IMEKO XVIII World Congress

Matkakertomus

Jouko Halttunen, Jukka Lekkala, Kimmo Konkarikoski, Satu Kärki, Marja Mettänen, Jarkko Mäkiranta, Antti Vehkaoja, Petri Österberg

Tampereen teknillinen yliopisto, Mittaus- ja informaatiotekniikan laitos

 

IMEKO XVIII World Congress, Rio de Janeiro, Brasilia, 17. – 22.9.2006

 

Mittaustekniikan kansainvälisen liiton, IMEKO:n (International Measurement Confederation), XVIII maailmankongressi järjestettiin syyskuussa 2006 keväisessä Rio de Janeirossa, Brasiliassa. IMEKO:n suomalainen jäsenjärjestö on Suomen Automaatioseura. Tässä joka kolmas vuosi järjestettävässä maailmankongressissa oli järjestäjien mukaan kaikkiaan n. 1200 osallistujaa 59 maasta. IMEKO:n ylin päättävä elin, General Council, piti 49. istuntonsa kongressin yhteydessä. Suomesta kongressiin osallistui kymmenen henkilöä, joista kahdeksan Tampereen teknillisen yliopiston Mittaus- ja informaatiotekniikan laitokselta.

 

TTY:n ryhmä lähti matkalle perjantaina 15.9.2006. Lento Rio de Janeiroon kulki Pariisin kautta; kaikkiaan matka yliopistolta hotellille kesti kokonaisen vuorokauden. Hotellimme matkan aikana oli viihtyisä Ipanema Plaza, joka sijaitsi lähellä legendaarista Ipaneman rantaa. Kongressi järjestettiin hieman kauempana Ipaneman ja Copacabanan ranta-alueista sijaitsevassa hotelli Intercontinentalissa. Varsinainen Rio de Janeiron keskusta sijoittui pohjoisemmaksi rannasta – alue on kuitenkin pääasiassa paikallisten ja köyhemmän väestön asuttamaa, eikä näin kuulu Rio de Janeiron turistialueeseen. Rio de Janeiron kaupunkimaisemaan vaikuttavat voimakkaasti kaupunkia toisella laidalla kiertävät vuoret ja toisaalta kilometrien mittainen rantaviiva.

 

Kongressin teemana oli ”Metrology for a sustainable development”, johon tutustuttiin jo sunnuntaina 17.9.2006 avajaisseremonian yleisistunnossa. Varsinainen tieteellinen ohjelma alkoi maanantaina ja loppui perjantaina. Kokonaisuudessaan kongressi oli hyvin mielenkiintoinen kokemus – niin tieteellinen kuin sosiaalinenkin tarjonta oli kattavaa. Kongressin järjestäjät onnistuivat mittavassa urakassaan varsin hyvin.

 

IMEKO:n hallintoa

 

General Council kokoontui kaksi kertaa. Ensimmäisen päivänä käsiteltiin mm. IMEKO:n talouteen liittyviä asioita sekä valittiin uudet toimihenkilöt seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Historiallista oli se, että koko IMEKO:n toiminta-ajan mukana ollut ja suurimman osan ajasta pääsihteerinä toiminut unkarilainen Tamas Kemény luopui tehtävästään ja pääsihteeriksi valittiin prof. Milan Borsic Kroatiasta, ensimmäisenä ei-unkarilaisena. IMEKO:n presidentiksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin prof. Antonio da Cruz Serra Portugalista. IMEKO:n jäsenmaiden määrä on ollut pienessä kasvussa jo muutaman vuoden. Nyt uutena jäsenmaana mukaan tuli Kanada, jota edustaa kansallinen mittanormaalilaitos INMS (Institute for National Measurement Standards). Aiemmin Kanada oli edustettuna ISA:n kautta, mutta ISA erosi ja siten koko Pohjois-Amerikka on ollut ilman IMEKO.n jäsentä. USA:sta ei vielä toistaiseksi ole löytynyt uutta jäsenehdokasta. Yhdeksi keskeiseksi kokouksen asiaksi nousi aiemmin päätetyn seuraavan maailmankongressin pitopaikan Pariisin vaihtaminen, koska ranskalainen jäsenjärjestö oli asettanut IMEKO:lle sellaisia ehtoja, jotka olivat vastoin hyväksyttyjä periaatteita. Käydyt neuvottelut eivät olleet johtaneet tuloksiin, joten tarvittiin uusi kongressipaikka. Asiasta oli ennakkoon laitettu kysely jäsenjärjestöille ja halukkaita järjestäjiä ilmaantui kolme. Ehdokkaille annettiin tilaisuus esitellä suunnitelmansa ja pääasiassa siksi tarvittiin toinen GC:n kokouspäivä. Esitysten jälkeen äänestettiin ja tuloksena oli, että XIX IMEKO:n maailmankongressi järjestetään vuonna 2009 Portugalin Lissabonissa. Suomesta GC:n kokouksiin osallistuivat Aimo Pusa ja Jouko Halttunen. Jouko Halttunen osallistui myös TC4:n (Measurement of Electrical Quantities) kokoukseen. Halttunen valittiin kokouksessa työryhmän suomalaiseksi jäseneksi Olli Aumalan vetäydyttyä jäsenyydestä.

