Automaatioväylä 2/2021 on ilmestynyt

Lehdessä juttuja muun muassa seuraavista aiheista:

Älykkäästi kohti kestävää rakentamista
Yritysten yhteiskunnallisenvastuun nousu
Aiheuttaako robotiikka työttömyyttä?
Robotit näkevät enemmän
TRINITY kehittää robotiikkaa pk-yrityksille
Energianhallintaratkaisulla tehokasta sähkönhankintaa
Kunnonvalvontametodien arvontuotto
Vaikuttaja Veijo Happonen

Nykyisen käytännön mukaisesti lehden verkkoversio löytyy paperilehdessä olevasta QR-koodista.
Näille kotisivuille linkki verkkolehteen tulee seuraavan lehden ilmestymisen aikoihin.

Verkkolehtiin pääsee myös etusivulta klikkaamalla lehden etusivun yläosan palkkia.