Automaatioväylä 3/2022 on ilmestynyt

Lehdessä juttuja muun muassa seuraavista aiheista:

Oulun osaaminen on muutakin kuin tietoliikennettä
Tietoturvan standardoinnista
Aikaa kestäviä ratkaisuja
Euroopan teollisuus on muuttumassa autonomiseksi
Tulostetut komponentit
Robotiikka ja ohjelmointi opetuksessa
Kestävää kehitystä edistävät ratkaisut
Vaikuttaja: Markku Tyynelä

Nykyisen käytännön mukaisesti lehden verkkoversio löytyy paperilehdessä olevasta QR-koodista.
Näille kotisivuille linkki verkkolehteen tulee seuraavan lehden ilmestymisen aikoihin.

Verkkolehtiin pääsee myös etusivulta klikkaamalla lehden etusivun yläosan palkkia.