ICINCO 2007

Fourth International Conference on Informatics in Control
Angers, Ranska, 9-12.5.2007

Enso Ikonen ja Timo Ahvenlampi
Oulun yliopisto, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto, Systeemitekniikan laboratorio

Neljäs ICINCO konferenssi järjestettiin toukokuun alussa Angersin kaupungissa, Ranskassa. Angersin alueella on n. 260 000 asukasta ja itse kaupungissa n. 150 000. Kaupunki sijaitsee Maine-joen varrella noin 300 km Pariisista lounaaseen, etäisyyttä Atlantin rannikolle jää vielä vajaat sata kilometriä. Matka Pariisista taittui kätevästi TGV-junalla puolessatoista tunnissa. Itse konferenssi järjestettin Angersin yliopiston kampuksella ISTIA:n (Institut des Sciences et Techniques de l'Ingénieur d'Angers) eli Angersin insinööritieteiden ja tekniikan instituutin tiloissa. Konferenssin järjesti INSTICC-organisaatio (Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication) yhdessä Angersin yliopiston kanssa, konferenssia sponsoroivat mm. IFAC ja CRNS.

Konferenssi jakaantui kolmeen osaan: ”Älykkäisiin säätösysteemeihin ja optimointiin”, ”robotiikkaan ja automaatioon”, sekä ”signaalinkäsittelyyn, systeemien mallintamiseen ja säätöön”. Lisäksi ICINCO 2007 sisälsi satelliittinaan kaksi työpajaa: robotiikkaan liittyvä MARS ja neuroverkkotekniikoihin keskittyvä ANNIIP. Konferenssiin oli tarjottu yli 400 tieteellistä artikkelia, joista reilut 250 oli arviointikierroksen jälkeen hyväksytty esitettäväksi joko pitkinä tai lyhyinä esitelminä, tai postereina. Lähes kaikki esitykset myös pidettiin. Esitykset jakaantuivat neljän päivän ajalle, tosin viimeisestä lauantaipäivästä vain aamupäivä oli käytössä.

Omat esityksemme olivat varsinaisen konferenssin puolella ja käsittelivät prosessien mallinnusta ja säätöä äärellisten Markovin ketjujen avulla, sekä Kappa-luvun monitorointia ja säätöä. Varsin suuri osa esityksistä voidaan luokitella robotiikan alaan kuuluvaksi. Toisaalta, meidän mielenkiintomme kohteena olivat erityisesti prosessien monitoroinnin, säädön ja optimoinnin menetelmät ja sovellukset. Onneksi tekniikoiden suhteen robotiikka ja prosessien säätö ovat monilta osin päällekkäisiä. Toki humanoiden ja robottijalkapallon teoria ja sovellukset kiinnostivat muussakin kuin ammatillisessa mielessä.

Lukuisista mielenkiintoisista esityksistä mainittakoon Bonarini, joka kertoi esityksessään mielenkiintoisesti semi-MDP:n käyttämistä aggregoitujen äärellisten tilojen käsittelyssä; mieleen jäi myös Teytaudin useammassakin esityksessään antama suositus näennäissatunnaisten tekniikoiden (esim. Sobol tai Halton) käyttämisestä. Eräs mielenkiintoinen puheenvuoro oli Costan esitys peliteorioista. He olivat muodostaneet eri peliteorioista strategisen pelimatriisin, johon oli koottu eri peliteorioita (Minimax, Nash, Pareto, jne.) samaan pakettiin.

Esimerkissä oli hierarkkiseen muotoon (3 tasoa) puettu markkinakoordinaattorien välillä sekä eri yritysten kesken ja niiden sisällä tapahtuvia pelejä. Kaikki strategisen pelimatriisin 9 vaihtoehtoa (Dominant, Leader, Paternistic, Retaliatory, Competive, Cooperative, Marginal, Follower ja Solidary) löysivät paikkansa tässä systeemissä. Konferenssissa järjestettiin myös paneelikeskustelu aiheesta ’Älykkään säädön ja robotiikan käytännön sovellukset’. Kolme panelistia kertoi aluksi omia näkemyksiään kyseisestä aiheesta. Hirveän paljon uutta ja ihmeellistä ei ole viime aikoina tapahtunut panelistien mielestä aiheeseen liittyen. Paneeliin liittyen jäi myös mieleen erilainen episodi. Pyydettäessä yleisöä esittämään kommentteja ja kysymyksiä panelisteille eräs herra(smies) alkoi kertoa omasta jutustaan ja sen esitysajankohdasta. Menivät panelistitkin hetkeksi hiljaisiksi.