 

Tieteellinen tarjonta – esitelmät ja posterit

 

Kongressi oli varsin suuri ja osanottajia oli yli 800. Näytteilleasettajat, sponsorit ja seuralaiset mukaan lukien osanottajamäärä nousi n. 1200 ja he edustivat kaikkiaan 59 maata. Kongressin tieteellinen ohjelma oli jaettu pääasiassa IMEKO:n teknillisten komiteoiden (Technical Committees) mukaisesti, alkaen mittaustekniikan koulutuksesta ja mm. massan, voiman, paineen, värähtelyiden, virtauksen, lämpötilan, sähköisten sekä optisten suureiden mittauksesta aina robotiikkaan, ihmismittauksiin, mittaustieteeseen, mittausten jäljitettävyyteen ja matemaattisiin menetelmiin asti. Kongressiesitelmistä on painettu abstraktijulkaisu ja kaikista esityksistä sähköinen julkaisu, joka jaettiin kongressiin osallistujille cd-levynä. Esitelmät löytyvät myös IMEKO:n verkkosivuilta (www.imeko.org).

 

Kongressissa oli kaikkiaan yksitoista kutsuttua esitelmää, joiden aiheet vaihtelivat eri metrologian alueiden (mm. kestävä kehitys, GUM ja Monte Carlo, kemia, mekatroniikka) pohdintojen kautta termofysiikkaan (New definition of the kelvin; Wolfgang Buck, PTB) ja elämän laatuun liittyviin fysiologisiin mittauksiin. Erityisesti mieleen jäi prof. Dieter Barschdorffin esitelmä, jossa käsiteltiin teknisen diagnostiikan ja biodiagnostiikan yhtymäkohtia – kuinka erilaisia bioantureiden signaaleja tutkimalla ja seuraamalla voidaan varmistaa hyvä elämän laatu. Mielenkiintoinen oli myös Paul de Bièvren (MiC, Belgia) esitys kemian metrologiasta. Hän kävi läpi mm. Avogadron luvun määrittämistä erittäin puhdasta ja tarkasti valmistettua piipalloa mittaamalla, ja siihen liittyvää problematiikkaa. Kutsutut esitelmät pidettiin jokaisen kongressipäivän aamuna, ja koska tällöin ei muita istuntoja järjestetty, nämä yleisistunnot keräsivät runsaasti kuulijoita.

 

Kongressin viisipäiväiseen ohjelmaan sisältyi laaja kirjo eritasoisia esitelmiä ja postereita. Rinnakkaisia istuntoja oli yleensä yhdeksän ja ongelmaksi muodostuikin mielenkiintoisten esitelmien poimiminen laajasta valikoimasta. Lisäksi samanaikaisesti oli esillä eri osa-alueiden postereita sekä sponsoreiden laite-esittelyjä. Harmillisesti poissaoloja oli kuitenkin yllättävän paljon – joistain istunnoista jopa puolet esiintyjistä oli jättänyt saapumatta paikalle. Tämä vaikeutti osaltaan omien mielenkiintoisiksi oletettujen esitelmien seuraamista, sillä istuntojen aikataulu muuttui jatkuvasti poissaolojen vuoksi.

 

Mittaus- ja informaatiotekniikan laitoksen tutkijoiden esitykset edustivat laajasti kongressin aihealueita. Laitoksen julkaisut käsittelivät päätöksenteon tukijärjestelmiä, kuvaan perustuvaa mittausta ja monimuuttujaista kuva-analyysia, langattomia mittauksia, fysiologisia mittauksia, uuden nanopartikkelianturin toimintaa, kuvaan perustuvaa puun laatuparametrien mittausta sekä EMFi-materiaalin anturisovelluksia.

 

Laitoksemme päätutkimusalueet olivat kongressissa hyvin edustettuina. Viikon esityksiä seurattuamme totesimme olevamme niin langattomien antureiden ja mikroantureiden tutkimuksessa, informaation käsittelyn ja kuvamittauksen alueella kuin soveltavilla alueillakin kehityksen kärjessä.

 

Anturitekniikka oli konferenssissa esillä laajasti sekä anturirakenteiden ja –tekniikoiden kuvauksina että sovelluksiin ja mittauksiin liittyen. Myös anturien, mittausten ja käytettyjen vahvistimien kalibrointiin liittyviä menetelmiä ja laitekonstruktioita esiteltiin.

