IFAC-PapersOnLine

Sirkka-Liisa Jämsä-Jounela, Prof. TKK/Kemiantekniikka, IFAC Vice President & Technical Board Chair

IFAC-järjestön ja Elsevierin edustajat kokoontuivat 19.-20.2.2007 Elsevierin tiloissa Lontoossa keskustelemaan IFAC tapahtumien julkaisujen online-saatavuudesta. Kokoukseen osallistuivat IFACin tuleva presidentti Prof. Alberto Isidori, Ex-presidentti Prof. Steve Kahne, molemmat varapresidentit, Prof. Peter Fleming ja allekirjoittanut sekä IFAC sihteeristöä luotsaava Prof. Kurt Schlacher ja Prof. Pradeep Misra. Elsevierin edustajana kokouksessa oli IFAC lehdistä vastaava Christopher Greenwell.

Kilpailu tieteellisten tapahtumien kesken, niin tapahtumien laadun kuin osallistujamäärien suhteen, on viime vuosina kiristynyt.  Yhdeksi kilpailuvaltiksi osallistujat ovat asettaneet esityksiensä online-saatavuuden tiedeyhteisöille myös tapahtumien jälkeen. Tutkijoille on tullut myös yhä tärkeämmäksi, että heidän Citation Indeksinsä päivittyvät samanaikaisesti julkaisujen myötä. Tämä on ollut mahdollista esim. IEEE järjestön tapahtumissa julkaistuille artikkeleille IEEE- Xploren avulla.

Kokouksen aikana päätettiinkin esittää IFACin päättäville elimille (Council ja Technical Board), että IFAC kehittää yhteistyössä Elsevierin kanssa IFAC-PapersOnLine systeemin. Tämän päätöksen IFAC tekikin sitten myöhemmin kesällä kokouksissaan Tolousessa. Tietokantaan tullaan tallentamaan jatkossa kaikki IFAC tapahtumien julkaisut, jotka ovat läpikäyneet täydellisen pre-evaluoinnin. Tietokantaan tallennetaan myös kaikkien aiempien IFAC tapahtumien artikkelit, jotka ovat olemassa sähköisessä muodossa. Kokouksessa hahmoteltiin systeemin tekninen rakenne, valittiin projektin tekninen vetäjä, alustavat toimittajat, Online-systeemin editori ja budjetti.

Tätä kirjoittaessani systeemiin on tallennettu 13 tapahtuman artikkelit mukaan lukien maailman kongressit 2002 ja 2005; yhteensä 5000 kirjoitelmaa. Seoulin kongressissa artikkelien kirjoittajat tallentavat jo kirjoitelmansa systeemiin itse. Seuramme jäsenet ovat olleet aktiivisia IFACin toiminnassa sen alkutaipaleelta lähtien. Toivoa sopisi, että tarmoa riittäisi vielä tallentaa kaikki IFACin sihteeristössä olevien Proceedingsien sisällöt tietokantaan. Se palvelisi meitä kaikkia.