Automaatioväylä 3/2021 on ilmestynyt

Lehdessä juttuja muun muassa seuraavista aiheista:

Kansainvälinen prosessiturbo
Digitaalinen malli on askel kohti AR:ää
Robotit ja konenäkö apuna elektrolyysiprosessissa
Kiertotalous kukoistaa Jyväskylässä
Energiajaos esittäytyy
Simuloinnilla merkittäviä säästöjä
Teollinen työ muuttuu
Kohti tiedolla johtamista
Projektityö tutuksi
Robottien etähallinta
Vaikuttaja Hans Aalto

Nykyisen käytännön mukaisesti lehden verkkoversio löytyy paperilehdessä olevasta QR-koodista.
Näille kotisivuille linkki verkkolehteen tulee seuraavan lehden ilmestymisen aikoihin.

Verkkolehtiin pääsee myös etusivulta klikkaamalla lehden etusivun yläosan palkkia.