Langattomuus oli yksi selvä trendi useissa sovelluksissa. Lääketieteellisiin sovelluksiin oli kehitetty useita uusia ratkaisuja. Mielenkiintoinen oli mm. biokemiallisiin mittauksiin ja pikadiagnostiikkaan Lissabonissa (INEST-MN/IST) kehitetty mikroarray-siru, jolla voidaan tunnistaa immunologisessa reaktiossa käytetty magneettinen nanopartikkeli. Mittaus perustui magnetoresistiivisistä antureista koostuvaan matriisiin. Toinen selvä trendi oli nanoteknologia, joka näkyi uusina ratkaisuina, joilla pyritään parantamaan toisaalta nanorakenteiden ominaisuuksien mittausta ja toisaalta niiden kalibrointia. Evanescent-kentän käyttö optisten mittausten resoluution parantamiseen alle aallonpituuden oli aiheena useammassa esityksessä. Mikromekaanisten antureiden kalibrointiin liittyviä esityksiä oli useita. Näistä voidaan mainita esimerkiksi mikromekaanisen ulokepalkin jousivakion määritys (Gordon Shaw, NIST sekä Min-Seok Kim, Korea Research Institute of Standards and Science) ja MEMS-kiihtyvyysanturien ja –gyroskooppien kalibrointimenetelmät (Isaac Skog, KTH). Muita mielenkiintoisia kalibrointiin liittyviä esityksiä olivat mm. pietsosähköisten voima-anturien kalibrointi (Oliver Mack, PTB) sekä AC-virtalähde herkkien virtavahvistimien kalibrointiin alueella 100 fA – 100 pA (Luca Callegaro, INRIM).

 

Konenäön, digitaalisen kuvankäsittelyn ja kuvamittauksen alueelta kongressissa oli kymmenkunta esitystä. Muutamia mielenkiintoisia sovelluksia oli esillä ja niissä käytettyjä menetelmiä voinee soveltaa myös omissa konenäköä sivuavissa tutkimushankkeissamme. Näkökulmastamme mielenkiintoisin oli kuituvahvistettujen komposiittitekstiilien ominaisuuksien mittaus ja laadun valvonta Gabor-suotimiin perustuvan digitaalisen kuvankäsittelyn avulla. Myös nahan laatuvikoja tunnistettiin, luokiteltiin ja mitattiin mustavalkokameroihin sekä wavelet-muunnoksiin perustuvalla konenäköjärjestelmällä. Kolmas mielenkiinnon herättänyt kuvamittausta käyttävä menetelmä oli tärkkelystä sisältävien ruoka-aineiden (riisi, viljat yms.) valvonta ja laaduntarkkailu UV-valaistuksessa otettujen fotoluminesenssikuvien digitaalisen käsittelyn avulla.

 

Sosiaalisesta ohjelmasta

 

Sunnuntain avajaiset päättyivät IMEKO:n presidentin Leo Van Biesenin tyylikkääseen saksofoniversioon brasilialaismuusikko Antonio Carlos Jobimin bossa nova-klassikkokappaleesta ”Garota de Ipanema”, ”The girl from Ipanema”. Tämän jälkeen siirryttiin viettämään cocktail-tilaisuutta hotelli Intercontinentalin allasalueelle. Cocktail-tilaisuus huipentui värikkäisiin esityksiin – paikallista, afrikkalaisperäistä musiikkia, capoeiraa, sambaa sekä Rio de Janeiron karnevaalien asustekisan vuoden 2006 voittajakolmikon huikeita asuja. Myös osa kongressin osallistujista pääsi kokeilemaan taitojaan sambatanssijoiden suosiollisella avustuksella.

 

Keskiviikona oli vapaamuotoisempaa ohjelmaa – vuorossa oli vierailu vaihtoehtoisesti Corcovado-vuoren Kristus-patsaalle tai Sokeritoppavuorelle (Sugar Loaf). Kansallispuistoalueeseen kuuluvasta sademetsästä korkeuksiin kohoava 38 metrinen Kristus-patsas on Rio de Janeiron kuuluisimpia nähtävyyksiä. Sokeritoppavuori lienee yhtä merkittävä nähtävyys; 396 metriä korkealta, sokeritopan muotoiselta sammuneelta tulivuorelta on huikea näköala alas Rio de Janeiron kaupunkiin. Lisäksi matka riippuhissillä vuoren huipulle on lähes yhtä huikea elämys!

 

Mittaus- ja informaatiotekniikan laitoksen esitykset

 

Kimmo Konkarikoski ja Risto Ritala

Optimising a measurement setup for decision making

 

Marja Lähdekorpi, Heimo Ihalainen ja Risto Ritala

Using image registration and alignment to compare alternative 2D measurements

 

Antti Vehkaoja ja Jukka Lekkala

Wireless measurement band for EEG mismatch negativity registration in mobile activities

 

Satu Kärki ja Jukka Lekkala

Pressure mapping system for physiological measurements

 

Jarkko Mäkiranta ja Jukka Lekkala

Optimization of a novel magnetic nanoparticle sensor

 

Petri Österberg, Heimo Ihalainen ja Risto Ritala

Measurement of wood quality parameters from annual rings using color analysis with digital images

 

Jukka Lekkala, Timo Salpavaara ja Satu Kärki

EMFi – versatile material for monitoring of human functions