Automaatioväylä 6/2021 sisältää myös Robotiikkatilastot -liitteen

Uusimmat robotiikkatilastot julkaistu.

Robotiikan tilastot ovat perinteisesti kiinnostaneet oppilaitoksissa ja tuotannon parissa toimijoita, sillä ne antavat kuvan valmistavan teollisuuden tilanteesta.

Suomen Robotiikkayhdistys julkaisi alkuaikoinaan Robotiikan vuosikirjaa, jossa esiteltiin robottisovelluksia ja alan tilastoja. Julkaisu oli suosittu aikana, jolloin tietoa teknisistä uutuuksista ei ollut yhtä helppoa löytää kuin nykyisin.

Automaatioväylä lehden avustuksella vuosikirjan idea jatkuu nyt  Robotiikkatilastot lisäosan muodossa, jonka löydät uusimman lehden välistä ja lehden sähköisestä arkistosta www.automaatiovayla.fi/lehti/robotiikkatilastot/

Lehdessä 6/2021 on muita juttuja muun muassa seuraavista aiheista:

Autoalan ohjelmistokehitys
Piensarjatuotannon tulevaisuus
Akkuteollisuudella maailmankartalle
Kokoonpanosovellus automatisoituu cobotilla
MURO-operaattorimalli mullistaa
Automaatioalan vaikuttaja Jari Saarinen

Nykyisen käytännön mukaisesti lehden verkkoversio löytyy paperilehdessä olevasta QR-koodista.
Näille kotisivuille linkki verkkolehteen tulee seuraavan lehden ilmestymisen aikoihin.

Verkkolehtiin pääsee myös etusivulta klikkaamalla lehden etusivun yläosan palkkia.