystä ja noin 500 posteriesitystä. Suullisia esityksiä pidettiin rinnakkain kolmessa salissa. Sessioiden välillä pidettyjen taukojen aikana tutustuttiin postereihin. Posterit oli jaettu kolmeen ryhmään, joista jokainen oli esillä yhden päivän. Posterisessioiden aikana posterien tekijöitä saattoi haastatella itseään kiinnostavista aiheista. Valtavan laajan tarjonnan vuoksi kiinnostavien esitysten välillä oli usein tehtävä kompromisseja, ja konferenssipäivät kuluivat hyvin intensiivisesti eri esitysten välillä sukkuloiden. Torstaina järjestettiin konferenssi-illallinen Huangpu-joella risteilevällä jokilaivalla, josta oli komeat näkymät valaistujen pilvenpiirtäjien muodostamaan betoniviidakkoon.

Suullisissa esityksissä oli aiheita hyvin laajalta alueelta vaihdellen immunomäärityksistä ja entsyymeihin perustuvista bioantureista nanomateriaaleihin, optisiin biosiruihin ja bioelektroniikkaan. Lisäksi esillä oli muun muassa erilaisten bioanturijärjestelmien integrointia, proteomiikkaa, geneettisten fuusioproteiinien käyttöä bioantureissa sekä kaupallisten bioantureiden kehittämistä. Kaiken kaikkiaan konferenssin laajasta ohjelmistosta löytyi varmasti kiinnostavia esityksiä jokaisen tutkijan makuun.

Yksi mieleenpainuvimmista esityksistä käsitteli kemiallisesti muokattujen hologrammien käyttöä bioantureina. Erityistä näissä antureissa on se, että ne sisältävät samanaikaisesti sekä analyytin tunnistavan elementin että reportterina toimivan optisen ilmaisimen. Antureina käytettävät hologrammit ovat halpoja, kertakäyttöisiä ja massatuotantoon soveltuvia. Niiden avulla voidaan tunnistaa muun muassa ioneja, kaasuja, entsyymejä, vasta-aineita ja jopa kokonaisia soluja. Lisätietoa hologrammeihin perustuvista bioantureista löytyy Cambridgen yliopiston sivustolta osoitteesta http://www.biot.cam.ac.uk/crl/crl6.html sekä Smart Holograms -yrityksen sivustolta osoitteesta: http://www.smartholograms.com.

Oma posterini liittyi elävien bakteerisolujen käyttöön tunnistavina elementteinä biomittauksissa. Geenitekniikan keinoin muokatut solut kykenevät tunnistamaan tiettyjä aineita ja ilmaisemaan niiden läsnäolon lähettämällä näkyvää valoa, bioluminesenssia. Tällaisia bioanturisoluja tutkitaan TTY:n biotekniikan laboratoriossa. Tavoitteenamme on miniatyrisoida ja automatisoida nykyinen työläs ja tarkkaa laboratoriotyötä vaativa tekniikka kannettavan mittalaitteen muotoon. Posteri herätti muissa tutkijoissa huomattavaa mielenkiintoa, ja posterisessio kului nopeasti kiinnostuneiden kysymyksiin vastaillessa ja käyntikortteja vaihdellessa.

Kontrastien kaupunki

Matkan aikana ehdittiin myös tutustua kaupungin nähtävyyksiin. Kävimme vanhassa kaupungissa harjoittelemassa tinkimisen jaloa taitoa sekä ihastelemassa kiinalaista arkkitehtuuria ja silmiä hivelevää Yu Garden -puutarhaa. Konferenssikeskuksen vieressä kohoavasta televisiotornista avautui vaikuttava panoraama koko kaupungin ylle. Korkeita pilvenpiirtäjiä näkyi silmän kantamattomiin, kunnes kauimmaiset hävisivät savusumuverhon taakse. Shanghaissa voi kokea uskomattoman kontrastin virtaviivaisten pilvenpiirtäjien ja ränsistyneiden köyhälistökorttelien välillä. Bambun varsista viritetyt rakennustelineet keskeneräisten kerrostalojen ympärillä herättivät meissä suomalaisissa erityistä kummastusta.

Tutkijayhteistyötä Shanghaista

Konferenssin jälkeisenä maanantaina vierailimme Shanghai Jiao Tong -yliopistolla mikro- ja nanotekniikan instituutissa. Kampus sijaitsi kaupungin laidalla noin tunnin ajomatkan päässä moottoritietä pitkin. Kampuksen suuret ja vihreät puistot olivat tervetullutta vaihtelua keskustan korkeisiin pilvenpiirtäjiin. Esittelimme yliopiston edustajille omaa tutkimustamme, ja he vastaavasti kertoivat omista projekteistaan sekä esittelivät meille hyvin vaikuttavat laboratorionsa ja puhdastilansa. Laboratorioita oli paljon, ja ne olivat siistejä ja hyvin varustettuja. Suurimman vaikutuksen meihin teki valtava puhdastila, joka oli jo puolillaan kalliita tutkimuslaitteita, ja lisää oli kuulemma tulossa. Vierailu yliopistolle oli erittäin kannattava, koska Jiao Tongin tutkijoiden projekteista löytyi paljon yhtymäkohtia TTY:llä tehtävään tutkimukseen. Vierailun päätteeksi suunniteltiin jo monenlaista yhteistyötä ja tutkijavaihtoa yliopistojen välille. Jian Tongin suurelle ja viihtyisälle kampukselle kelpaisi kyllä lähteä tutkijavaihtoon.