Automaatioväylä 4/2016 on ilmestynyt

Uusi automaatioväylä 4/2016 on ilmestynyt. Numeron teemana on robotiikka. Valtioneuvoston periaatepäätös on puhuttanut niin toimialaa kuin suurta yleisökin. Lehdessä päätöksen merkitykseen ja edellytyksiin kantaa ottavat Olli Ventä ja Juhani Lempiäinen. Muita lehdessä käsiteltyjä aiheita ovat maatalousrobotit, satama-automaatio sekä itsestään ajavat autot. Uudessa Automaatioväylässä käsitellään myös uusia etäohjausta, oppimisympäristöjä sekä OPC Day Europe ja Automatica –tapahtumia.