Automaatioväylä

Automaatioväylä-lehden julkaisija ja kustantaja on Automaatioväylä Oy, jonka omistaa Automaatiosäätiö.
Lehti toimii Suomen Automaatioseura ry (SAS) ja Suomen Mittaus- ja Säätöteknillinen Yhdistys (SMSY) jäsenlehtenä.
Molemmat yhdistykset ovat valtakunnallisia, puhtaasti ammatillisia, aatteellisella pohjalla toimivia yhdistyksiä, joiden tarkoitus on toimia yhdyssiteinä mittaamisen, säädön ja automaation parissa työskenteleville ihmisille.

Automaatioväylä toimii automaatioalan ammattilehtenä, jota luetaan ja säilytetään. Seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvän lehden teemoissa käsitellään alan uusia menetelmiä, niiden sovelluksia ja kehitystrendejä. Kirjoittajina ovat tutkimusta, koulutusta, yrityksiä ja käyttäjiä edustavat asiantuntijat. Muilla vakiopalstoilla käsitellään automaatioalan uutisia ja tapahtumia, uutuustuotteita, niiden soveltamista sekä järjestö- ja henkilöuutisia.

Automaatioväylä on maamme ainoa varsinainen automaatioalan julkaisu. Julkaisijajärjestöjen jäsenten lisäksi lehti menee monille teollisuus- ja liikeyrityksille, ammatti-instituuteille ja korkeakouluille sekä muille alalla toimiville ammattilaisille.