ICRA’07

2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation
Rooma, Italia, 10-15.4.2007

Mikko Miettinen, Matti Öhman, Arto Visala ja Pekka Forsman
Teknillinen korkeakoulu, Automaatiotekniikan laboratorio

Konferenssin tekninen ohjelma sisälsi robotiikka ja automaatio konferenssille tyypillisiä aiheita kuten laitteiden mallinnusta, suunnittelua ja kontrollointia. Lisäksi ohjelmassa oli myös laaja kirjo eri sovellutuksia ja tutkimusalueita kuten ihminen-robotti vuorovaikutus, lentävät autonomiset laitteet, vedessä liikkuvat robotit sekä kuntoutus ja kirurgiset robotit. Konferenssin teema on ’Ubiquitous Robotics’ eli kaikkialla (läsnä) oleva robotiikka.

Konferenssi oli viisipäiväinen. Esityksiä oli kolmena päivänä ja opetusta eri aihepiireistä kahtena päivänä. Esityspäivinä oli yhteensä 168 sessiota. Esitykset oli jaettu aiheen mukaan sessioihin, joita oli samanaikaisesti käynnissä 12. Eli valinnan varaa aihepiireissä oli riittävästi. Konferenssin taso oli kohtuullinen ja osa esityksistä oli todella hyvä tasoisia.

Esitysaika oli rajattu 18 minuuttiin, joten kovin syvälliseen ja yksityiskohtaiseen asioiden käsittelyyn ei ollut esiintyjillä aikaa. Toisaalta hyvin yksityiskohtaisten ja syvällisten esitysten seuraaminen ja ymmärtäminen olisikin ollut hankalaa ilman huomattavaa ennakkovalmistelua. Esitykset tarjosivat kuitenkin hyvän läpileikkauksen siitä, mitä muualla maailmassa tutkitaan ja mitä eri menetelmiä eri ongelmien ratkaisemiseen sovelletaan.

Kiinnostavia aiheita konferenssissa:

  • Kenttärobotiikka (Field Robotics)
  • Samanaikainen paikannus ja kartoitus (SLAM)
  • Pyörillä liikkuvia autonomiset ja puoliautonomiset robotit

Oman tutkimuksen ulkopuolelta oli huomattavaa vanhustenhuoltoon liittyvän robotiikan tutkimuksen määrä, joka ymmärrettävistäkin syistä on saanut rahoitusta ainakin Saksassa, Koreassa ja Japanissa. Lisäksi oli paljon esityksiä valmistusjärjestelmistä ja teollisuusautomaatiosta, mutta ehdin oman kiinnostuksen takia keskittyä seuraamaan sessioita joissa keskityttiin liikkuviin työkoneisiin sekä niiden kartoitukseen, paikannukseen, sensoreihin, suunnitteluun ja ohjaukseen

Konferenssissa oli suuri määrä erilaisia tutkimusaiheita jotka liittyvä autonomisiin ajoneuvoihin ja vaihteleviin lentäviin laitteisiin asevoimien käyttöön. Tämä ei ole nykyisen maailmantilanteen huomioon ottaen ole mikään yllätys. Kyseisiä tutkimusaiheita oli etenkin Yhdysvaltalaisilla tutkijoilla.

Pidin oman esitykseni konferenssin ensimmäisenä esityspäivänä. Session otsikkona oli: ’Field Robotics: Planning and Navigation’. Muita esityksiä sessiossa pitivät mm. David M. Bradley Carnegie Mellon yliopistosta (USA). Davidin aiheena oli kasvien tunnistus ajettaessa vaikeassa ympäristössä ja kulkuneuvo alustana Yhdysvaltain armeijan autonominen kulkuneuvo. Lisäksi oli esiintyjiä Sydneystä ja Chicagosta. Oman esitykseni aiheena oli metsäharvestereiden paikannus ja ympäristön kartoittaminen. Tutkimusta aiheeseen liittyen on tehty Forestrix TEKES-projektissa.

icra07