Automaatioväylä 6/2018 on ilmestynyt

Lehden teema on Prosessiautomaatio ja kenttälaitteet.

Alla on poimintoja sisällysluettelosta

Mittaustekniikka Curlingin apuna
Teollisuuden renessanssi
Robotisaation ja automaation vaikutukset Suomelle 2030
Automaation paljon vartijat
Data in Facility & Energy Applications
Optista optimointia prosessimittauksiin

Nykyisen käytännön mukaisesti lehden verkkoversio löytyy nyt paperilehdessä olevasta osoitteesta. Näille kotisivuille linkki verkkolehteen tulee noin kuukauden päästä.

Edellisen numeron 5/2018 verkkkolehti löytyy tästä