Automaatioväylä 5/2020 on ilmestynyt

Lehdessä juttuja muun muassa seuraavista aiheista:

Data tiedoksi ja päätöksenteon tueksi
Teollisuusrobottien tilastot 2019
Teollisuusprosessien Digital Twins
Vaateteollisuus meni metsään
Sähköverkon alitaajuussuojaus muuttuu
Kestävä ja kilpailukykyinen Suomen teollisuus
Haastavien teollisuusprosessien sensorointi ja tiedonkeruu
Automaatioalan vaikuttaja (Matti Vilkko)

Nykyisen käytännön mukaisesti lehden verkkoversio löytyy paperilehdessä olevasta QR-koodista.
Näille kotisivuille linkki verkkolehteen tulee seuraavan lehden ilmestymisen aikoihin.

Verkkolehtiin pääsee myös etusivulta klikkaamalla lehden etusivun yläosan palkkia.