HoloMAS’07

The 3rd International Conference on Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems
Regensburg, Saksa, 3.-5.9.2007

Ilkka Seilonen, TKK

HoloMAS-konferenssi (http://gerstner.felk.cvut.cz/HoloMAS/2007/) järjestettiin kolmannen kerran Regensburgissa, Saksassa 3.-5.9.2007. Konferenssin tarkoituksena on tuoda yhteen ns. holonisten ja moniagenttijärjestelmien sekä näiden teollisten sovellusten tutkijoita. Holoniset järjestelmät ovat teollisuuden erilaisten ohjausjärjestelmien arkkitehtuuriin liittyvä konsepti, jossa ohjausjärjestelmä kostuu yhteistyötä tekevistä hierarkisista kokonaisuuksista. Moniagenttijärjestelmät puolestaan on ohjelmointimenetelmä, jossa ohjelmisto koostuu vastaavanlaisista itsenäisistä, keskenään viestivistä (älykkäistä) agenteista. Konferenssin taustavaikuttajia ja tukijoita ovat OOONEIDA Group, EU Project I*PROMS sekä IEEE SMC Societyn teknillinen komitea Distributed Intelligent Systems.

Konferenssin esitykset lähestyivät aihepiiriään kahdesta eri näkökulmasta. Toisaalta esillä oli erilaisia menetelmiä ja toisaalta erilaisia sovelluksia. Menetelmien osalta uudehko asia oli web-palveluiden käyttäminen holonisten järjestelmien toteutustekniikkana aiemmin esillä olleiden moniagenttijärjestelmien ja IEC 61499 -toimilohkojen ohella. Toinen uudempi asia menetelmissä oli huomion kiinnittäminen holonisten järjestelmien järjestelmäkehitysprosessiin. Holonisten järjestelmien mallintamisessa käytettävät käsitteet oli esitysten mukaan pystyttävä muuntamaan toteutustekniikan rakenteisiin, oli se sitten agenttiohjelmointi, web-palvelut tai toimilohkot.

Holonisten ja moniagenttijärjestelmien sovelluksista esillä olivat perinteiset toimitusketjujen hallinta, tuotannonohjaus, tuotantojärjestelmien uudelleenkonfigurointi sekä kappaletavara- ja prosessiautomaatio. Useimmat sovellukset olivat tutkijoiden kehittämiä kokeellisia prototyyppejä, mutta mukana oli myös kaupallisia sovelluksia. Uutena sovellusalueena tuli esille toiminnan tehokkuuden mittaaminen. Tästä aihepiiristä pidettiin erityinen workshop (Performance in Industrial Holonic Systems). Aihepiiri oli selvästikin uusi tällä foorumilla. Epäselvyyttä vallitsi jo siitä, mitä toiminnan tehokkuudella tarkoitetaan saatikka kuinka sitä mitattaisiin.

Yleisesti HoloMAS'07:sta jäi hiukan sekalainen vaikutelma. Ehkä holoniset järjestelmät on tutkimuksen näkökulmasta kaluttu loppuun tai sitten vuorossa on hengähdysvaihe. Tämän aihepiirin parissa jo pidempään aktiiviset Prahan teknillinen yliopisto ja Rockwell Automation vaikuttavat jatkavan tutkimuksiaan edelleen.

Seuraava HoloMAS-konferenssi järjestettäneen vuonna 2009. Vuonna 2008 samaa aihepiiriä käsittelevä konferenssi on mm. ”IEEE International Conference on Distributed Human-Machine Systems” (http://www.action-m.com/dhms2008/), joka järjestetään Ateenassa, Kreikassa, maaliskuussa.