Automaatioväylä 1/2021 on ilmestynyt

Lehdessä juttuja muun muassa seuraavista aiheista:

Ennakoiva analytiikka kunnossapidossa
Optimaalista vaaleuden hallintaa pehmopaperissa
Konenäkömittaukset laadunvarmistuksessa
Akkuvalmistajan kannattaa panostaa säätöön
Q-vahvistusoppiminen optimisäädössä
Kohti hiilineutraalia tavoitetta
Automaatioratkaisuja teollisuuden käyttöön
Automaatioalan vaikuttaja: Peter Ylén
Cobotti tehostaa tuotantoa
Yhteistyörobotiikkaa Etelä-Pohjanmaalla
Käynnissäpitotoimikunta esittäytyy

Nykyisen käytännön mukaisesti lehden verkkoversio löytyy paperilehdessä olevasta QR-koodista.
Näille kotisivuille linkki verkkolehteen tulee seuraavan lehden ilmestymisen aikoihin.

Verkkolehtiin pääsee myös etusivulta klikkaamalla lehden etusivun yläosan palkkia.